Publicerat 

Equmeniascout

sweden

Equmeniascout

Vad är det bästa med scouting? Vi är kompisar. Vi gör allt tillsammans. Vi åker på läger. Vi bygger, vi fixar, vi leker. Scouting är platsen där du får vara dig själv och uppleva att du är viktig, lära dig nya saker, utmanas och växa.

Equmeniascout är Equmenias scoutarbete som är anslutet till Scouterna i Sverige och en del av den världsvida scoutrörelsen. Equmeniascout driver scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet får plats. Här får barn och unga möjlighet att upptäcka en tro och lära att respektera varandra. Verksamheten drivs oftast i anknytning till en lokal församling ansluten till Equmeniakyrkan. Som scout är du del av en mindre grupp, en patrull, där du upplever livet och naturen tillsammans med dina scoutkompisar.

Treklöver Gilwell-kurser

Treklöver Gilwell-kurs Är det dags för en nytändning som scoutledare? Eller är det dags för en fördjupning i varför du är scout? Känner du att det är dags att ladda dina batterier, genom att åter besöka platsen i ditt huvud där din inre scoutledare befinner sig? Då är Treklöver Gilwell den rätta ledarskapsutbildningen för dig!Läs mer

Välkommen på regionala scoutledarträffar våren 2020

Under våren 2020 bjuder Region Öst i samarbete med lokala föreningar in till ett antal scout-ledarträffar. Syftet är framför allt att skapa en mötesplats för scoutledare i sitt geografiska närområde, men också ett forum för region öst att informera om kommande regionala och nationella scoutarrangemang. Det ges också tid för respektive kår att berätta omLäs mer

Nyhetsbrev nov 2019

Nu är nationella nyhetsbrevet för Equmeniascout nov 2019 ute. Klicka på bilden för att komma dit. Prenumererar du inte kan du göra det här: Ja, jag vill prenumerera. Läs mer

Regionsscoutläger 2022

Nu är det vår tur! Trots att vi är många scouter och trots att vi har en tradition av bra och betydelsefulla distrikts/regionsläger har vi faktiskt inte haft något sådant sedan Kvarnen 2009 i Tämta. Därför har scoutkommittén i Equmenia Väst bestämt sig för att ta upp traditionen och vill arbeta för ett regionsscoutläger sommarenLäs mer

Frågor och svar

Varför ska man bli Equmeniascout?

Om man vill uppleva vänskap, samarbete, häftiga upplevelser och utmaningar och samtidigt  växa och bli redo för livet, allt med en kristen grund. Då kan man gå med i Equmeniascout eller skicka sitt barn hit.

Vilken utrustning behövs?

Scouting är en relativt billig aktivitet då många av våra möten hålls utomhus året om. Därför är varma och torra kläder centralt, men det är inte nödvändigt att köpa nytt. Finns behovet av nya kläder rekommenderar vi second hand. Räkna med att kläderna blir smutsiga. Varma skor och stövlar hör också till basutrustningen.

Liggunderlag, sovsäck, ryggsäck och ficklampa är bra att ha med sig om man ska på hajk eller läger. Satsa även här på att låna eller köpa begagnad utrustning, eller önska sig till jul eller födelsedag. Scoutskjorta och halsduk är något av det som tydligast gör att man ser ut som en scout. En scoutskjorta kan man ärva, antingen i familjen eller från äldre scouter i kåren. Den kan också köpas. Pris för scoutskjortan ligger på ca 289 kr (barn) – 379 kr (vuxen). Halsduken kostar ca 80 kr. Många kårer har egna ordningar för hur man får tag på skjortan och halsduken.

Vad kostar det?

Vad medlemsavgiften är beror på vilken scoutkår man tillhör. Inom Equmeniascout finns det kårer där det är gratis och kårer där medlemsavgiften är 500 kr per år. Utöver medlemsavgiften kan det komma avgifter för att täcka mat och utrustning på hajk, köp av scoutskjorta och halsduk och lägeravgifter. För att veta pris, vänligen kontakta din lokala scoutkår.

Om kristen tro

§1 i scoutlagen lyder: En scout söker sin tro och respekterar andras. Equmenia driver  scoutverksamhet på kristen grund och all kristen aktivitet är självklart frivillig. För oss är det viktigt att alla scouter och ledare respekterar varandra oavsett vad vi tror, om vi tror eller inte tror eller inte vet vad vi tror.  Vi har inget bekännelsekrav varken för deltagare eller ledare, men många av våra scoutledare säger om sig själv att de är kristna. Att vi driver scouting på kristen grund kan bland annat ge sig uttryck i att vi har scoutandakter, samtalar om liv och tro, ber scoutens bön och medverkar i scoutgudstjänster. Equmenias scoutkårer håller för det mesta till i kyrkor som tillhör Equmeniakyrkan.

