lägerbål i en by på Prisma

Rekrytering

Här kommer våra bästa tips på hur kåren rekryterar flera scouter och ledare. 

Bliscout.nu

Tips 1: Beställ en banderoll – kåren måste synas!

Sätt upp en skylt utanför scoutlokalen/kyrkan så alla kan se att ni finns. Skolornas terminsstart i augusti/september samt januari är de stora rekryteringsmånaderna och då gäller det att vara synlig och bjuda in. Banderollen här ovan är 3×1 meter och beställs hos Equmenia. Den är gjord i PVC med öljetter så den är hållbar och enkel att sätta upp. Priset ligger på ungefär 630 kr + frakt= totalt ca 800 kr. Banderollen skickas med Schenker till närmaste ombud och aviseras med sms. Leverans ca 12 dagar efter beställning. Snabbleverans kan ordnas till ett något högre pris. Equmenia fakturerar din förening. Fyll i formuläret för att beställa:

 

Tips 2: Gör lappar och affischer och dela ut på fritids och skolor i närheten.

Många skolor tillåter att lappar delas ut så ring eller skriv till rektor och fråga om ni får lov. Antingen delar ni ut själva, kopierar upp och ger till skolans administration eller kanske du känner några som har barn i 2 och 3 klass som kan dela ut. Det värsta som kan hända är att ni får ett nej.

Gör det enkelt för personalen att dela ut i klassen. Ska lappar delas ut i 2A och 2B så gör två buntar a 30 lappar i varje och märk buntarna med respektive klass. På lappen behöver det stå info om kåren och när ni har möten.

Affischer kan sättas upp i kyrkan, på skolor, universitet, bibliotek och andra samlingsplatser. Här finns färdiga lappar där ni fyller i er info: 

Denna mall finns i Canva och går att anpassa där. För att komma åt Canva behöver du skaffa dig en inloggning via canva.com

Flera lappar och affischer finns på Scouternas sida

Tips 3: Skolbesök

Många skolor tillåter besök i klassrummet. Så våga fråga rektorn! Vi pratar om snabba besök, typ max 10 minuter i varje klass, särskilt i 2:a och 3:e klass. Ha på scoutskjortan. Berätta kort vad scouterna är och vad scouter lär sig, berätta lite om alla märken på skjortan som visar vad du har upplevd. Bjud in till kårens prova-på möte, dela ut lapp. Thats it! Gå till nästa klass!

Tips 4: Kompisrekrytera!

Det allra bästa är att få scouterna själva att rekrytera sina kompisar. I 2:a och 3:e klass kan det gå av sig själv. Skicka med scouterna lappar hem och be dom att dela med sina kompisar.

Satsa också på ett bra och spännande program i början på terminen så de nya tycker det är roligt och vill bjuda med sig kompisar.

Tips 5: Bjud in till två prova-på-möten

De två första samlingarna på terminen är det bra att ha prova-på-möte. Då känner många att de kan vara med och testa. Var tydliga med att från 3:e gång räknas man som medlem.

Scouterna har förslag på upplägg som enkelt kan anpassas.

Aktivitetsförslag 1

Aktivitetsförslag 2

Mera info om prova-på-möte hos Scouterna

Tips 6: Scoutkartan är superviktig! Uppdatera kårens uppgifter på Bliscout.nu

Scouterna har en karta med alla landets scoutkårer: www.bliscout.nu Där finns även din kår med. Väldigt många av Equmenias kårer får kontakt med nya barn som vill börja genom den här kartan, men var säker på att det intresserade skriver in i ett formulär hamnar i en mejladress ni kollar!

Om kåren behöver uppdatera informationen på kartan så kontakta scoutkoordinatorn på scout@equmenia.se

Tips 7: Informera på gudstjänster

Informera på gudstjänsten om att ni startar upp snart. Dela ut lappar till gudstjänstbesökarna. Uppmana dessa att sprida lappar till sina släktingar, vänner och grannar.

Tips 8: Direkt i brevlådan

Begär ut klasslistor från kommunen. Klasslistor är offentlig information. Skicka ut en inbjudan att prova på scouting. Skickar ni med posten måste mottagaren vara föräldrarna. Eller gå runt och lägg inbjudan direkt i brevlådan.

