Bidrag och stipendier

Sök bidrag och stipendier!

Funderar din förening på att genomföra något lite extra? För föreningar som behöver ekonomiskt stöd för att kunna förverkliga sina drömmar listar Equmenia några fonder som lokalföreningar och i några fall enskilda medlemmar kan söka. Först presenterar vi Equmenias stipendier och närstående fonder: internationella stipendiet, internationella scoutstipendiet och Aina & Olof Hammars stipendiefond. Observera att datum och uppgifter för övriga fonder kan ändras, om inget annat anges bör du kontrollera uppgifterna direkt på respektive fonds hemsida.

Equmenias internationella stipendier

Som medlem i Equmenia kan du söka pengar för att knyta internationella kontakter med andra länder – antingen vid resor i utlandet eller när du ordnar utbyten och studiebesök i Sverige. Stipendiet är uppdelat i en allmän inriktning och en scoutinriktning. Vill du se världen, men inte resa på turistresa? Som medlem i en av våra lokalföreningar kan du söka Equmenias stipendier för internationellt utbyte. Stipendierna går till enskilda, grupper eller scoutkårer som deltar i internationella kyrkomöten, läger, studerar ungdomsarbeten, kultur, mänskliga rättigheter m.m. i andra länder. För samma resa kan du bara få stipendium från ett av stipendierna. Riktlinjer och ansökningsformulär hittar du på stipendiernas egna sidor:

Internationella stipendiet

Internationella scoutstipendiet

Stiftelsen Ansvar För Framtiden

Stiftelsen Ansvar För Framtiden är inriktad på nykterhet. Syftet är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också främja vård och fostran av barn. Stiftelsen bildades till följd av försäljningen av nykterhetsrörelsens och frikyrkornas ömsesidiga försäkringsbolag, Ansvar.

Bidrag söks via Equmenia, mer information finns på stiftelsens hemsida.

Stiftelsen Gustaf den V:s 90-årsfond

Planerar er förening att genomföra en ungdomsledarutbildning och ett utbyte av erfarenheter med andra föreningar inom eller utom Sveriges gränser? I så fall ska ni skicka in er ansökan om att få bidrag från Stiftelsen Gustaf den V:s 90-årsfond. Ansök direkt på fondens hemsida.

Folke Bernadottes minnesfond

Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond har till ändamål att stödja enskilda personer och organisationer att få internationell förståelse. Genom stipendium från fonden får ungdomar möjlighet att skapa bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder. Den 15 februari eller 15 september är också sista dagen att söka bidrag från Folke Bernadottes Minnesfond. Sök direkt på Folke Berndottes minnesfonds hemsida.

Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Den 1 mars är sista ansökningsdag till Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond. Minnesfonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar. Projekten kan räcka över mer än ett år. Bidrag ges ej till enskilda personer. Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 mars.

Ansökan görs via fondens hemsida där ni även hittar mer information.

Idéer för Livet-stiftelsen

Genom Idéer för Livet stödjer Skandia verksamheter som på ett konstruktivt sätt arbetar med barn och ungdomar. Stiftelsen delar ut stipendium till organisationer som bedriver främjande verksamhet för barn och ungdomar i Sverige inom det sociala området. Stipendium kan inte sökas för enskilda personer och går ej heller att söka för redan genomförda projekt. För att söka stipendium ur fonden fyller du i formuläret på deras hemsida. Ansökningsdatum är senast 24:e februari.

Läs mer på fondens hemsida.

Allmänna arvsfonden

Om din förening funderar på att satsa på något nyskapande och utvecklande inom den ideella sektorn har ni möjligheten att söka pengar från allmänna arvsfonden. Projektet måste kunna särskiljas från er förenings reguljära verksamhet. För att få veta mer om hur man ansöker om bidrag gå in på fondens egna hemsida fondens egna hemsida.

Nordbuk

Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) fungerar som rådgivare åt Nordisk Ministerråd. De har pengar att fördela till ungdomsorganisationer och ungdomsprojekt, där två till tre nordiska länder är involverade. Tanken med systemet är att stärka den nordiska identiteten för barn och unga. Projekt, i vilka barn och ungdomar tar det primära initiativet och ansvaret för alla projektets faser från idéutveckling till utvärdering, har hög prioritet. Här följer några länkar som berättar mer om NORDBUK och hur man ansöker. En del av sidorna är på danska eftersom det är ett nordisk projekt som koordineras från Danmark.

Om Nordbuk

Information om kulturkontakt Norden

Information om ansökan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Kolla även in MUCF:s bidrag, samt deras länkar till olika fonder ni kan söka ifrån på deras hemsida. MUCF har även egna bidrag som ni kan söka direkt via dem. Dessa bidrag vänder sig främst till er som ska göra något internationellt utbyte.