Publicerat 

Dokument

I en Equmeniaförening kan man behöva hjälp med diverse olika dokument. Det kan vara allt ifrån protokollsmallar till Equmenias grafiska manual.

Här har vi samlat en mängd olika dokument som vi hoppas att ni kan ha nytta av.

Medlemskap

Mall för ansökan om medlemskap i förening (.docx)

Mall för närvarokort (.pdf, ifyllnadsbar)

Medlemskort ifyllnadsbar (.pdf, ifyllnadsbar)

Medlemskort (.pdf)

Ledare

Equmenias och Equmeniakyrkans riktlinjer kring registerutdrag (.pdf)

Krisplaner

Krisplan, för förening

Krisplan, för arrangemang

Miljö och hållbarhet

Equmenias hållbarhetspolicy (.pdf, uppdaterad 151039)

Grafisk profil och logotyper

Equmenias grafiska manual (.pdf)

Equmenias logotyp
.eps

EPS, för tryck

.png

Lila logotyp
Svart logotyp
Vit logotyp

.jpg

Svart logotyp

Lokal logotyp:

Anmäl att ni vill få en lokal logotyp för er förening.

Normalstadgar för en förening

Dessa normalstadgar antogs vid riksstämman i Vännäs 2012 och uppdaterades vid riksstämman i Tierp 2015. De finns i två versioner. Ett word-dokument som föreningen enkelt kan ändra, och en PDF-version:
Normalstadgar för förening (Word-version)
Normalstadgar för förening (PDF-version)

Normalstadgar för Equmenias regioner

Antagna vid riksstämman i Vännäs 2012.
Normalstadgar för regionerna (Word-version)
Normalstadgar för regionerna (PDF-version)

Stadgar för riksorganisationen Equmenia

Antagna vid riksstämman i Vännäs 2012 i första läsningen och vid riksstämman 2013 i Göteborg i andra läsningen. Senast uppdaterade vid riksstämman i Eksjö 2014.
Equmenias stadgar, uppdaterad Eksjö 2014 (PDF-version)

Protokollsmallar

Här finns några mallar som man kan använda när man skriver protokoll. I mallarna finns delar som är kommentarer som behöver plockas bort. Det går självklart också bra att lägga till punkter och text.

Konstituerande protokoll

Styrelseprotokoll

Årsmötesprotokoll