Publicerat 

Om Equmenia

Om Equmenia

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. 

Equmenia består av cirka 350 lokala föreningar med runt 15 000 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och tonårsgrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

På hösten varje år samlas ombud från Equmenias lokala föreningar till Riksstämman, Equmenias högsta beslutande organ. Riksstämman utser en styrelse och beslutar vad Equmenia som organisation skall jobba med under året som kommer.

Tillsammans har vi bestämt att vi vill att :

  • Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta till vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.
  • Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.
  • Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.
  • Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.

Equmenia nationellt finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt lokalt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med kristna runt om i världen och kan mötas på större mötesplatser runt om i landet. Inom Equmenia byts erfarenheter som gör att scouter och körer, tonårssamlingar och idrottsgrupper, söndagsskola och studentarbete får fortsätta att utvecklas år efter år.

Har du frågor?
Kontakta gärna Equmenia på: info@equmenia.se