Utbildningar

Att lära sig nytt kan vara spännande, nyttigt och stimulerande. Equmenia vill medverka i lärande på fler sätt. Det kan vara i ledarutbildningar där ledare får utvecklas i sitt ledarskap. I någon av de bibelskolor som finns vid Equmenias folkhögskolor vill Equmenia medverka för att fördjupa tron eller stärka personer till att arbeta med barn och unga.

Vi erbjuder utbildningar som genomförs i ledargruppen med stöd från något som kommer och leder kursen. Eller att man går utbildningen utifrån det material som finns via nätet.

Vi är genom att vi lär

Equmenias bildningssyn

Equmenia och Equmeniakyrkans bildningsarbete sträcker sig över flera områden inom kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund erbjuder Equmenia med sina bildningsresurser miljöer för bildning och personlig utveckling.