Flickor och fotbollssko

Idrottsskolorna


På idrottsskolorna i de två Kongoländerna ges barn och unga möjligheten att lära sig arbeta tillsammans, bli schyssta kompisar och goda förebilder samtidigt som de får en meningsfull fritid – något som är långt ifrån självklart för många unga i Kongo.

I Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa är Equmenia och Equmeniakyrkan med och driver två idrottsskolor för barn mellan 6 och 17 år. På skolorna bedrivs träning och sociala aktiviteter på kvällar och helger när barnen inte går i den vanliga skolan.

Varför idrottsskolor?

Idrottsskolorna har som syfte och mål att förebygga och hantera konflikter mellan barn och ungdomar. Samhällets våld, tidigare inbördeskrig och fattigdom har präglat många ungdomars liv negativt. Men genom idrott och sociala aktiviteter vill idrottsskolorna ge barnen en ny syn på livet. De får möjlighet att lära sig goda värderingar såsom respekt och vänskap och de får hjälp att växa som individer. På idrottsskolorna får barn och ungdomar med olika bakgrunder träffas och lära känna varandra.

Genom idrottsskolorna i Kongoländerna vill vi vara med och forma goda medborgare. Ledarna i Kongo säger ofta att målet inte primärt är att ta fram nästa generations idrottsstjärnor utan snarare nästa/näste president för de två länderna.

Jämställdhet. Idrottsskolorna som mål att arbeta för en jämställd syn mellan flickor och pojkar och alla människors lika värde. Därför arbetar ledarna mycket med att påverka föräldrar att även satsa på sina döttrar och uppmuntra dem till idrott.

Demokrati. Genom sporten och sociala aktiviteter får barnen chans att lära sig demokratiska värderingar. De lär sig bland annat att samarbeta och diskutera och de genomför varje år val av lagkaptener.

Meningsfull fritid. Ett viktigt syfte med idrottsskolorna är att ge barn och unga en meningsfull fritid. För i ett land där väldigt många barn behöver hjälpa till med att försörja familjen är fritidssysselsättningar där barnen får vara just barn en stor bristvara.

”Det bästa här på idrottsskolan tycker jag är livskunskapsklasserna och alla kompisar. På livskunskapsklasserna får vi lära oss bra saker, till exempel hur man använder en dator.” Japhet 12 år på idrottsskolan i Kimpese, Kongo-Kinshasa.

Vänskap! Glädje! Fair play!

Orden ekar över de stora fotbollsplanerna på idrottsskolan i Brazzaville när runt 300 barn och ledare ropar ut slagorden vänskap, glädje och fair play som präglar idrottsskolans verksamhet. Förutom slagorden finns det tio så kallade ledstjärnor, skrivna på idrottsskolans långa murar, med syfte att utbilda och hjälpa de barn och ungdomar som varje vecka kommer till verksamheten.

Tio ledstjärnor

Positiv attityd, ärlighet, respekt, ansvar, hänsyn, bra språk, ödmjukhet, uppmuntran, pålitlighet, förebild.

Sociala aktiviteter

Ett viktigt inslag i arbetet är de sociala aktiviteter som arrangeras utöver idrotten. Det kan exempelvis handla om att spela spel, lägga pussel, få hjälp med läxläsning, teater och sång, träffar där man i grupper pratar om de tio ledstjärnorna såsom ”ansvar” eller ”ärlighet” eller om hälsa, alkohol eller droger.

”Jag hoppas att ungdomarna en dag själva blir ledare. Att de, likt mig och andra, en dag ska komma tillbaka och undervisa nästa generation om demokratiska värderingar, om respekt, och om vikten av att vara en god kamrat och förebild. Då har jag lyckats med mitt arbete!” – Judi, 29, ledare för sociala aktiviteter.

Vi är tacksamma för gåvor till Equmenias internationella arbete Bankgiro: 293-0543.

För gåvor till idrottsskolan i Brazzaville (Kongo-Brazzaville) märk betalningen med ”Idrottsskolorna”

Du kan också ge via mobilappen Swish. Skicka då din gåva till Swishnumret 123 569 48 72 och uppge i meddelandet ”Idrottsskolorna”.

Vill du ha mer information eller material om idrottsskolorna för att göra en egen insamling i din förening eller bland dina vänner? Vad roligt! Då är du välkommen att kontakta Julia Sjöström som hjälper dig att få det material eller den information du behöver.

julia.sjostrom@equmenia.se

Om du som företag eller större gåvogivare vill vara med och sponsra våra idrottsskolor kan du skicka ett mejl till julia.sjostrom@equmenia.se för mer information.

År 2003 startade Equmeniakyrkan och Equmenia i samarbete med Gothia Cup och vår systerkyrka i Kongo-Brazzaville, EEC, en idrottsskola i Kongo-Brazzaville. När skolan startades fanns det efter år av krig stora behov av att föra barn och unga från olika folkgrupper samman. Genom idrotten lyckades man göra en stor förändring. I dag ser man inte längre etiska folkgrupper som ett problem för vänskap och samarbete i Brazzaville. Däremot präglar fattigdom, våld och kriminalitet fortfarande många barns och ungdomars liv. Idrottsskolans arbete med att lära barn och ungdomar goda värderingar och att leva i fred är därför lika viktigt än idag. Inspirerade av idrottsskolan i Brazzaville invigdes 2010 idrottsskolan i Kimpese i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här finns idag nästan 200 barn och ungdomar. Idrottsskolan i Kimpese drivs idag av den lokala systerkyrkan CEC med stöd av Equmeniakyrkan och Equmenia.

På idrottsskolan i Brazzaville får runt 300 barn och ungdomar möjlighet att träna fotboll, gymnastik, beachvolley och vanlig volleyboll. På idrottsskolan i Kimpese satsar man på träningar med fotboll, beachvolleyboll, basket och lokala dansen nzango. Nästan 200 barn är inskrivna på idrottsskolan i Kimpese.

Varje år sänder Equmenia ut två idrottsvolontärer till vår idrottsskola i Brazzaville. Under cirka sex månader får idrottsvolontärerna uppleva landet och bo hemma hos en kongolesisk familj. Idrottsvolontär arbetar framförallt som ungdomsledare och tränare på idrottsskolan. Därför behöver den som ansöker till att bli idrottsvolontär känna dig bekväm i rollen som ledare och tränare i antingen gymnastik, beachvolleyboll eller fotboll.

Idrottsskolorna i sociala medier

Följ Idrottsskolorna på Facebook och Instagram för att se allt som händer.

Idrottskolornas Facebooksida Idrottsskolornas Instagram