uppsträckta händer, scoutlägret Prisma 2019

Equmenia Väst

Välkommen till Equmenia Väst

Equmenia Väst

Hej!

Equmenia Väst finns för att möta ledare och föreningars behov för att göra det möjligt att bjuda in barn och unga till gemenskap i Equmenia. Equmenia väst är en av Equmenias sju regioner i Sverige. Equmenia Väst arbetar nära kyrkans region Väst.

Facebook - logga med länk
Instagram - logga med länk
Ska'ut - Grön, gul & blå

Stöd för ledare och förening

Vår regionspersonal kommer gärna och besöker er förening för att inspirera och utbilda styrelse, ledare med flera. Kontakta oss för att planera er samling.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Equmenia Väst
Parkgatan 4
411 38 Göteborg

Bankgiro 531-0065

Default personfoto

Anja Wändal

Föreningsutvecklare Equmenia Svealand och tjänstledig från Equmenia Väst

070-217 46 33

anja.wandal@equmenia.se

Peter Baric

Peter Baric

Vik. Föreningsutvecklare Equmenia Väst

0734-29 04 93

peter.baric@equmenia.se

sandra-wristel-2023-sv

Sandra Wristel

Medlemskoordinator, föreningsutvecklare, Equmenia Väst

0722-500182

sandra.wristel@equmenia.se