Ombud röstar på riksstämma

Riksstämma

Välkommen till Boost 2022! I år är det festivalkonferens med förvaltningsstämma som gäller

På riksstämman 2021 i Värnamo fattades beslut om att vartannat år ska Equmenia ha riksstämma och vartannat år en visionskonferens. Boost är alltså namnet på den festivalkonferens som tidigare gått under arbetsnamnet visionskonferens. Under Boost kommer det att vara en kort förvaltningsstämma för bl.a. ekonomiska frågor och välja in nya personer i styrelsen.

Ombud

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:
  • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
  • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
  • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
  • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
  • 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Som ombud behöver du inte ha med dig någon fullmakt.

Frågor skickas till magnus.sternegard@equmenia.se