Unga vuxna

På väg in i vuxenlivet behöver vi goda medresenärer. Därför erbjuder Equmenia mötesplatser för unga vuxna.

Equmenia arbetar med att skapa mötesplatser för unga vuxna, det vill säga personer i åldrarna 18-30 år. Detta sker på olika sätt både lokalt, regionalt och nationellt. I en lokal Equmeniaförening kan det handla om mötesplatser för gemenskap med bön, matlagning, föreläsningar m.m. Regionalt och nationellt anordnas arrangemang, helgträffar och läger med möjlighet till undervisning och samtal.

För unga vuxna kan det vara viktigt att få möta andra kristna i samma ålder och liknande livssituationer. Det är viktigt att utrymme ges till reflektion över det egna livet, att bearbeta sin uppväxt samt aktivt fundera över prioriteringar och livsval i relation till kristen tro. Mötesplatser med möjlighet till fördjupning och att växa kan därför vara betydelsefulla för unga vuxna.

Besök Equmeniakyrkans sida för unga vuxna

Där finns mer information om evenemang och inspiration.

Ska du plugga och behöver boende?

Här finns några studenthem med anknytning till Equmenia och Equmeniakyrkan och andra kristna studenthem.

Unga vuxna

Material och fördjupning

Här samlas kunskap kring unga vuxna i relation till kyrkan. Vi hoppas det ska bli som hjälp till dem som vill se över hur de arbetar med unga vuxna i församling.

UNGA OCH KYRKA – enkätundersökning

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen. Equmenia är en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Tillsammans med Equmenia är Equmeniakyrkan en kyrka för hela livet. En plats där barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans över generationsgränser. Barn och unga är en omistlig del av församlingens och föreningens liv, identitet och gemenskap och många av dem ser sig som en naturlig del av kyrkans liv och verksamhet. Den här enkätundersökningen visar dock att det finns kritiska åldrar och övergångar där många som tidigare varit aktiva i kyrkan lämnar. Equmenia och Equmeniakyrkan som nationella organisationer vill därför skapa goda förutsättningar för en tro och en församlingstillhörighet som växer över tid och som håller långsiktigt.

UNGA VUXNA I FÖRSAMLING -föreläsning

En föreläsning av Maria Hammar om unga vuxnas roll i församlingen. Föreläsningen utgår från hennes uppsats i ämnet.

UNGA OCH KYRKA – föreläsning

En föreläsning om unga vuxna i kyrkan utifrån enkäten; Unga och kyrka. Medverkande är Linnea Lidskog och Carin Dernulf.

Kontaktperson

Magnus Sternegård

biträdande generalsekreterare, projektledare CIMK (Centrum för Integration, Mångfald & Kyrkligt Ledarskap)

08-58 00 32 22

magnus.sternegard@equmenia.se