Barnruta innan söndagsskola i Linköping

Söndagsskola

Vi är alla del av en större berättelse. I Söndagsskolan samlas vi kring bibelns berättelser som tar oss med på ett äventyr med Gud och varandra.

Söndagsskolan oftast erbjuds oftast i samband med söndagens gudstjänst. Det är en öppen gemenskap som vill lägga en grund för goda relationer mellan barn och ledare, där man samlas kring Bibelns berättelser, sjunger sånger och gör olika aktiviteter tillsammans.

Söndagsskolan som form började redan i England i slutet av 1700-talet, då man ville förhindra kriminalitet bland barn i slummen. Sedan kom söndagsskolor till Sverige runt 1850-talet för att som kyrka nå ut med evangeliet bland barn. Då samlades man i olika möteslokaler på olika tider under veckan. Det var först under modern tid som söndagsskolan kom att ligga parallellt med gudstjänsten.

Vill du hitta en söndagsskola?

Besök Equmeniakyrkans webbsida och sök upp en församling nära dig.

Söndagsskola är barnens egen gudstjänst där de får gemenskap med varandra och Gud. Allt sker på barnens villkor och nivå. I söndagsskolan sker undervisning om Bibelns berättelser, kombinerat med pyssel och aktiviteter.

Söndagsskolan delar ofta in barnen i grupper efter ålder, för att kunna ge dem det allra bästa utifrån sin åldersgrupp. En vanlig åldersindelning är 3-7 år och 8-12 år, men beroende på antal barn så ser den uppdelningen olika ut på olika håll.

Equmenia är alltid i behov av nya ledare, så du är varmt välkommen att kontakta din lokala Equmeniaförening och dela på vilket sätt du vill bidra!