Publicerat 

Equmeniascout

sweden

Equmeniascout

Vad är det bästa med scouting? Vi är kompisar. Vi gör allt tillsammans. Vi åker på läger. Vi bygger, vi fixar, vi leker. Scouting är platsen där du får vara dig själv och uppleva att du är viktig, lära dig nya saker, utmanas och växa.

Equmeniascout är Equmenias scoutarbete som är anslutet till Scouterna i Sverige och en del av den världsvida scoutrörelsen. Equmeniascout driver scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet får plats. Här får barn och unga möjlighet att upptäcka en tro och uppleva möten med Gud. Verksamheten drivs oftast i nära anknytning till en lokal församling ansluten till Equmeniakyrkan. Som scout är du del av en mindre grupp, en patrull, där du upplever livet och naturen tillsammans med dina scoutkompisar.

Sista ansökningsdag närmar sig

På söndag 15 april är det sista ansökningsdag till mycket. Gör dagens goda gärning och påminn dina vänner! Här kommer några förslag på vad du kan tipsa om. Apg29 Kongo Brazzaville eller Nicaragua Bibelfjäll Idrottsvolontär Equmenias internationella stipendier   Kika in på våra folkhögskolors sidor för att se ännu fler saker som det är dagsLäs mer

Viktig information om den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning (eng. GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter personuppgiftslagen, PUL. På Equmenias sida om GDPR samlar vi information som vi hoppas kan hjälpa lokalföreningens arbete med att se över sin hantering av personuppgifter och säkra att den sker på ett sätt som följer förordningen. Både lokalföreningen,Läs mer

Vill du vara med i arbetsgruppen för mångfald och inkludering?

Riksstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag att arbeta med normkritik, maktstrukturer och mångfald. Kunskapen om dessa frågor i lokalföreningarna och hela Equmenias organisation behöver öka och goda exempel i föreningarna lyftas fram.Läs mer

Anmälan till Ska’ut 2018-19 är öppen!

Ska’ut är Equmenias ledarutbildning för scoutledare, som arrangeras på regionsnivå i Equmenias samtliga regioner. Du som är, eller vill bli ledare, missa inte chansen att vara med om en upplevelse som kommer att sätta prägel på resten av ditt scoutliv! På Ska’ut får du göra saker med ledare i din egen ålder, testa på sakerLäs mer

Frågor och svar

Varför ska man bli Equmeniascout?

Om man vill uppleva vänskap, samarbete, häftiga upplevelser och utmaningar och samtidigt  växa och bli redo för livet, allt med en kristen grund. Då kan man gå med i Equmeniascout eller skicka sitt barn hit.

Vilken utrustning behövs?

Scouting är en relativt billig aktivitet då många av våra möten hålls utomhus året om. Därför är varma och torra kläder centralt, men det är inte nödvändigt att köpa nytt. Finns behovet av nya kläder rekommenderar vi second hand. Räkna med att kläderna blir smutsiga. Varma skor och stövlar hör också till basutrustningen.

Liggunderlag, sovsäck, ryggsäck och ficklampa är bra att ha med sig om man ska på hajk eller läger. Satsa även här på att låna eller köpa begagnad utrustning, eller önska sig till jul eller födelsedag. Scoutskjorta och halsduk är något av det som tydligast gör att man ser ut som en scout. En scoutskjorta kan man ärva, antingen i familjen eller från äldre scouter i kåren. Den kan också köpas. Pris för scoutskjortan ligger på ca 289 kr (barn) – 379 kr (vuxen). Halsduken kostar ca 80 kr. Många kårer har egna ordningar för hur man får tag på skjortan och halsduken.

Vad kostar det?

Vad medlemsavgiften är beror på vilken scoutkår man tillhör. Inom Equmeniascout finns det kårer där det är gratis och kårer där medlemsavgiften är 500 kr per år. Utöver medlemsavgiften kan det komma avgifter för att täcka mat och utrustning på hajk, köp av scoutskjorta och halsduk och lägeravgifter. För att veta pris, vänligen kontakta din lokala scoutkår.

