Ombud röstar på riksstämma

Riksstämma

Vad är riksstämma?

Equmenias högsta beslutande organ är riksstämman. Där möts årligen representanter från alla föreningar. Under riksstämman fattas beslut om verksamhetsplan och budget. Motioner och propositioner bejakas eller avslås. Riksstämman väljer även en styrelse som leder verksamheten fram till nästa riksstämma.

Välkommen till Riksstämman 2021 19-21 november med temat ’Ett hopp som bär’

Den 19-21 ses vi i Värnamo!

Vi tror att det kommer bli fantastiska dagar, och äntligen får vi (förhoppningsvis) ses igen! Håll koll på den här sidan där anmälan så småningom kommer upp, men redan nu kan du se ungefärligt schema nedan. Varmt välkommen till Värnamo!

Har du frågor kring riksstämman går det fint att maila samuel.hummerdal(a)equmenia.se

Sista dag för motioner och nomineringar är 19 augusti.

Fredag

17:00-18:15 Incheckning

17:00 – 17:30 Middag serveras för de som har föranmält detta

18:30 Andakt + förhandlingar

20:00 Välkomstkväll med talkshow och café

22:30 Kvällsbön

Lördag

7:00 Frukost

8:15 Morgonbön

8:30 Förhandlingar och påverkanstorg

13:00 Lunch

14:30 Förhandlingar

17:30 Middag

19:00 Gudstjänst med nattvardsfirande

21:30 Konsert/café

23:00 Kvällsbön

Söndag

7:00 Frukost

8:15 Morgonbön

8:30 Förhandlingar

11:00 Gudstjänst

12:30 Lunch to go

Beslut fattade på rikstämman 2020

Här är några av de beslut som fattades på årets riksstämma.

Motion om mer apologetik i Equmenia

Riksstämman beslutade

att uppdra åt styrelsen att verka aktivt för ett klimat i Equmenias verksamhet som präglas av intellektuella samtal och fördjupning i trons frågor

att uppdra åt styrelsen att tillgängliggöra material om apologetik genom aktivitetsbanken. 

att uppdra åt styrelsen att tillgängliggöra resurser exempelvis i form av material och personal för seminarier och föreläsningar om apologetik vid några större evenemang riktade mot ungdomar och unga vuxna. 

att utreda Equmenias bidrag till kristen apologetik i Sverige som stärker ungas tro och självförtroende som kristna.

Motion angående namnet skrabbelucker

Riksstämman avslog att Equmenia från och med år 2021 kommer att använda sig av ordet “Skrabbelucker” när vi pratar om sagda fika/maträtt

Riksstämman beslutade att vid nästa fysiska riksstämma 2021 servera ovan beskrivna fika

Scoutstrategi

Riksstämman beslutade att anta förslaget till Equmenias scoutstrategi 2020–2030.

Nationellt scoutläger

Riksstämman beslutade

att arrangera Equmenias nästa nationella scoutläger under sommaren 2024. 

att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta lägerchefer. 

att ge styrelsen i uppdrag att besluta om lägerplats. 

att ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram visioner för nästa nationella scoutläger.

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021

Riksstämman beslutade

att korrigera punkt 5 till: …Tillsammans med andra organisationer vill vi vara med och bygga det samhälle som våra barn och unga växer upp i, ett hållbart samhälle där deras välmående och bästa är i fokus i enlighet med barnkonventionen.

att att anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 med ändringen.

Ordförande

Riksstämman beslutade att till ordförande på ett år välja Ida Tonnvik, Stockholm.

Styrelse

Riksstämman beslutade att till styrelseledamöter med en mandattid på två år välja:

Jonna Lindroth, Habo (omval, 2 år)
Malin Ansgar, Tibro (omval, 2 år)
Kristina Florén, Södertälje (nyval, 2 år)
Simon Västsäter, Årjäng (nyval, 2 år)

Nomineringskommitté

Riksstämman beslutade att till nomineringskommitté för 2021 års riksstämma välja:

David Forsling, Equmenia Nord,
Alma Pettersson, Equmenia Mitt,
Daniel Arkbro, Equmenia Svealand,
Julia Ekman, Equmenia Stockholm,
Emma Tonnvik, Equmenia Väst,
Albin Ullerås, Equmenia Öst,
Vakant, Equmenia Syd.

Riksstämma 2021

2021 års riksstämma kommer att hållas den 19-21 november i Värnamo. 


Handlingar stämma 2020

Här kan du läsa om allt som ska beslutas och vad som hänt under det gångna året.

Ombud

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:
  • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
  • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
  • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
  • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
  • 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Som ombud behöver du inte ha med dig någon fullmakt.

Frågor skickas till samuel.hummerdal@equmenia.se