Dokument

I en Equmeniaförening kan man behöva hjälp med diverse olika dokument. Det kan vara allt ifrån protokollsmallar till Equmenias grafiska manual.

Här har vi samlat en mängd olika dokument som vi hoppas att ni kan ha nytta av.

Hjälp till styrelser

Manual för hjälp till Equmenias styrelser (.pdf)

Medlemskap

Mall för ansökan om medlemskap i förening (.docx) [Uppdaterad 2018 för dataskyddsförordningen/GDPR]

Mall för insamling av hälsouppgifter (.doc) [Ny 2018 för dataskyddsförordningen/GDPR]

Mall för närvarokort (.pdf, ifyllnadsbar)

Medlemskort ifyllnadsbar (.pdf, ifyllnadsbar)

Ledare

Samtycke för ledare och förtroendevalda (.doc) [Ny 2018 för dataskyddsförordningen/GDPR]

Equmenias och Equmeniakyrkans riktlinjer kring registerutdrag (.pdf)

Krisplaner

Krisplan, för förening

Krisplan, för arrangemang

Miljö och hållbarhet

Equmenias hållbarhetspolicy (.pdf, uppdaterad 151039)

Personuppgiftshantering (Dataskyddsförordningen, GDPR)

För mer information och dokument att ladda ner, besök equmenia.se/gdpr

Grafisk profil och logotyper

Logotyper, grafiska riktlinjer, bildbank och liknande finns på vår sida med material och media. Där kan du också beställa lokal logotyp till din förening.

Normalstadgar för en förening

Dessa normalstadgar antogs vid riksstämman i Vännäs 2012 och uppdaterades vid riksstämman i Tierp 2015. De finns i två versioner. Ett word-dokument som föreningen enkelt kan ändra, och en PDF-version:
Normalstadgar för förening (Word-version)
Normalstadgar för förening (PDF-version)

Normalstadgar för Equmenias regioner

Antagna vid riksstämman i Vännäs 2012.
Normalstadgar för regionerna (PDF-version)

Stadgar för riksorganisationen Equmenia

Antagna vid riksstämman i Vännäs 2012 i första läsningen och vid riksstämman 2013 i Göteborg i andra läsningen. Stadgarna uppdaterade vid riksstämman i Eksjö 2014 och vid riksstämman i Värnamo 2021. De senast uppdaterade stadgarna publiceras när protokollet från stämman justerats.
Equmenias stadgar, uppdaterad Eksjö 2014 (PDF-version)

Protokollsmallar

Här finns några mallar som man kan använda när man skriver protokoll. I mallarna finns delar som är kommentarer som behöver plockas bort. Det går självklart också bra att lägga till punkter och text.

Konstituerande protokoll

Styrelseprotokoll

Årsmötesprotokoll