Folkhögskolor och EHS

Equmenia är, tillsammans med Equmeniakyrkan, huvudman för fem folkhögskolor. Med utgångspunkt i den kristna tron vill vi erbjuda miljöer där man får växa som människa, utveckla sina förmågor och rustas för ett yrke.

Vid Equmenias folkhögskolor en bredd av kurser och utbildningar. Här kan man studera vid allmän linje och läsa in det man missade i gymnasiet. I en bibellinje kan man få fördjupa sig i bibeln och kristen tro. I en musiklinje kan man få utveckla ett intresse eller förbereda sig för högre studier. I fritidsledarlinjen kan man utbilda sig för att arbete med barn och unga. Det finns många berättelser om hur tiden vid folkhögskola var den bästa i livet.

Equmenia har även nära samarbete med EHS, Enskilda Högskolan Stockholm. Här kan man läsa teologi, för att exempelvis bli pastor i Equmeniakyrkan, eller studera Mänskliga Rättigheter.

Huvudmannaskapet

Equmenia har, som huvudman, ett nära samarbete med sina folkhögskolor. Det sker bland annat genom det folkhögskoleråd där företrädare för varje skola, Equmenia och Equmeniakyrkan möts för att prata om samverkan.

Equmenia vill samverka med varje folkhögskola i en långkurs. Det kan ske på olika sätt. Allt från deltagande i undervisning, samverkan i rekrytering och gemensam utformning av utbildningen.

Som huvudman har Equmenia en viktig uppgift att utse skolornas styrelserna. Styrelsen har att leda skolan, bland annat utifrån det styrdokument Equmenias och Equmeniakyrkans styrelser tagit fram.