Equmenia Svealand

Hej!

Equmenia Svealand finns för att möta ledare och föreningars behov för att göra det möjligt att bjuda in barn och unga till gemenskap i Equmenia. Equmenia Svealand är en av Equmenias sju regioner i Sverige.

Equmenia Svealand arbetar nära kyrkans region Svealand.

Utveckling

Allt vi gör handlar om att stärka ledare, föreningar och gemenskapen i vår region

Kontakt


Besöksadress
Equmenia Svealand, Vasagatan 6,
703 54 Örebro

Equmenias styrelse
Vår styrelse och scoutstag

Vi jobbar för Equmenia Svealand

Default personfoto

Anja Wändal

Föreningsutvecklare, Equmenia Svealand och Equmenia Väst

070-217 46 33

anja.wandal@equmenia.se

Anna Gustafsson

Regionsamordnare Equmenia Svealand

070-485 98 38

anna.gustafsson@equmenia.se