Ombud röstar på riksstämma

Riksstämma

Riksstämman 2023 är 17-19 november i Stockholm!

Välkomna till Abrahamsbergskyrkan och Bromma folkhögskola. Där kommer vi att mötas för förhandlingar och gudstjänster. Dessutom blir det kvällscaféer, musik och festligheter. Boka in 17-19 november redan nu!

Ombud

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:
  • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
  • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
  • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
  • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
  • 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Som ombud behöver du inte ha med dig någon fullmakt.

Frågor skickas till magnus.sternegard@equmenia.se