Bön om att göra skillnad

Tre böner som kan passa i gudstjänster eller andra samlingar som handlar om insamling, solidaritet och internationella frågor.

Tidsåtgång
0-10 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30, 31-, Göra själv
Ålder
13-17 år, 18+, Ledare
Kategori
Andakt, Insamling, Internationellt

Här finns några böner som kan sätta ord på den längtan vi kan känna efter att få vara med och göra skillnad, men också böner som kan få bli en hjälp att lämna det vi inte kan förstå, till Jesus. De kan användas i exempelvis gudstjänster eller andra samlingar som handlar om insamling, solidaritet och internationella frågor.

 

Må Gud välsigna dig med obehag inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer, så att du får leva på djupet av ditt hjärta. Må Gud välsigna dig med vrede över orättvisor, förtryck och utsugning så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred. 

Må Gud välsigna dig med tårar att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig, så att du kan sträcka ut handen och trösta dem och förvandla deras smärta till glädje. Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen, så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt för att komma med rättvisa och godhet till alla våra barn och fattiga. 

I vår Herres Jesu Kristi namn.
Amen
 
Philip Yancey 

 

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. Låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta, Inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå, Inte så mycket efter att bli älskad, som att älska. 

O, Gudomlige Mästare, Låt mig sträva efter inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå, inte så mycket efter att bli älskad, som att älska. Ty det är genom att ge, som man får, genom att förlåta, som man blir förlåten, och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.
– Den helige Franciskus

 

Jesus, Tack för at vi får vara dina minsta, som du tycker så mycket om. Hjälp oss att älska andra människor och att med dina ögon se på dem Lär oss att tycka om att ge och att på varandra som syskon se.  
Amen 


Källa

Bönerna är hämtade från Equmenias material Alla på samma kula som riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias föreningar och som vi hoppas ska ge dig som ledare redskap för att i din lokala förening arbeta med insamling, solidaritet och internationella relationer. Alla på samma kula har material anpassat för olika åldrar. Materialet är framtaget av Johanna Hylén.