Motionera och nominera

Som medlem har du möjlighet att påverka Equmenia genom att ge förslag på vad organisationen bör arbeta med i framtiden. Dessa förslag kallas för motioner. På riksstämman tas sedan beslutet om motionen ska arbetas vidare med eller inte. Fundera på om du har något som du vill förändra inom Equmenia.

Mejla dina motioner till ida.tonnvik@equmenia.sesenast den 19 augusti 2021.
nomineringskommittén

Nomineringskommittén

Nomineringskommittén förbereder alla personval som görs på riksstämman, det vill säga styrelsen, ordförande samt revisorer. Detta gäller även funktionärer till riksstämman så som presidium, rösträknare, justerare och redaktionsutskott.

Är du intresserad av att kandidera till något uppdrag eller nominera andra? Maila Nomineringkommittén på nk@equmenia.se 

Profiler som söks till Equmenias nationella styrelse

Vet du någon eller vill du vara med och påverka i Equmenia? Det är dags att nominera till Equmenias styrelse! Känner du att du passar in, eller känner någon som på passar in på några eller någon av följande profiler? Skicka ett mejl till nk@ekumenia.se och berätta om dig eller hen!

Visionären:

Vi söker dig som vågar drömma stort för Equmenia

Ekonomen:

Vi söker dig som har ett intresse för ekonomi. Antingen genom någon form av utbildning eller bara ett brinnande intresse.

Den aktive:

Vi söker dig som har ett intresse för arbetet med Puls (tro och idrott, motion och hälsa).

Barnfokuserade:

Vi söker dig som har erfarenhet av barnverksamhet. Antingen genom att vara ledare eller själv har barn i åldern 6-12.

Folkhögskola:

Vi söker dig som har intresse för folkbildning och folkhögskolor eller intresse av att lära dig mer om det.

Den kreative:

Vi söker dig som är intresserad av kreativa yttryck, exempelvis dans, sång och skapande.

Gaming:

Vi söker dig som gärna vill vara med och lyfta frågan om gamingens plats i Equmenia.

Nomineringskommittén består av:

David Forsling, Equmenia Nord,
Alma Pettersson, Equmenia Mitt,
Daniel Arkbro, Equmenia Svealand,
Julia Ekman, Equmenia Stockholm,
Emma Tonnvik, Equmenia Väst,
Albin Ullerås, Equmenia Öst,
Vakant, Equmenia Syd.

Vill du vara en del av Nomineringskommittén? Kontakta din region så lotsar de dig vidare i processen.