Publicerat 

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation

Equmenia vill att barn och unga ska växa, i gemenskap med varandra och med Jesus. Konfirmationen är ett utmärkt tillfälle att få möjlighet att göra det!

Konfirmation handlar om kristen tro. Under konfirmationstiden får konfirmanden möjlighet att lära sig mer om kristen tro samt fördjupa sin förståelse av vad kristen tro kan innebära konkret i en människas liv. Konfirmationsundervisningen tar också upp frågor som på olika sätt berör livet. Det kan dels handla om relationer, relationen till mig själv, till kompisar, till en förälder eller till en partner. Det kan även handla existentiella frågor kring livet och döden, miljö och klimatpåverkan med mera.  Under konfirmationstiden får konfirmanden även möjlighet att pröva på olika uttryckssätt för tro till exempel vara delaktig i gudstjänster. Konfirmanden får möjlighet att växa och utvecklas i gemenskap med andra och med Gud. Konfirmationsundervisningen riktar sig främst till personer i åldern 14-15 år. Vid önskemål kan även konfirmationsundervisning för vuxna erbjudas. I Equmenia och Equmeniakyrkan är det möjligt att konfirmeras oavsett om man är döpt eller inte, bekännande kristen eller inte. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Den bekräftelse som avses inom Equmeniakyrkan är Guds bekräftelse av konfirmanden. Exempel på upplägg:

  • Veckoläsning: konfirmandgruppen möts varje vecka under t.ex. två terminer
  • Helger: konfirmandgruppen möts vissa helger
  • Läger: konfirmandgruppen åker på läger tillsammans under några veckor på t.ex. sommaren.

Frågor och svar

Vad betyder ordet konfirmation?

Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Inom Equmenia och Equmeniakyrkan menas Guds bekräftelse av konfirmanden.

Vad handlar konfirmation om?

Konfirmation handlar om kristen tro. Under konfirmationstiden får konfirmanden möjlighet att lära sig mer om kristen tro samt fördjupa sin förståelse för vad kristen tro kan innebära konkret i en människas liv. Konfirmationsundervisningen tar också upp frågor som på olika sätt berör livet. Det kan handla om relationer (relationen till mig själv, till kompisar, till en förälder, till en partner), existentiella frågor kring livet och döden, miljö och klimatpåverkan m.m.

Måste man vara döpt?

Man behöver inte vara döpt för att konfirmeras inom Equmeniakyrkan.

Måste man vara medlem?

Man behöver inte vara medlem i en församling som tillhör Equmeniakyrkan för att konfirmeras.

Vad kostar det?

Det är olika hur mycket konfirmationsläsningen kostar beroende på var och hur du konfirmeras. Att gå i konfirmationsläsning varje vecka i en kyrka är ofta billigare än att åka på ett långt läger. Om ekonomin är ett hinder har en del församlingar möjlighet att subventionera avgiften så att alla ska kunna delta.

Hur kan ett upplägg se ut?

Exempel på upplägg:

  • Veckoläsning: konfirmandgruppen möts varje vecka under t.ex. två terminer
  • Helger: konfirmandgruppen möts vissa helger
  • Läger: konfirmandgruppen åker på läger tillsammans under några veckor på t.ex. sommaren.