Ledarrekrytering

Tips 1: Rekrytera ledare kontinuerligt!

Rekrytering av ledare är något vi gör kontinuerligt. Det är inte något vi gör enbart när det är få ledare i kåren eller vi har stort behov. Som ny ledare är det enklare att komma in i en kår där det redan är flera ledare. På så sett får den nya ledaren inte allt ansvar i knät. Tröskeln är hög för att gå med i en kår där den nya ledaren kommer bli ensam med mycket ansvar. Att vara scoutledare ska upplevas meningsfullt och överkomligt. Scoutledare rekryteras från egna scouter som har växt upp i kåren, bland föräldrar, från församlingen, studenter på orten och andra intresserade. Utmanarscouterna kan t.ex. börja att vara hjälpledare i andra patruller några gånger varje termin.

Tips 2: Ha lång framförhållning

Redan i januari pratar ni med varandra om höstterminen och vilka ledare som ska fortsätta och vilka som ska sluta. På så sätt har ni lång framförhållning och längre tid på att få in nya ledare.

Tips 3: Kösystem

Barn med föräldrar som kan gå in som ledare bör alltid ha förtur om ni har kö.

Tips 4: Föräldrar som hjälpledare

Var tydlig i förväntningar om att alla föräldrar behöver vara hjälpledare på något scoutmöte under terminen. Detta gäller särskilt för spårarna men kan även gälla äldre scouter under kårsamlingar eller kårhajker. När föräldrarna är med som hjälpledare lånar de en halsduk – de ska känna och uppleva att de är viktiga och en del av ledarna.

Tips 5: Arrangera föräldramöte

Föräldramöte är ett bra sätt att informera om kåren och hur ni arbetar. Ni kan ha föräldramöte under prova-på-kvällen. Börja gemensamt och därefter går scouter och föräldrar till olika samlingar. Det finns några punkter det är bra att prata om vid ett föräldramöte t.ex: Ledarpresentation, lite om scoutkåren och kyrkan, berätta vad scouting är (visa infofilm om scoutprogram och scoutmetoden), terminslistan, utrustning som scouten behöver, medlemsavgift och medlemskap, scouting på kristen grund, vi behöver alltid flera ledare och vad det innebär att vara ledare i vår kår,  berätta om Trygga Möten och hur ni jobbar med det och att ni tar denna typen av frågor på största allvar, visa upp material som halsduk, märken, skjortor, ledarboken etc. Ta in personuppgifter om scouterna.

Tips om föräldramötets innehåll finns längre upp. Var tydliga med att ni behöver ledarhjälp och vad det innebär av ansvar att vara ledare.

Praktiska saker: Fika, kaffe, te, mjölk, fikabröd, projektor, dator, ljud, vem leder samlingen, blädderblock, pennor, kopiera upp terminslistor som delas ut, papper för att bli medlem.

Powerpoint som ni själva anpassar och visar på föräldramöte

Tips 6: Gör en ledarguide

En ledarguide innehåller information man behöver för att vara ledare i kåren. Det är viktigt att skriva ner alla oskrivna regler och traditioner ni har så både nya och gamla ledare kan förstå hur kåren fungerar. Innehåll som är bra att ha med: Vad förväntas det av en ledare i kåren, vilka andra förenings och församlingsarrangemang förväntas det att en scoutledare är med på, kårtraditioner som finns i kåren, hur man får nyckel, regler kring Trygga Möten och utdrag ur belastningsregister, bokning av rum i kyrkan, hur man får tillbaks pengar man har lagt ut etc etc.

Tips 7: Ta hand om de som redan är ledare

Det är viktigt att rekrytera nya ledare, men jätteviktigt att behålla de ni redan har! Vi vill erbjuda ett hållbart ledarskap där det ska upplevas meningsfullt och bra att vara ledare år efter år. Ledarna behöver uppföljning och gärna utvecklingssamtal.

Flera rekryteringstips

Scoutshop: Här hittar du färdigtryckta affischer, vykort etc. som kan användas i rekryteringen.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund har också bra tips kring rekrytering.