scoutkök

Scoutledarkurser

Gå en scoutledarkurs!

Som scoutledare vill vi vara rustade till den uppgiften vi har. Rusta oss gör vi genom att gå en kurs. Inom Equmenia har vi två grundkurser:

Ska’ut

Detta är kursen med flest deltagare mellan 16-23 år. Men det händer att vi har äldre deltagare och också vuxenpatruller. Kursen är tredelad. Grön: 1 sommarvecka. Gul: En hösthelg. Blå: En vårhelg. Med andra ord håller den på ett år. En jättebra kurs som vi starkt rekommenderar alla scouter från 16 år! Mera om Ska’ut på kursens egen sida.

Leda scouting med Equmeniaprofil

Detta är kursen som alla scoutledare inom Equmenia rekommenderas att gå, oavsett om du har gått Ska’ut, har varit scoutledare i 30 år eller är helt ny som ledare. Kursen är på 6 eller 12 timmar och ger en grund i vad scouting är, hur den bedrivs, hur vår värdegrund ser ut, hur programmet är, om scoutmetoden och hur vi planerar program. Kursen har samma innehåll som Scouternas Leda scouting, men med tillägget att vi i Equmenia också pratar om vad scouting på kristen grund innebär, och hur vi är en del av församlingens barn- och ungdomsarbete.

Leda scouting med Equmeniaprofil arrangeras i våra regioner av Equmenia tillsammans med Scouternas folkhögskola. Kursledarna är från Equmenia, antingen anställda eller ideella.

Ledarskapsön

Som scoutledare i Equmenia kan du gå alla Scouternas kurser, och de är många! Alla scoutledarutbildningar finns med på det som kallas Ledarskapsön och är Scouternas utbildningssystem:

scoututbildning

Beställ en temakväll!

Din kår kan beställa en temakväll. Nationellt och regionalt anställda kommer då ut till din kår och håller en workshop/temakväll. Besöket är gratis för alla föreningar som är medlemmar av Equmenia. Vi skräddarsyr självklart innehållet efter ert behov. Detta är några smakprov på vad vi kan göra:

Rekrytering av nya ledare och scouter

”Å nej – till hösten slutar det två ledare, vad ska vi göra?” Detta är en vanlig problemställning i de flesta kårer. Vi diskuterar hur vi kan arbeta proaktivt genom att rekrytera scoutledare när vi redan har bra med ledare. Vi ser på hur vi tar hand om våra ledare, hur vi förenklar scoutledarskapet och hur flera ledare kan vara nyckeln till en växande scoutkår. Equmenias rekryteringssida.

Scouting på kristen grund

Hur hjälper jag mina scouter att växa i tro? Utgångspunkten är boken Glöd och Equmenias Växa i tro-plan. Hur knyter vi ihop en hel scoutkväll med inledning, huvudaktivitet och andakt så det blir en röd tråd?

Scoutprogrammet

Ett idéseminarium. Hur använder din kår scoutprogrammet? Vi delar praktiska erfarenheter och programtips och ger varandra idéer till nya sätt att arbeta.

Alla barn är lika olika

Om barn i behov av särskilt stöd. Hur vi kan hjälpa alla barn och unga att trivas och utvecklas. Praktiska tips. Mera om Alla barn är lika olika.

Tio sätt att utforma en andakt

Andaktsworkshop. Prova på olika sätt att hålla en andakt.

Kontakta nationell eller regional personal för att boka workshop eller temakväll.