Tonår

Tonår är en mötesplats för dig som är 13 år och uppåt. Oavsett vad man tror på eller vilka åsikter man står för så är tonårssamlingen en öppen gemenskap.

Tonår är ett samlingsnamn för olika verksamheter i Equmenia som vänder sig till tonåringar. I tonår ryms en rad aktiviteter. Allt från att baka tårta, spela spel, lyssna på musik till att fira andakt och samtala om djupa frågor i tron och livet.

Ja, tonår är en verksamhet öppen för alla.

Beroende på programmet och vad föreningen bestämt för medlems- och terminsavgift så kan det från 50:- till några hundra kronor.

Equmenia ordnar olika läger för tonår. I vissa fall är det den lokala föreningen i andra fall är det Equmenias region. Kontakta någon ledare en Equmeniaförening. Den bör veta.