Publicerat 

Söndagsskola

söndagsskola

Söndagsskola

Equmenia vill att barn och unga ska växa, i gemenskap med varandra och med Jesus. Därför erbjuder flera föreningar, församlingar och regioner mötesplatser under gudstjänsttid för barn på söndagar.

Söndagsskolan är en mötesplats för dig som är 3-12 år som oftast erbjuds i samband med söndagens gudstjänst. Det är en öppen gemenskap som vill lägga en grund för goda relationer mellan barn och ledare, där man samlas kring Bibelns berättelser, sjunger sånger och gör olika aktiviteter tillsammans.

Frågor och svar

Vad innebär söndagsskola?
Söndagsskolan delar ofta in barnen i grupper efter ålder, för att kunna ge dem det allra bästa utifrån sin åldersgrupp. En vanlig åldersindelning är 3-7 år och 8-12 år, men beroende på antal barn så ser den uppdelningen olika ut på olika håll. När gudstjänsten börjar är alla barn med till en början. Efter en stund går barnen med sina ledare till sin åldersgrupp och har söndagsskola. Båda grupperna har undervisning om Bibelns berättelser, kombinerat med pyssel och aktivitet. Söndagsskolan blir på så vis en gudstjänst på barnens villkor och nivå.
Hur kan en vanlig samling se ut?
Söndagsskolan sker under gudstjänsttid i den lokala Equmeniaförsamlingen, ofta i samverkan med Equmeniaföreningen. Upplägget för en samling varierar, men detta är ett möjligt upplägg: Inledning Hela församlingen möts i Gudstjänstens första del, där barnen ofta har en särskild stund kallad “barnens minuter”, innan de går till sina egna samlingar i Söndagsskolan. Storsamling I storsamlingen presenteras dagens tema, man sjunger några sånger tillsammans, samlar in pengar till sitt internationella projekt och tar del av dagens bibelberättelse. Genom drama, sång och berättelser ur Bibeln får vi så veta mer om vem Jesus var, vad han gjorde och hur han finns med oss i våra liv idag. Smågrupp För att barnen ska få tid att bygga relationer med varandra, ledarna och Gud så är tiden i smågruppen viktig. Där får alla komma till tals och dagens tema bearbetas med hjälp av någon lek, pyssel eller annan aktivitet. Man ger också tid för att tända ljus och lyfter det som barnen vill be för. Fika När Söndagsskolan är slut så kommer föräldrar och hämtar barnen, och ofta erbjuds kyrkfika så att gemenskapen kan fortsätta.