Scoutkök med ljuslyktor i mörker

Scoutandakter och sånger

Här har vi samlat scoutandakter och scoutsånger. Sångerna finns längst ner på sidan.

Det finns många andaktsmaterial som funkar bra att använda i scouterna. Vi har samlat dessa utifrån åldersgrupper:

Spårarna (8-9 år)

UV-scout tipsar om att de har lagt ut Joels äventyr 1 och Joels äventyr 2 av Ulf Häggqvist.

Munken & Kulan av Åke Samuelsson (beställs i nätbokhandel)

Djurens andaktsbok. 15 korta berättelser av Kristina Reftel. Argument förlag.

Upptäckarna (10-12 år)

Äventyrarna (13-15 år)

Equmeniabibeln, The Message.

Minutbibeln, 365 bibelandakter, av Knut Tveitereid, Libris förlag.

Under ytan & Djupare under ytan. Av Torgny Wirén. Verbum förlag.

Utmanarna (1620 år)

Equmeniabibeln, The Message.

Minutbibeln, 365 bibelandakter, av Knut Tveitereid, Libris förlag.

Under ytan & Djupare under ytan. Av Torgny Wirén. Verbum förlag.

Alltid älskad. Samlingsvolym, Kristina Reftel, Argument förlag.

Fördjupningsmaterial

Glöd scouting bok

Boken Glöd – scouting på kristen grund riktar sig till alla scoutledare som vill veta mera om scouting och kristen tro. Glöd vill utmana dig att tänka nya tankar och reflektera över hur du och din kår arbetar på kristen grund. Har du förstaupplagan av Glöd så finns det ett fel på s 63. Här under hittar du en pdf med rättelser. Boken finns också att köpa i scoutshopen.

Häftet Nya andakter och andaktstips innehåller som namnet säger både andakter och tips. Många av tipsen är hämtade från kursen 10 sätt att hålla en andakt.

Scoutsånger

Att sjunga är kul! Equmenia har publicerat ca tjugo sånger, de flesta är nyskrivna medan andra har hängt med några år. Det ska vara enkelt för alla att sjunga och därför finns sångerna tillgängliga i flera olika format.

Scoutsånger finns med namnet Ficksånger – som är ett sånghäfte som passar i scoutfickan. Nothäftet kan du ladda ner här på sidan. Sångerna hittar du på Spotify med och utan texter så ni t.ex. kan lyssna till musiken och sjunga med. Många finns även på Youtube.

Prismas lägerlåt och lägerbålsremixen hittar du också länkar till här.

Noter till Scoutpsalmen av Caroline Krook & Stefan Jämtbäck finns på sidan 79 i boken Glöd – scouting på kristen grund.

scoutsång
Nothäftet, laddas ner här.
scoutsånger fickformat
Ficksånger, beställs hos Scoutshopen