Andakt samarbete- Större2024

På scoutlägret Större får vi följa patrullen Elefanten som fått ansvar för en trädgård. De här andakterna utgår när patrullen Elefanten träffas under sina patrullgånger för att göra olika aktiviteter. Att läsa om patrullen Elefanten kan vara ett sätt att lära känna patrullen innan lägret.

Tidsåtgång
0-10 min
Ålder
8-12 år
Kategori
Andakt

Denna andakten och nio andra kommer från terminsprogrammet för lägret Större.


Källa

Andreas Lorentzon och Julia Ekman