Två personer i kvällsljus. På scoutlägret Prisma.

Equmenia Mitt

Välkommen!

Equmenia Mitt finns för att möta ledare och föreningars behov för att göra det möjligt att bjuda in barn och unga till gemenskap i Equmenia. Equmenia Mitt är en av Equmenias sju regioner i Sverige.

Equmenia Mitt arbetar nära kyrkans region Mitt.

Kalender

Demorkatijamboree

Demokratijamboreen

21 nov29 nov

Demokratijamboreen är Scouternas stämma där alla Equmenias scoutkårer har rösträtt. I år blir stämman digital. I samband med Demokratijamboreen arrangerar Equmenia en digital scoutledarsamling där vi samtalar om stämman och ser på handlingarna. Till Digital scoutledarsamling 15 november. Följ med på Demokratijamboreens sida på webben och på Facebook.

Personer tittar på en filmduk

Mitt Tonår online

4 dec

Välkommen att vara med på mitt tonår – online! Vi startar 19:30 och avslutar med en andakt runt 22-tiden. Det blir en kväll med utmaningar, tävlingar, lekar och gemenskap med tonåringar från hela regionen. Man behöver inte resa någonstans utan deltar hemma från sin dator. Anmälan Du behöver inte…

Scoutskjorta och laptop

Digital scoutledarsamling – Scoutstrategi år 2020-2030

9 dec

Välkommen till digital scoutledarsamling! Onsdag 9 december kl.20.30-21.30: Equmenias scoutstrategi 2020-2030. Plattform: Zoom. Gäster: Nationella scoutstaget. Equmenias riksstämma har antagit en scoutstrategi för 2020-2030. Hur och varför har den tagits fram, vad innehåller den och hur ska vi nå våra mål? Vi samtalar om hur scoutstrategin kan vara ett…

Scoutskjorta och laptop

Digital scoutledarsamling

10 jan

Välkommen till nationell digital scoutledarsamling! Under en kvällstimme samtalar vi om aktuella scoutteman. Söndag 10 januari kl.20.00-21.00 Äventyrare och utmanare – Terminsplanering vår. Fokus på äventyrare och utmanare. Det är snart terminsstart och dags att terminsplanera. Vi tipsar om programförslag och projekt, märken och målspår. Vi delar idéer i mindre…

Aktuellt

Föreningsutveckling

Vi hjälper till att genomföra en samling i din förening för att ni ska göra det ni gör allra bäst. Kontakta vår föreningsutvecklare för att planera er samling.

Kontakt


Besöksadress
Equmenia Mitt
Waldenströmsplan 1
802 50 Gävle

Kontaktuppgifter till styrelse, STAG, fakturor och liknande hittar du här.

Vi jobbar för Equmenia Mitt

Erika Planeskog

Föreningsutvecklare Equmenia Mitt

076-456 84 06

erika.planeskog@equmenia.se

Jens Marklund

Jens Marklund

Regionsamordnare Equmenia Mitt

076-501 17 01

08-580 031 29

jens.marklund@equmenia.se