Equmenia Stockholm

Hej!

Equmenia Stockholm finns för att möta ledare och föreningars behov för att göra det möjligt att bjuda in barn och unga till gemenskap i Equmenia. Equmenia Stockholm är en av Equmenias sju regioner i Sverige.

Equmenia Stockholm arbetar nära kyrkans region.

Utveckling

Allt vi gör handlar om att stärka ledare, föreningar och gemenskapen i vår region

Konfirmation

Här hittar du våra olika konfirmationssatsningar läs mer om regionens arbete hos Equmeniakyrkan region Stockholm

Kontakt


Besöksadress
Equmenia Stockholm
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Equmenia Stockholms styrelse >

Ge en gåva till Equmenias arbete >
Ge en gåva till Equmeniakyrkans arbete >
Ersättning för utlägg >
Fakturera regionen >

Vi jobbar för Equmenia Stockholm

Lena Frisell

Föreningsutvecklare, Equmenia Stockholm

076-529 32 95

lena.frisell@equmenia.se

Maria Rönnedal

Drömprojekt och Funkiskonfa Equmenia Stockholm

maria.ronnedal@equmenia.se

Pauline Larsson

Pauline Larsson

Regionsamordnare, Equmenia Stockholm

073-074 86 08

pauline.larsson@equmenia.se