Om kristen tro

Equmenia driver sin scoutverksamhet på kristen grund vilket innebär att det ofta förekommer scoutandakter, samtal om livet och tron, bön och att scouterna medverkar i scoutgudstjänster. Equmenias kårer håller för det mesta till i kyrkor som tillhör Equmeniakyrkan och många scoutledare är kristna.

Vad är skillnaden att vara scout i Equmenia och Scouterna?

Som scout i Equmenia är man också medlem i Scouterna i Sverige. Equmenia och Scouterna samarbetar om scoutprogram, läger, hajker, utbildningar och mycket annat.

Equmenia driver sin scoutverksamhet på kristen grund vilket innebär att det ofta förekommer scoutandakter, samtal om livet och tron, bön och att scouterna medverkar i scoutgudstjänster. Equmenias kårer håller för det mesta till i kyrkor som tillhör Equmeniakyrkan och många scoutledare är kristna.

Att kristen tro är Equmeniascouts grund betyder att allt som görs genomsyras av kristen tro. Själva scoutverksamheten behöver inte skilja sig, men grunden skiljer sig åt.

Equmenias scoutverksamhet är öppen för alla barn och unga oavsett vad de tror på.

Inom Equmeniascout finns det i många kårer en tradition för att den vuxne ledaren både är handledare och medlem av patrullen. Detta innebär att ledare och patrullen arbetar tillsammans. Patrullen löser stundtals uppgifter utan att den vuxne ledaren är närvarande, men det är väldigt sällan så att det utses en formell patrulledare bland de unga. I övriga scoutsverige är det vanligare att patrullen består av scouter och inga ledare. Patrulledaren utses då bland patrullens medlemmar.

Måste man gå med i församlingen för att vara Equmeniascout?

När man går med i scouterna blir man inte församlingsmedlem men man blir medlem i den lokala Equmeniaföreningen som driver all barn- och ungdomsverksamhet i församlingen. Equmeniaföreningen är en demokratisk förening där alla medlemmar har rösträtt och kan vara med och påverka oavsett ålder.

Equmeniaföreningen och den lokala församlingen samarbetar nära varandra. Det är vanligtvis församlingen som äger fastigheten Equmeniaföreningen använder.

Hur gammal ska man vara för att börja?

Vanligtvis börjar man i scouterna när man är 8 år. Då blir man spårarscout. Några föreningar har också bäverscouting eller familjescouting där yngre åldersgrupper är välkomna.

Vilken åldersindelning finns?

I scouterna använder vi följande åldersgrupper:

  • Spårarscout 8-10 år
  • Upptäckarscout 10-12 år
  • Äventyrarscout 12-15 år
  • Utmanarscout 15-18 år
  • Roverscout 19-25 år
När kan man börja scouterna?

Scoutverksamheten följer skolåret vilket innebär att verksamheten startar upp i slutet av augusti/början av september. Scoutåret avslutas vanligtvis i maj/juni. 

Du kan börja hela året men prata med ledarna i den aktuella kåren. Några kårer kan ha väntlistor. 

Kan jag bli scoutledare?

Föräldrar och andra vuxna är hjärtligt välkomna som scoutledare. Det krävs inga specifika förkunskaper då arbetet sker i grupp och vi lär oss av varandra under arbetets gång. Vi ser gärna att nya ledare går en ledarkurs för att få större kännedom om hur vi arbetar. 

Vi kräver att alla våra ledare går kursen Trygga Möten, som handlar om hur vår scoutverksamhet är trygg för alla, en verksamhet fri från alla former av kränkningar och övergrepp. Vi rekommenderar att ledare går Trygga Möten tillsammans med sina ledarkollegor för att tillsammans ha en grund för hur arbetet i kåren ska se ut.

Var på scoutskjortan ska märkena sitta?

Följ länken så ser du hur det ska vara: Scoutskjortan och märken

Hur får vi tag på scoutskjorta, halsduk och märken?

Halsduk, scoutskjortan och märken ordnar vanligtvis ledarna i scoutkåren. Många kårer har ordningar där man lämnar in skjortan när den har blivit för liten. Sen ärver yngre scouter denna.

I en del kårer ingår skjorta, halsduk och märken i medlemsavgiften, hos andra inte. Fråga hur det är i den kåren du är intresserad av.