Hållbarhet

Fattigdom och orättvisa är utbrett, klimatet blir varmare och människor är med om saker de absolut inte ska behöva uppleva. Det behöver inte vara såhär.

Den kristna tron säger att varje människa är skapad till Guds avbild och därmed oändligt värdefull. Det betyder att varje människa har rätt till ett värdigt liv, fritt från orättvisor, hunger och förtryck. Tyvärr ser världen inte ut så. Fattigdom och orättvisa är utbrett, klimatet blir varmare och människor är med om saker de absolut inte ska behöva uppleva. Det behöver inte vara såhär.

Equmenia finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. När man pratar om hållbarhet delar man ofta upp det i tre olika perspektiv: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Alla tre aspekter behövs för att hållbarheten ska bli en verklighet. Därför är Equmenias hållbarhetsarbete brett.

Det finns också många olika sätt att jobba med hållbarhet. Vissa saker funkar bäst i Equmeniaföreningen på lokalplan, andra saker behöver samordnas med fler och kan göras av Equmeniaföreningar tillsammans i en region. Ytterligare andra saker behöver vi ta ett gemensamt grepp om och jobba med på nationell nivå. Equmenia arbetar med hållbarhet för att vi tror att det är ett sätt att visa på Guds rike här på jorden och vi tror att det blir bäst om alla hjälps åt. 2018 tog Equmenias Riksstämma beslut om en ny hållbarhetspolicy för att slå fast vad vi vill göra för att bli mer hållbara.

Här finns Equmenias hållbarhetspolicy, filmer som förklarar mer vad det handlar om, tips på hur ni skriver er egen policy i föreningen och massa resurser för att lära sig mer.

Innehållet i hållbarhetspolicyn är:

  • Miljö
  • Resande
  • Rättvis handel
  • Jämställdhet och jämlikhet
  • Alkohol, tobak och narkotika

Här kan du läsa och ladda ned hållbarhetspolicyn

Lär dig mer om hållbarhet

Introduktion till Equmenias arbete med hållbarhet och hållbarhetspolicy
Equmenia, klimat och miljö

Den här filmen ger er en introduktion till hur Equmenia tar sig an de viktiga frågorna om klimat och miljö och vad ni i föreningen kan göra.

Equmenia, jämställdhet och jämlikhet

Vi vill att alla så få plats i Equmenia. Därför behöver vi jobba så mycket vi kan för att det ska bli verklighet. I hållbarhetspolicyns del om jämställdhet och jämlikhet finns våra gemensamma ställningstaganden.

Equmenia, alkohol,tobak och narkotika

En del av hållbarhetspolicyn handlar om alkohol, tobak och narkotika. Vi tar upp de frågorna eftersom det är viktigt att Equmenia är en trygg plats för alla. I den här filmen finns en introduktion till våra gemensamma ställningstaganden.

Equmenia, Fairtrade och hållbar konsumtion

Fairtrade har länge varit en av kyrkans stora frågor. Vi var med när Fairtrade lanserades i Sverige och har varit en del i arbetet med att göra det till den självklara märkningen den är idag. Men det är viktigt att vi fortsätter köpa rättvisemärkt. Därför finns även det med i vår policy. Läs gärna mer om Fairtrade på deras webbsida.