Scouter viftar med halsdukar

Equmeniascout

Vi är kompisar. Vi gör saker tillsammans. Vi åker på läger och äventyr. Vi bygger, vi fixar, vi leker. Scouting är platsen där du får vara dig själv och vi bryr oss om varandra. Här får du lära dig saker, utmanas och växa. Det är Equmeniascout.

Kalender

Se hela kalendern

Om du vill uppleva vänskap, samarbete, häftiga upplevelser och utmaningar och samtidigt  växa och bli redo för livet, allt med en kristen grund, då är scouterna i Equmenia något för dig eller ditt barn.

Scouting är en ganska billig aktivitet. Många av våra möten hålls utomhus året om. Därför är varma och torra kläder centralt, men det är inte nödvändigt att köpa nytt. Finns behovet av att inskaffa något rekommenderar vi second hand eller ärva. Räkna med att kläderna blir smutsiga. Regnjacka, regnbyxor, varm tröja, varma skor och stövlar hör till basutrustningen.

Liggunderlag, sovsäck, ryggsäck och ficklampa behövs när vi åker på övernattningshajk eller läger. Satsa även här på att låna eller köpa begagnad utrustning eller önska dig till jul eller födelsedag. Scoutskjorta och halsduk är något av det som tydligast gör att du ser ut som en scout. En scoutskjorta kan ärvas, antingen i familjen eller från äldre scouter i kåren. De flesta kårer ordnar gemensamma inköp av skjortor och halsdukar.

Medlemsavgiftens storlek beror på vilken scoutkår du tillhör. Inom Equmeniascout finns det kårer där det är gratis och kårer där medlemsavgiften är 500 kr/år eller mera. Utöver medlemsavgiften kan det komma kostnader för att täcka mat och utrustning på hajk, köp av scoutskjorta och halsduk. Sommarläger kosta extra och det informerar din lokala scoutkår dig om när det är dags.

Nej, det måste du inte. §1 i scoutlagen lyder: En scout söker sin tro och respekterar andras. Equmenia driver  scoutverksamhet på kristen grund och all kristen aktivitet är självklart frivillig. I Equmeniascout är det viktigt att alla scouter och ledare respekterar varandra oavsett vad vi tror, om vi tror eller inte tror eller inte vet vad vi tror.  Vi har inget bekännelsekrav varken för deltagare eller ledare, men många av våra scoutledare säger om sig själv att de är kristna. Att vi driver scouting på kristen grund kan bland annat ge sig uttryck i att vi har scoutandakter, samtalar om liv och tro, ber scoutens bön och medverkar i scoutgudstjänster. Equmenias scoutkårer håller för det mesta till i kyrkor som tillhör Equmeniakyrkan.

Som scout i Equmenia är du en del av Scouterna i Sverige eftersom Equmeniascout är ansluten till Scouterna. Equmenia och Scouterna samarbetar om scoutprogram, läger, utbildningar, skjortor, märken och mycket annat. Vi har väldigt mycket gemensamt. 

Vi har det samma scoutprogrammet som alla andra kårer i Sverige. I en kår som bygger på kristen grund är det självklart att den kristna tron påverkar hur vi arbetar med scoutprogrammet, men tros och livsfrågor finns med i programmet för alla scouter, oavsett om du tillhör Equmeniascout eller en annan kår. 

Varför bedriver vi scouting? Ett enkelt svar på den frågan är att det är av samma skäl som alla andra som bedriver scouting. Det vill säga för att ge unga människor möjlighet att utvecklas fysiskt, intellektuellt, socialt, emotionellt och andligt – och på det viset göra dem redo för livet. Vi driver scouting därför att vi delar scoutrörelsens mål. Att vi som kristna vill arbeta för alla de här målen beror på att vi tror att Gud bryr som om hela människan och att tron gäller hela livet, inte bara den andliga sidan.

Equmenias scoutverksamhet är öppen för alla barn och unga oavsett vad de tror. Vi har inga bekännelsekrav varken för scouter eller scoutledare.

En sak som är lite mera speciell för Equmeniascout är att det i många kårer finns en tradition för att den vuxne scoutledaren både är handledare och medlem av patrullen. Detta innebär att ledaren och patrullen arbetar tillsammans. Patrullen löser stundtals uppgifter utan att den vuxne ledaren är närvarande, men det är väldigt sällan så att det utses en formell patrulledare bland de unga. I övriga scoutsverige är det vanligare att patrullen består av scouter, och att ledarna kommer in och hjälper till vid behov. Patrulledaren utses då bland patrullens medlemmar.

Nej. Att gå i scouterna och vara med i församlingen eller kyrkan är två skilda saker. När du går med i scouterna blir du medlem i den lokala Equmeniaföreningen som driver all barn- och ungdomsverksamhet i församlingen. Du blir alltså inte medlem av församlingen eller kyrkan. Equmeniaföreningen är en demokratisk förening där alla medlemmar har rösträtt och kan vara med och påverka oavsett ålder. Equmeniaföreningen har inga bekännelsekrav för sina medlemmar. 

Equmeniaföreningen och den lokala församlingen samarbetar nära. Det är vanligtvis församlingen som äger fastigheten Equmeniaföreningen använder.

Vanlig scoutålder är 8-25 år. Det vill säga att barn kan börja när de går i 2:an. De blir då spårarscouter. Några föreningar har också bäverscouting eller familjescouting där yngre åldersgrupper är välkomna.

I scouterna använder vi följande åldersgrupper:

  • Spårarscout 8-9 år
  • Upptäckarscout 10-12 år
  • Äventyrarscout 12-15 år
  • Utmanarscout 15-18 år
  • Roverscout 19-25 år

Några kårer kör familjescouting där yngre barn är med i scouterna tillsammans med sin familj.

Scoutverksamheten följer skolåret vilket innebär att verksamheten startar upp i slutet av augusti eller början av september. Scoutåret avslutas vanligtvis i slutet på maj eller början på juni. Det enklaste är att börja vid skolstart eller i januari. Några kårer kan ha väntelistor.  

Föräldrar och vuxna är hjärtligt välkomna att prova på som scoutledare. Det krävs inga specifika förkunskaper då arbetet sker i grupp och vi lär oss av varandra under arbetets gång. Vi uppmanar nya ledare att gå en ledarkurs för att lära sig mer om scouting.  

Equmenia vill vara en gemenskap fri från alla former av kränkningar och övergrepp. Därför kräver vi att alla våra ledare går kursen Trygga Möten som handlar om hur scoutverksamheten kan vara trygg för alla. Nya scoutledare visar upp utdrag ur belastningsregistret.

Halsduk, scoutskjortan och märken ordnar vanligtvis ledarna i scoutkåren. I några kårer kan du byta in din skjorta när den har blivit för liten.

I en del kårer ingår skjorta, halsduk och märken i medlemsavgiften, hos andra inte. Fråga hur det är i den kåren du är intresserad av.

Om det är så att du själv ska köpa halsduk och skjorta så gör du det i scoutshopen. Mera om skjortan, märken och halsduken finner du här: Scoutskjortan.

Kontaktperson

Atle Svanberg

Scoutkoordinator

076-505 32 41

atle.svanberg@equmenia.se