Motionera och nominera

Som medlem har du möjlighet att påverka Equmenia genom att ge förslag på vad organisationen bör arbeta med i framtiden. Dessa förslag kallas för motioner. På riksstämman tas sedan beslutet om motionen ska arbetas vidare med eller inte. Fundera på om du har något som du vill förändra inom Equmenia.

Mejla dina motioner till ordförande arvid.hardmo@equmenia.se senast 17 augusti.

nomineringskommittén

Nomineringskommittén

Nomineringskommittén förbereder alla personval som görs på riksstämman och förvaltningsstämman, det vill säga styrelsen, ordförande samt revisorer. Detta gäller även funktionärer till stämman så som presidium, rösträknare, justerare och redaktionsutskott.

Är det du eller någon du känner?

Sökes till Equmenias nationella styrelse


Vet du någon som vill vara med och påverka i Equmenia? Kanske du? Det är dags att nominera till Equmenias styrelse! Skicka ett mejl till nk@equmenia.se och berätta om dig eller den du vill nominera. Nominera senast 17 augusti 2023.

Allt behöver inte stämma in på dig. Det viktiga är att du har en vilja att göra Equmenia så bra det bara går! Skriv till nk@equmenia.se om du är nyfiken och vill veta mer!

Visionären:

Vi söker dig som vågar drömma stort för Equmenia.

Ekonomen:

Vi söker dig som har ett intresse för ekonomi. Antingen genom någon form av utbildning eller bara ett brinnande intresse.

Chefserfarenhet:

Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef och som haft personalansvar.

Den församlingsanställda:

Vi söker dig som är anställd i en församling inom Equmeniakyrkan.

Tonårsfokuserade:

Vi söker dig som brinner för tonårsarbete. Antingen genom att du är ledare i ett tonårsarbete eller att du själv är tonåring.

Den kreative:

Vi söker dig som brinner för användandet av kreativa uttryck, exempelvis dans, sång och skapande och att det ska få utrymme i våra Equmeniaföreningar.

Barnfokuserade:

Vi söker dig som har erfarenhet av barnverksamhet. Antingen genom att vara ledare eller själv har barn i åldern 6-12 år.

Den aktive:

Vi söker dig som har ett intresse för arbetet med Puls (tro och idrott, motion och hälsa).


Ordförande

Vi söker en ordförande som ska arbeta i ett delat ordförandeskap.

Du kommer som ena delen i ordförandeparet vara chef för generalskreteraren.

Vi söker dig som är van att arbeta med människor och har viljan att gå in i en chefsroll. Du får gärna ha tidigare chefserfarenhet.

Du ska ha erfarenhet av styrelsearbete där verksamheten skett genom både ideella och anställda.

Du ska kunna leda styrelsearbetet tillsammans med din ordförandekollega på ett inkluderande sätt där allas röster värdesätts.

Frågor och svar om att sitta i nationella styrelsen

De flesta i styrelsen är under eller runt 30 år men vi ser gärna att fler åldrar representeras. Någon nedre eller övre åldersgräns finns inte! Det viktiga är att du förstår ditt uppdrag och att du brinner för barn och unga.

Ungefär fyra fysiska möten (helger) och två digitala helger på ett år. Mellan mötena kan det handla om att läsa handlingar eller förbereda något till riksstämman.

Någon form av erfarenhet behövs, det kan antingen vara som deltagare eller ledare i Equmenia eller erfarenhet från andra styrelser. Det viktiga är att du har en vilja att göra Equmenia så bra det bara går!

Vi vill att hela landet ska vara representerat i styrelsen och därför går det såklart bra att bo varsomhelst! Däremot får man räkna med att oavsett var man bor så kommer du att behöva resa till vissa styrelsemöten.

Nej! Det är viktigt med representanter från alla typer av Equmeniaföreningar. Små, stora och mellansmå föreningar.

Kontakta nomineringskommittén

Är du intresserad av att kandidera till något uppdrag eller nominera andra? Maila nomineringkommittén på nk@equmenia.se Nominera senast 17 augusti 2023.

Sammankallande: Daniel Arkbro

Nomineringskommittén består av:

David Forsling, Equmenia Nord,
Vakant, Equmenia Mitt,
Daniel Arkbro, Equmenia Svealand,
Julia Ekman, Equmenia Stockholm,
Emma Tonnvik, Equmenia Väst,
Anna Gillsjö, Equmenia Öst,
Vakant, Equmenia Syd.

Vill du vara en del av Nomineringskommittén? Kontakta din region så lotsar de dig vidare i processen.