Motionera och nominera

Som medlem har du möjlighet att påverka Equmenia genom att ge förslag på vad organisationen bör arbeta med i framtiden. Dessa förslag kallas för motioner. På riksstämman tas sedan beslutet om motionen ska arbetas vidare med eller inte. Fundera på om du har något som du vill förändra inom Equmenia.

Mejla dina motioner till ordförande arvid.hardmo@equmenia.se senast 17 augusti.

nomineringskommittén

Nomineringskommittén

Nomineringskommittén förbereder alla personval som görs på riksstämman och förvaltningsstämman, det vill säga styrelsen, ordförande samt revisorer. Detta gäller även funktionärer till stämman så som presidium, rösträknare, justerare och redaktionsutskott.

Equmenias nationella styrelse

Vet du någon som vill vara med och påverka i Equmenia? Kanske du? Det är dags att nominera till Equmenias styrelse! Skicka ett mejl till nk@equmenia.se och berätta om dig eller den du vill nominera. Nominera senast 17 augusti 2023.

Frågor och svar om att sitta i nationella styrelsen

De flesta i styrelsen är under eller runt 30 år men vi ser gärna att fler åldrar representeras. Någon nedre eller övre åldersgräns finns inte! Det viktiga är att du förstår ditt uppdrag och att du brinner för barn och unga.

Ungefär fyra fysiska möten (helger) och två digitala helger på ett år. Mellan mötena kan det handla om att läsa handlingar eller förbereda något till riksstämman.

Någon form av erfarenhet behövs, det kan antingen vara som deltagare eller ledare i Equmenia eller erfarenhet från andra styrelser. Det viktiga är att du har en vilja att göra Equmenia så bra det bara går!

Vi vill att hela landet ska vara representerat i styrelsen och därför går det såklart bra att bo varsomhelst! Däremot får man räkna med att oavsett var man bor så kommer du att behöva resa till vissa styrelsemöten.

Nej! Det är viktigt med representanter från alla typer av Equmeniaföreningar. Små, stora och mellansmå föreningar.

Kontakta nomineringskommittén

Är du intresserad av att kandidera till något uppdrag eller nominera andra? Maila nomineringkommittén på nk@equmenia.se Nominera senast 17 augusti 2023.

Sammankallande: Daniel Arkbro

Nomineringskommittén består av:

David Forsling, Equmenia Nord,
Vakant, Equmenia Mitt,
Daniel Arkbro, Equmenia Svealand,
Julia Ekman, Equmenia Stockholm,
Emma Tonnvik, Equmenia Väst,
Anna Gillsjö, Equmenia Öst,
Vakant, Equmenia Syd.

Vill du vara en del av Nomineringskommittén? Kontakta din region så lotsar de dig vidare i processen.