scoutskjortor

Scoutdräkt

All försäljning av scoutskjortor, märken, halsdukar, söljor etc görs genom Scoutshopen.

Scoutskjorta som visar var märken ska sitta.

Komplett scoutdräkt utgörs av antingen scoutskjorta, scout-T-shirt eller scoutpiké, tillsammans med halsduk. Equmeniascouts förbundshalsduk är Equmenialila.

Halsduken rullas och läggs ovanpå kragen. Halsduken bärs antingen knuten eller ihophållen av en sölja.  Till scoutdräkten hör även Treklöver-Gilwellhalsduk, som får användas i stället för förbundshalsduk. Scoutdräkt bärs av alla scouter, oavsett åldersgrupp. En kår kan välja att använda en kårhalsduk, men då enbart i sammanhang där de inte representerar Equmenia. Om en Equmeniascout representerar Sverige, ex på internationella scoutläger, bärs Scouternas officiella halsduk.

Märken

Equmeniascout använder sig av den förbundsgemensamma märkesordningen. Mer om scoutdräkten och märken hittar du på Scouternas sida.

För scouter inom Equmeniascout används följande märken:
  • Deltagandemärken: Till deltagandemärken räknas terminsmärken för spårar- och upptäckarscouter, äventyrsmärken för äventyrarscouter och utmanarmärken för utmanarscouter samt arrangemangsmärken.
För scouter inom Equmeniascout finns möjlighet att använda följande märken:

För scoutkårer inom Equmeniascout som vill använda sig av intressemärken och bevismärken är detta möjligt. Det är dock inget krav utan det är upp till varje kår att besluta hur de vill arbeta med intressemärken och bevismärken.

  • Intressemärken: Till intressemärken tillhör märken för fördjupad kunskap inom intresseområden, så som sjukvård, eldning och problemlösning.
  • Bevismärken: Till bevismärken räknas märken för kniv, yxa och såg samt simning (även stormkök och HLR). Bevismärken ger scouten tillträde till något, till exempel att använda kniv, efter att hon eller han har visat att de kan utföra det på ett säkert sätt.

Senast reviderad: 2013-10-23