Publicerat 

Riksstämma

Välkommen till Riksstämman 2020 i Värnamo 6-8 november.

Den 6-8 november ses vi i Värnamo för årets riksstämma. Vi tror att det kommer bli fantastiska dagar tillsammans! 

Det kommer läggas upp information här efter hand, men redan nu kan du gå in och anmäla dig på länken: Anmälan

Sista dag för att skicka in motioner och nomineringar är 6 augusti.
Motioner skickas till Equmenias ordförande ida.tonnvik@equmenia.se.
Nomineringar skickas till Nomineringskommitéen: nk@equmenia.se

Eller via detta formulär (går till nomineringskommitéen)

Läs mer på nomineringskommittéens sida

 

Övriga frågor skickas till samuel.hummerdal@equmenia.se 

 22-24 november 2019 hölls Equmenias riksstämma i Årjäng.


§ 28 Beslut om motion angående ledarutbildning för tweenies- och tonårsledare

Riksstämman beslutade att Equmenias styrelse får i uppdrag att se över hur Equmenia på bästa sätt kan möta de behov som finns bland ledare inom Equmenias tweenies- och tonårsverksamhet.


§ 29 Beslut om motion angående medlemskap inom Equmenia

Riksstämman beslutade att uppdra åt styrelsen att undersöka möjligheten för Equmenia nationellt

att administrera medlemshantering för lokala föreningar via förslagsvis Repet. 

att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att utveckla i en digital lösning som underlättar för den som vill bli medlem att registrera alternativt förnya sitt medlemskap i en lokal Equmeniaförening. 


Val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen

Riksstämman beslutade att

till ordförande välja Ida Tonnvik, Stockholm (omval, 1 år).

till styrelseledamöter på 2 år välja Arvid Hardmo, Kumla, Hanna Neljesjö, Rättvik, och Sara Wahll, Gillstad-Järpås (nyval, 2 år),

till styrelseledamöter på 2 år välja Richard Roolf, Karlsborg (omval, 2 år), 

till styrelseledamöter på 1 år välja Peter Karlbom, Guntorp (fyllnadsval, 1 år).


Protokoll (ojusterat)

Handlingar 2019

Underlag budget 2020

Handlingsplan 2020

Demokratirapport


Varför har vi en riksstämma? Och hur går det till? Och vad betyder alla svåra ord? Här finns riksstämmoskola som film som är till för att göra det lättare att förstå och hänga med i förhandlingarna!