Equmenia Stockholm

Hej!

Equmenia Stockholm finns för att möta ledare och föreningars behov för att göra det möjligt att bjuda in barn och unga till gemenskap i Equmenia. Equmenia Stockholm är en av Equmenias sju regioner i Sverige.

Equmenia Stockholm arbetar nära kyrkans region.

Utveckling

Allt vi gör handlar om att stärka ledare, föreningar och gemenskapen i vår region

Konfirmation

Här hittar du våra olika konfirmationssatsningar

Kontakt


Besöksadress
Equmenia Stockholm
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Equmenias styrelse
Här hittar du vår styrelse

Vi jobbar för Equmenia Stockholm

Matilda Holmström

Föreningsutvecklare och regionsamordnare Equmenia Stockholm

073-622 48 13

matilda.alling@equmenia.se

Pauline Larsson

Pauline Larsson

Scoututvecklare och regionsamordnare Equmenia Stockholm

073-074 86 08

pauline.larsson@equmenia.se