personer diskuterar i kyrkbänkar.

Ledarutbildningar

En av Equmenias stora drivkrafter är alla ledare, som ger av sin tid och kraft i verksamheten för barn och unga. I Equmenia tänker vi att ledaruppdraget börjar i de gåvor, det engagemang och förmågor som vi fått av Gud.

För att få utvecklas som ledare, människa och lärjunge erbjuder Equmenia flera ledarutbildningar.

I en ledarutbildning kan man få hjälp att stärkas i sin ledarroll. Få utvecklas som människa, fördjupas i sin tro och få verktyg för den verksamhet man är ledare i.

Leda med andra

Som ledare i Equmenia ingår alltid att samspela med andra. Det kan handla om att samverka med andra verksamhetsgrupper så att man skapar ett helhetstänkt för de olika verksamheterna. Tillsammans med de andra ledarna ska man forma miljöer där barn och unga känner sig välkomna och trygga. För det har Equmenia flera utbildningar.

Leda verksamhet

Även om det finns många gemensamma grunder för alla former av ledaruppdrag. Så behövs olika kunnande beroende vilken verksamhet man är ledare i. Här finns några utbildningar där man som ledare och ledargrupp kan få hjälp att stärkas i just den verksamhet man är aktiv i.