Vad är skillnaden att vara scout i Equmenia och Scouterna?

Som scout i Equmenia är man också medlem i Scouterna i Sverige och Equmeniakåren har rösträtt på Scouternas stämma. Equmenia och Scouterna samarbetar om scoutprogram, läger, utbildningar, skjortor, märken och mycket annat. Vi har väldigt mycket gemensamt. 

Vi har det samma scoutprogrammet som alla andra kårer i Sverige. I en kår som bygger på kristen grund är det självklart att den kristna tron påverkar hur vi arbetar med scoutprogrammet, men tros och livsfrågor finns med i programmet för alla scouter, oavsett om man tillhör Equmeniascout eller en annan kår. 

Varför bedriver vi scouting? Ett enkelt svar på den frågan är att det är av samma skäl som alla andra som bedriver scouting. Det vill säga för att ge unga människor möjlighet att utvecklas fysiskt, intellektuellt, socialt, emotionellt och andligt – och på det viset göra dem redo för livet. Vi driver scouting därför att vi delar scoutrörelsens mål. Att vi som kristna vill arbeta för alla de här målen beror på att vi tror att Gud bryr som om hela människan och att tron gäller hela livet, inte bara den andliga sidan.

Equmenias scoutverksamhet är öppen för alla barn och unga oavsett vad de tror. Vi har inga bekännelsekrav varken för scouter eller scoutledare.

En sak som är lite mera speciell för Equmeniascout är att det i många kårer en tradition för att den vuxne scoutledaren både är handledare och medlem av patrullen. Detta innebär att ledare och patrullen arbetar tillsammans. Patrullen löser stundtals uppgifter utan att den vuxne ledaren är närvarande, men det är väldigt sällan så att det utses en formell patrulledare bland de unga. I övriga scoutsverige är det vanligare att patrullen består av scouter och inga ledare. Patrulledaren utses då bland patrullens medlemmar.

Måste man gå med i församlingen för att vara Equmeniascout?

Nej, Att gå i scouterna och vara med i församlingen är två skilda saker. När man går med i scouterna blir man inte församlingsmedlem men man blir medlem i den lokala Equmeniaföreningen som driver all barn- och ungdomsverksamhet i församlingen. Equmeniaföreningen är en demokratisk förening där alla medlemmar har rösträtt och kan vara med och påverka oavsett ålder. Equmeniaföreningen har inga bekännelsekrav för sina medlemmar. 

Equmeniaföreningen och den lokala församlingen samarbetar nära varandra. Det är vanligtvis församlingen som äger fastigheten Equmeniaföreningen använder.

Hur gammal ska man vara för att börja?

Vanligtvis börjar man i scouterna när man är 8 år. Då blir man spårarscout. Några föreningar har också bäverscouting eller familjescouting där yngre åldersgrupper är välkomna.

Vilken åldersindelning finns?

I scouterna använder vi följande åldersgrupper:

  • Spårarscout 8-10 år
  • Upptäckarscout 10-12 år
  • Äventyrarscout 12-15 år
  • Utmanarscout 15-18 år
  • Roverscout 19-25 år
När kan man börja scouterna?

Scoutverksamheten följer skolåret vilket innebär att verksamheten startar upp i slutet av augusti/början av september. Scoutåret avslutas vanligtvis i maj/juni. 

Du kan börja hela året men prata med ledarna i den aktuella kåren. Några kårer kan ha väntlistor. 

Kan jag bli scoutledare?

Föräldrar och andra vuxna är hjärtligt välkomna som scoutledare. Det krävs inga specifika förkunskaper då arbetet sker i grupp och vi lär oss av varandra under arbetets gång. Vi ser gärna att nya ledare går en ledarkurs för att få större kännedom om hur vi arbetar. 

Vi kräver att alla våra ledare går kursen Trygga Möten, som handlar om hur vår scoutverksamhet är trygg för alla, en verksamhet fri från alla former av kränkningar och övergrepp. Vi rekommenderar att ledare går Trygga Möten tillsammans med sina ledarkollegor för att tillsammans ha en grund för hur arbetet i kåren ska se ut.

Var på scoutskjortan ska märkena sitta?

Följ länken så ser du hur det ska vara: Scoutskjortan och märken

Hur får vi tag på scoutskjorta, halsduk och märken?

Halsduk, scoutskjortan och märken ordnar vanligtvis ledarna i scoutkåren. Många kårer har ordningar där man lämnar in skjortan när den har blivit för liten. Sen ärver yngre scouter denna.

I en del kårer ingår skjorta, halsduk och märken i medlemsavgiften, hos andra inte. Fråga hur det är i den kåren du är intresserad av.