För föreningen

Dessa sidor är för dig som är aktiv i Equmenia och vill utveckla din förening. Tillsammans blir vi starka och kan göra mycket mer än vad enskilda medlemmar eller ens enskilda föreningar klarar på egen hand.

En förening består av en grupp människor, de är medlemmar i föreningen. Det föreningen pysslar med kallas verksamhet och den kan se olika ut från förening till förening. Men det viktiga är att föreningen har ett bestämt syfte med sin verksamhet och att den är demokratisk.

Equmenia är en rörelse med ca 15 000 medlemmar och ca 30 000 deltagare. Varje vecka möts tusentals människor i våra föreningar, från norr till söder.

Detta får ni som Equmeniaförening

Ekonomiskt bidrag

Ekonomiskt bidrag från Equmenia nationellt.

Försäkring

En olycksfallsförsäkring för alla deltagare innan, under och efter arrangemang.

Material

Mallar och material som hjälper er i verksmaheten. (t.ex. bildbank, andaktsmaterial).

Söka bidrag

Möjlighet att söka bidrag från kommunen (i de flesta kommuner).

Utbildningar

Möjlighet att delta i olika utbildningar arrangerade av Equmenia (t.ex. Alla barn är lika olika, Trygga möten).

Besök

Besök av nationell och regional personal (t.ex. inspirationsdag eller styrelseutbildning)

FÖRENINGSSTÖD

Här finns hjälp och stöd med syfte att underlätta för din förening.


FÖRENINGSTEKNIK

För att en förening ska fungera behövs årsmöten, styrelse, medlemmar och protokoll. Här hittar du praktiska tips om hur du driver en Equmeniaförening, verktyg som kan hjälpa till med administrationen och flera andra bra dokument som du kan använda.


FÖRENINGSUTVECKLING

Utveckla föreningen handlar om att medvetet driva en Equmeniaförening utifrån vision, mål, identitet, hållbarhet, ledarskap, team, med mera. För att det ska bli så enkelt som möjligt så finns det massor med bra tips och material på de här sidorna som underlättar för just din förening.