Equmenia Stockholm

Välkommen till Equmenia Stockholm

Equmenia Stockholm karta

Hej!

Equmenia Stockholm finns för att möta ledare och föreningars behov för att göra det möjligt att bjuda in barn och unga till gemenskap i Equmenia. Equmenia Stockholm är en av Equmenias sju regioner i Sverige. Equmenia Stockholm arbetar nära kyrkans region.

Facebook - logga med länk
Instagram - logga med länk

Stöd för ledare och förening

Vår regionspersonal kommer gärna och besöker er förening för att inspirera och utbilda styrelse, ledare med flera. Kontakta oss för att planera er samling.

Konfirmation

Här hittar du våra olika konfirmationssatsningar läs mer om regionens arbete hos Equmeniakyrkan region Stockholm

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Equmenia Stockholm
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Bankgiro 530-9562

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Lena Frisell

Föreningsutvecklare, Equmenia Stockholm

076-529 32 95

lena.frisell@equmenia.se

Pauline Larsson

Pauline Larsson

Regionsamordnare, Equmenia Stockholm

073-074 86 08

pauline.larsson@equmenia.se