personer diskuterar i kyrkbänkar.

Ledarutbildningar

En av Equmenias stora drivkrafter är alla ledare, som ger av sin tid och kraft i verksamheten för barn och unga. I Equmenia tänker vi att ledaruppdraget börjar i de gåvor, det engagemang och förmågor som vi fått av Gud.

För att få utvecklas som ledare, människa och lärjunge erbjuder Equmenia flera ledarutbildningar.

I en ledarutbildning kan man få hjälp att stärkas i sin ledarroll. Få utvecklas som människa, fördjupas i sin tro och få verktyg för den verksamhet man är ledare i.

Equmenias ledarutbildningar ryms i tre områden.

  • Vara ledare
  • Leda med andra
  • Leda verksamhet

Vara ledare

Utgångspunkten för alla ledaruppdrag i Equmenia är det engagemang. gåvor och förmågor som finns i oss alla. Genom ledarutbildning kan man finna och utveckla de ledarförmågor man bär och se hur man kan använda dessa i Equmenia.

Led med ditt liv

Utbildningen Led med ditt liv utgår från Equmenias ledarbok, med samma namn. Har behandlas en rad av de frågor man som ledare i kyrkan står inför. Allt från vem jag är som ledare, hur man formar en församling för alla åldrar och hur man skapar en verksamhet med en sammanhållen pedagogisk plan.

Ska’Ut

Ska’Ut är Equmenias grundläggande scoutledarutbildning. Den tar upp frågor om ledarskap, scoutmetodiken, barns utveckling och mycket annat som är viktigt att veta om i uppdraget som scoutledare.

Leda med andra

Som ledare i Equmenia ingår alltid att samspela med andra. Det kan handla om att samverka med andra verksamhetsgrupper så att man skapar ett helhetstänkt för de olika verksamheterna. Tillsammans med de andra ledarna ska man forma miljöer där barn och unga känner sig välkomna och trygga. För det har Equmenia flera utbildningar.

Trygga Möten

Trygga Möten är handlar vad man som ledare ska tänka på för att skapa en miljö fria från övergrepp och kränkningar. Hur kan skapar trygga sammanhang och vad man bör tänka på om ett barn berättar att den är utsatt. Kursen är obligatorisk för alla scoutledare och ska genomföras vart tredje år.

Växa i tro

En Växa i tro-utbildning handlar om att se hur man kan arbeta utifrån Equmenias övergripande ideologiska arbete, Växa i tro. Den genomförs i den lokala föreningen med hjälp av kursledare från Equmenias regionala eller nationella kansli. Utbildningen handlar om att se hur man kan arbeta i föreningen utifrån Växa i tros fyra ledord som är berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet. Den utformas så den passar föreningens alla ledare och den verksamhet man har eller vill utveckla.

Alla barn är lika olika

Denna kurs ger vägledning om hur man som tillsammans i ledargruppen kan arbeta för att verksamheten ska rymma barn och unga, med och utan funktionsvariationer. Den ger vägledning om grundläggande förhållningssätt och vad man konkret kan göra för att barn med funktionsvariationer ska kunna vara med på bra sätt.

10 sätt att utforma en andakt

Hur håller man en andakt? Vad ska vi tänka på? Många ledare efterfrågar tips och idéer på hur man gör en andakt. I kursen ”Tio sätt att utforma en andakt” får man hjälp att göra en andakt på olika sätt. Den innehåller konkreta tips och samtal om andaktens betydelse. Kursen tar ca 3 timmar. Kursen vänder sig till alla ledare i föreningen och kan göras i samverkan med flera föreningar eller i bara den egna. Kontakta Equmenia, nationellt eller regionalt, för mer information.

Mångfaldsträning

För att skapa en verksamhet kan det vara bra att upptäcka hur man reagerar på olikheter. Genom träning kan man skapa handlingsmönster som välkomnar olikheter, istället för att stänga dem ute.

Leda verksamhet

Även om det finns många gemensamma grunder för alla former av ledaruppdrag. Så behövs olika kunnande beroende vilken verksamhet man är ledare i. Här finns några utbildningar där man som ledare och ledargrupp kan få hjälp att stärkas i just den verksamhet man är aktiv i.

Styrelseutbildning

Equmenia består av många lokala föreningar. För att hålla samman och leda de olika verksamheterna behövs en styrelse. Som styrelse har man uppdraget att tänka långsiktigt, ha visioner och ta beslut som kan påverka föreningens arbete på kort och lång sikt. För att styrelsearbetet ska fungera behöver man kunna en del praktiska saker som att göra dagordning, skriva protokoll och göra verksamhetsplan.

I en styrelseutbildning tar man bland annat upp hur det konkreta styrelsearbetet går till men visar också hur man kan arbeta kreativt med uppgifter som kan kännas stela och tråkiga.

Equmeniakyrkan och Equmenia genomför regelbundet styrelseutbildningar. Det är också möjligt att genomföra en styrelseutbildning för och med en lokal styrelse.

Puls-ledarutbildning

Puls-ledarutbildning ger en grund i hur man kan arbeta som Puls-ledare. Den ger uppslag hur man kan skapa Pulsverksamheter för barn, unga och vuxna. Det kan handla om att ta in hälsoperspektivet i en fungerande verksamhet eller skapa en särskild Pulsverksamhet.

Leda scouting

Leda scouting är en utbildning som ger kunskap om de grundläggande delarna i scouting. Den passar bra för den inte gått någon scoutledarkurs eller gick Ska’ut för flera år sedan. Kursen är en del av Ledarskapsön, som Scouterna erbjuder. Den kan även göras formad för ledare i Equmeniascout.