Publicerat 

Riksstämma

Välkommen till Riksstämman 2020 7-8 november.

Equmenias riksstämma kommer i år – på grund av rådande omständigheter – att genomföras digitalt. Förhandlingarna kommer att ske i ett gemensamt digitalt rum under eftermiddagen den 7 november och förmiddagen den 8 november, och hela riksstämman avslutas med en gemensam gudstjänst.

Just nu arbetar vi med att ta fram bra former för samtal, diskussion och beslut för att kunna ge stämman samma liv och engagemang som när vi alla samlas på samma plats. 
 
Trots att stämman kommer att pågå överallt i hela landet tror vi att det är viktigt att vi ändå träffas, och därför planerar vi för en riksstämma där man möts i föreningen och tillsammans skapar en riktig festhelg. Vi vill alltså redan nu uppmuntra föreningarna att tänka in riksstämman som ett tillfälle för styrelsen, ledargruppen eller tonårsgänget att tillsammans vara delaktiga i stämman. Kanske kan ni ordna en ledarlunch innan förhandlingarna, en Equmeniafest på kvällen eller något annat som ni längtat efter under denna märkliga vår?
 

Lördag 7 nov kl. 13.00-18.00

Söndag 8 nov kl 9.00-13.00 (inkl gudstjänst kl. 11.00)

 

 

Sista dag för att skicka in motioner och nomineringar var 6 augusti.
Motioner skickas till Equmenias ordförande ida.tonnvik@equmenia.se.
Nomineringar skickas till Nomineringskommitéen: nk@equmenia.se

 

Övriga frågor skickas till samuel.hummerdal@equmenia.se 

 22-24 november 2019 hölls Equmenias riksstämma i Årjäng.


§ 28 Beslut om motion angående ledarutbildning för tweenies- och tonårsledare

Riksstämman beslutade att Equmenias styrelse får i uppdrag att se över hur Equmenia på bästa sätt kan möta de behov som finns bland ledare inom Equmenias tweenies- och tonårsverksamhet.


§ 29 Beslut om motion angående medlemskap inom Equmenia

Riksstämman beslutade att uppdra åt styrelsen att undersöka möjligheten för Equmenia nationellt

att administrera medlemshantering för lokala föreningar via förslagsvis Repet. 

att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att utveckla i en digital lösning som underlättar för den som vill bli medlem att registrera alternativt förnya sitt medlemskap i en lokal Equmeniaförening. 


Val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen

Riksstämman beslutade att

till ordförande välja Ida Tonnvik, Stockholm (omval, 1 år).

till styrelseledamöter på 2 år välja Arvid Hardmo, Kumla, Hanna Neljesjö, Rättvik, och Sara Wahll, Gillstad-Järpås (nyval, 2 år),

till styrelseledamöter på 2 år välja Richard Roolf, Karlsborg (omval, 2 år), 

till styrelseledamöter på 1 år välja Peter Karlbom, Guntorp (fyllnadsval, 1 år).


Protokoll (ojusterat)

Handlingar 2019

Underlag budget 2020

Handlingsplan 2020

Demokratirapport


Varför har vi en riksstämma? Och hur går det till? Och vad betyder alla svåra ord? Här finns riksstämmoskola som film som är till för att göra det lättare att förstå och hänga med i förhandlingarna!