Gaming

Med Jesus som förebild vill vi arbeta för
en hållbar och givande gamingkultur

I 20 år har kyrkor runt om i Sverige arbetat med gaming som verktyg för att ge barn & unga en rolig och meningsfull fritidsaktivitet. Nu tar vi nya krafttag!

Equmenia vill genom stöd till föreningar & ledare ge förutsättningar för att bedriva gamingverksamhet. Vi vill möta barn & unga där ca 95% av dem regelbundet befinner sig, i gamingvärlden. Häng med!

Gaming från engelskans ”game” (spel) är ett samlingsbegrepp för mobil, konsol och datorspel. Ett annat förekommande begrepp är e-sport och man räknar med att gaming & e-sport är den snabbast växande sporten i världen och i Sverige är redan gaming större än samtliga andra sporter.

Equmenia arbetar med att stötta föreningar och ledare som redan finns i en gamingrelaterad verksamhet. Detta gör vi genom att tillhandahålla material, ge utbildning och stöd. Vi vill också hjälpa föreningar & ledare som vill starta upp en verksamhet mot denna målgrupp. Hör av er!

Självklart! Hör av dig till gamingstaget eller till projektledaren så kan vi hjälpas åt, vi sitter på mycket erfarenhet om hur man kan arbeta med gaming i sin förening.

Equmenia Gaming riktar sig mot alla åldersgrupper som ryms inom Equmenia. Ibland arrangeras åldersspecifik verksamhet.

Det har vi också! Hör av dig så kan vi fundera tillsammans. Vi lägger mattan medans vi går.

Älvsjö

ÄlvCon

Välkommen till ÄlvCon – ett spelkonvent i Älvsjökyrkan 29-30 oktober 2021 Plats: Älvsjökyrkan, Långbrodalsvägen 46 Kostnad:…

Kontakt

Jens Marklund

Jens Marklund

Regionsamordnare Equmenia Mitt, vik. barn- och ungdomskoordinator, Equmenia Gaming

076-501 17 01

08-580 031 29

jens.marklund@equmenia.se