Konfirmation

Konfirmation är en grundkurs i kristen tro som ger redskap för livet. Vi har roligt tillsammans och brottas med livets små och stora frågor.

Konfirmation handlar om kristen tro. Under konfirmationstiden får konfirmanden möjlighet att lära sig mer om kristen tro samt fördjupa sin förståelse av vad kristen tro kan innebära konkret i en människas liv.

Konfirmationsundervisningen tar också upp frågor som på olika sätt berör livet. Det kan dels handla om relationer, relationen till mig själv, till kompisar, till en förälder eller till en partner. Det kan även handla existentiella frågor kring livet och döden, miljö och klimatpåverkan med mera.  Under konfirmationstiden får konfirmanden även möjlighet att pröva på olika uttryckssätt för tro till exempel vara delaktig i gudstjänster. Konfirmanden får möjlighet att växa och utvecklas i gemenskap med andra och med Gud.

Konfirmationsundervisningen riktar sig främst till personer i åldern 14-15 år. Vid önskemål kan även konfirmationsundervisning för vuxna erbjudas. I Equmenia och Equmeniakyrkan är det möjligt att konfirmeras oavsett om man är döpt eller inte, bekännande kristen eller inte. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Den bekräftelse som avses inom Equmeniakyrkan är Guds bekräftelse av konfirmanden.

Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Inom Equmenia och Equmeniakyrkan menas Guds bekräftelse av konfirmanden.

Konfirmation handlar om kristen tro. Under konfirmationstiden får konfirmanden möjlighet att lära sig mer om kristen tro samt fördjupa sin förståelse för vad kristen tro kan innebära konkret i en människas liv. Konfirmationsundervisningen tar också upp frågor som på olika sätt berör livet. Det kan handla om relationer (relationen till mig själv, till kompisar, till en förälder, till en partner), existentiella frågor kring livet och döden, miljö och klimatpåverkan m.m.

Du behöver inte vara döpt för att konfirmeras inom Equmeniakyrkan.

Du behöver inte vara medlem i en församling som tillhör Equmeniakyrkan för att konfirmeras.

Det är olika hur mycket konfirmationsläsningen kostar beroende på var och hur du konfirmeras. Att gå i konfirmationsläsning varje vecka i en kyrka är ofta billigare än att åka på ett långt läger. Om ekonomin är ett hinder har en del församlingar möjlighet att subventionera avgiften så att alla ska kunna delta.

Exempel på upplägg:

Veckoläsning: konfirmandgruppen möts varje vecka under t.ex. två terminer

Helger: konfirmandgruppen möts vissa helger

Läger: konfirmandgruppen åker på läger tillsammans under några veckor på t.ex. sommaren.

Kontaktperson

Ola Rikner

Barn- och ungdomskoordinator och föreningsteknik

0765 05 32 20

ola.rikner@equmenia.se