Personal & styrelse

Ledning

Linnea Hjelm

tf. biträdande generalsekreterare, kommunikatör och grafisk formgivare

08-58 00 32 14

076-505 32 14

linnea.hjelm@equmenia.se

Magnus Sternegård

tillförordnad generalsekreterare, projektledare CIMK (Centrum för Integration, Mångfald & Kyrkligt Ledarskap)

08-58 00 32 22

magnus.sternegard@equmenia.se

Verksamhet

Anna Karin Herngren Wirdheim

Koordinator Suntprat

08 – 58 00 32 17

annakarin.herngren@equmenia.se

Atle Svanberg

Scoutkoordinator

076-505 32 41

atle.svanberg@equmenia.se

Carl-Johan Sävinger

Koordinator Apg29

073-048 27 28

carl-johan.savinger@equmenia.se

Emanuel Bratt

Emanuel Bratt

Koordinator Apg29 Pionjär

0737 180 180

emanuel.bratt@karlskogafhs.se

fasica

Fasica Watchefo

Föräldraledig, Projektledare barn och unga

fasica.watchefo@equmenia.se

Helena Wiberg

Helena Wiberg

Koordinator Ungdomsledarutbildningen

0702-92 87 67

helena.wiberg@equmeniakyrkan.se

Henric Götefelt

Föräldraledig, Internationell koordinator

076-505 32 35

henric.gotefelt@equmenia.se

Jens Marklund

Jens Marklund

Vik. barn- och ungdomskoordinator, Equmenia Gaming

076-501 17 01

08-580 031 29

jens.marklund@equmenia.se

Julia Sjöström

vik. internationell koordinator, idrottsskolorna, Equmenia Equal

070 259 47 50

julia.sjostrom@equmenia.se

Karin Bodell

Koordinator för kreativa uttryck, medlemskoordinator

karin.bodell@equmenia.se

Matilda Borgemo

projektledare barn och unga

matilda.borgemo@equmenia.se

Ola Rikner

Barn- och ungdomskoordinator och föreningsteknik

0765 05 32 20

ola.rikner@equmenia.se

Sandra Wristel

Medlemskoordinator, föreningsutvecklare, Equmenia Väst

0722-500182

sandra.wristel@equmenia.se

Kommunikation

Alicia Rosengren

Kommunikatör

alicia.rosengren@equmenia.se

Linnea Hjelm

tf. biträdande generalsekreterare, kommunikatör och grafisk formgivare

08-58 00 32 14

076-505 32 14

linnea.hjelm@equmenia.se

Matilda Ericson

Kommunikatör

matilda.ericson@equmenia.se

rebecca_miana_crosson

Ekonomi

Cecilia Bergliden

Ekonomiansvarig för Equmenia och Equmeniaregionerna Mitt och Nord

08-58 00 31 18

cecilia.bergliden@equmeniakyrkan.se

Lena Furusjo

Lena Furusjö

Ekonomiansvarig för Equmeniaregionerna Öst, Syd och Väst, Stockholm, Svealand.

08-58 00 32 13

lena.furusjo@equmeniakyrkan.se

Regioner

Default personfoto

Anja Wändal

Föreningsutvecklare, Equmenia Svealand och Equmenia Väst

070-217 46 33

anja.wandal@equmenia.se

Anna Gustafsson

Regionsamordnare Equmenia Svealand

070-485 98 38

anna.gustafsson@equmenia.se

Christer Gustafsson

Christer Gustafsson

Regionsamordnare, Equmenia Öst

070-254 65 85

christer.gustafsson@equmenia.se

Erika Planeskog

Föreningsutvecklare Equmenia Mitt

076-456 84 06

erika.planeskog@equmenia.se

Joakim Stenmo

Regionsamordnare/ föreningsutvecklare, Equmenia Syd

070-733 55 49

joakim.stenmo@equmenia.se

Joel Powell

Regionsamordnare och föreningsutvecklare Equmenia Nord

070-391 31 25

joel.powell@equmenia.se

Josefin Gunger

Vik. Regionsamordnare med scoutprofil, Equmenia Mitt

073-566 92 58

josefin.gunger@equmenia.se

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS Region Syd

073-034 50 73

liselotte.spare@equmeniakyrkan.se

Maria Rönnedal

Drömprojekt och Funkiskonfa Equmenia Stockholm

maria.ronnedal@equmenia.se

Matilda Alling

Föreningsutvecklare och regionsamordnare, Equmenia Stockholm

073-622 48 13

matilda.alling@equmenia.se

Pauline Larsson

Pauline Larsson

Regionsamordnare, Equmenia Stockholm

073-074 86 08

pauline.larsson@equmenia.se

Sandra Wristel

Medlemskoordinator, föreningsutvecklare, Equmenia Väst

0722-500182

sandra.wristel@equmenia.se

Sara Lundman

Föreningsutvecklare, Region Öst

073-740 83 57

sara.lundman@equmenia.se

Skander Kurtin

Regionsamordnare Equmenia Väst

076-947 54 10

skander.kurtin@equmenia.se

Styrelsen