Internationellt

Equmenias vision är barn och unga ska få växa i gemenskap med varandra och Jesus. Därför arbetar vi även internationellt. Att dela gemenskap med barn och unga i andra länder, att smaka på mission och få ge av dina pengar gör att du växer. Här finns information om vilka möjligheter Equmenia erbjuder för givande och utbyten och vilka vänner vi har i andra delar av världen.

Alla på samma kula

Equmenias arbete med insamling och fördelning av ekonomiskt stöd heter Alla på samma kula. Vi är många som finns på samma kula och vi behöver varandra. Att vilja hänga ihop och dela en världsvid gemenskap handlar om att vilja lära sig av varandra och att dela med sig av det man har. Läs här om projektet vi stöttar i andra länder och om hur Du kan hjälpa till.

Vi + de = vi

Drömmen är att vi människor ska tänka lite mindre “vi mot de där borta”, och lite mer “vi”. Equmenia jobbar efter devisen “Vi + de = vi”. Det finns så mycket att uppleva och upptäcka genom att våga sig utanför sina vanliga ramar, oavsett om det sker i Sverige eller genom att åka ut i världen. Du som är engagerad i Equmenia är del av ett stort och unikt internationellt nätverk. 

Utbyten

Att byta verklighet är ett fantastiskt sätt att växa. När vi kliver utanför vår bekvämlighetszon kan vi lära oss så mycket om världen och oss själva. Här finns information om de olika utbytena Equmenia erbjuder.

Missionsvolontärer och Möte:Mission

För dig som har ett engagemang för internationellt arbete och mission och vill fortsätta att växa i det finns det vägar framåt i Equmenia och Equmeniakyrkan! Du kan komma till Möte: Mission – mötesplatsen för oss som vill leva missionellt, växa i lärjungaskap och internationellt engagemang. Du kan också bli missionsvolontär om du vill pröva att finnas som missionär under en tid hos någon av våra systerkyrkor.

Övriga samarbeten

I Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa är Equmenia och Equmeniakyrkan med och driver två idrottsskolor för barn mellan 6 och 17 år. På skolorna bedrivs träning och sociala aktiviteter på kvällar och helger när barnen inte går i den vanliga skolan. Läs mer om projekten med idrottsskolorna genom att klicka på länken här nedan.

Internationella staget

Equmenias internationella arbete leds av det internationella staget. Ett Stag är en Strategisk Arbetsgrupp som består av engagerade ideella. Staget tar bland annat beslut om internationella stipendiet och de större strategiska frågorna. Stagets ledamöter utses av Equmenias Arbetsutskott. Vill du komma i kontakt med internationella staget kan du höra av dig till ordförande Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson. Vill du engagera dig? Ansök här om att sitta med i staget.

Vi är en del av den världsvida kyrkan och har därför vänner i många olika delar av världen. Att vi har relationer över hela världen gör oss rikare. För att kunna hålla kontakten med våra världsvida vänner har Equmenia ett internationellt arbete. Det gör det lättare för barn och unga i Sverige att få kontakt med barn och unga i andra delar av världen. Genom Equmenia får vi i Sverige möjlighet att dela med oss av våra pengar, göra utbyten och skapa relationer till människor i andra länder.

Equmenias internationella arbete handlar om att ge barn och unga en erfarenhet av mission. Det innebär i praktiken att vi jobbar med tre olika saker. Det handlar om relationer till våra systerkyrkor i andra länder, att erbjuda olika former av internationella utbyten och att ge ekonomiskt stöd till olika internationella projekt.

Det internationella arbetet leds av Equmenias styrelse som utses av Riksstämman. Det dagliga arbetet utförs av en eller flera internationella koordinatörer tillsammans med det internationella staget som består av engagerade ideella.

Det finns många sätt att engagera sig. Du kan vara med och be för arbetet. Du kan starta en insamling till Alla på samma kula i din förening eller församling. Du kan söka om det internationella stipendiet för att själv genomföra ett utbyte eller så kan du gå Apg29 eller Glokal och få uppleva en annan del av världen. Du kan också ansöka om att få en plats i det internationella staget.