Ombud röstar på riksstämma

Riksstämma

Vad är riksstämma?

Equmenias högsta beslutande organ är riksstämman. Där möts årligen representanter från alla föreningar. Under riksstämman fattas beslut om verksamhetsplan och budget. Motioner och propositioner bejakas eller avslås. Riksstämman väljer även en styrelse som leder verksamheten fram till nästa riksstämma.

Välkommen till Riksstämman 2021 19-21 november i Värnamo

Vi tror att det kommer bli fantastiska dagar, och äntligen får vi (förhoppningsvis) ses igen! Temat för helgen är ”Ett hopp som bär”.

Som det ser ut nu så planerar vi för en riksstämma på plats i Värnamo. Läget med pandemin kan göra att planerna för en fysisk stämma måste förändras men håll dig uppdaterad via denna sida och planera och ladda för en härlig helg i Värnamo!

Har du frågor kring riksstämman går det fint att maila samuel.hummerdal(a)equmenia.se

Handlingarna till riksstämman kommer publiceras här senast 19 oktober.
Sista anmälningsdag är 1 november.

Program

Fredag

MK = Värnamo Missionkyrka. Enehagsvägen 1
Svenska kyrkan =
Arken = Östra Pumparegatan 20

16.30 – 18.30 Incheckning MK
17.00 – Middag för de som beställt i församlingshemmet, Svenska kyrkan
18.30 – Andakt och start av förhandlingar MK
20.00 Välkomstkväll, café, lära känna varandra och Värnamo MK
21.00 Regionskör med andakt – MK
Café efter konserten MK

Lördag

07.00 Frukost Arken
08.15 Morgonbön MK
08.30 Förhandlingar (inkl. fika) MK
12.30 Lunch Arken
14.00 Förhandlingar (inkl. fika) MK
17.00 Förhandlingarna slut – paus MK
18.00 Middag Arken
19.30 Festkväll Arken
21.00 Lovsångsgudstjänst Anton Ahlmark MK
22.00 Café MK

Söndag

07.00 Frukost Arken
08.15 Morgonbön MK
08.30 – 10.15 Förhandlingar (inkl. fika) MK
11.00 Gudstjänst alla åldrar – Carin Dernulf MK
12.30 ”Lunch to go”. MK


Ombud

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:
  • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
  • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
  • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
  • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
  • 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Som ombud behöver du inte ha med dig någon fullmakt.

Frågor skickas till samuel.hummerdal@equmenia.se