Scoutstipendiet

Förlängd ansökningsdatum till 20 april 2023
Som scout i en kår som är ansluten till Equmenia har du möjlighet att få bidrag från Equmenias internationella scoutstipendium när du reser utomlands som scout eller om du vill ha besök av scouter från andra länder. Bidragsbeloppet är fastställd till max 1 500 kronor per person eller 10 % av kostnaden. För en grupp är gränsen max 10 000 kr. Scoutstipendiet delas ut två gånger/år av nationella scoutstaget. Din ansökan skall vare inne senast 15 april 20 april eller 15 oktober varje år, och kom ihåg att du inte kan söka retroaktivt.

Vem får ansöka?

Du är Equmeniascout och har betalat din medlemsavgift till en Equmeniakår. Är det kåren som ansöker ska den tillhöra Equmeniascout och rapportera sina medlemmar som scouter.

Res miljövänligt!

Vi behöver alla reducera vår klimatpåverkan. Scoutstaget vill därför lyfta fram dem som reser miljövänligt och ansökningar med miljövänligt och klimatsmart resande kommer därför prioriteras. Berätta i ansökan hur ni reducerar er klimatpåverkan genom hur ni reser.

Scoutstipendiet delas inte ut till…

 • Deltagare till världsscoutjamboreer.
 • Equmenias egna arrangemang och kurser som t.ex. Ska’ut Mera Internationell och I Baden Powells fotspår.

Exempel på stipendiemottagare:

 • Deltagare på Explorer Belt.
 • Enskilda scouter som åker utomlands i scoutsammanhang.
 • Kårresor utomlands

Ansökningsblankett

Använd samma blankett vare sig du ansöker som enskild person eller som grupp.

Om ni är två som ska åka på Explorer Belt skickar ni in var sin ansökan eftersom vi inte ser på det som en gruppresa utan som en individuell resa. Om ni är en kår eller patrull som ska åka utomlands på läger skickar ni in en ansökan för hela gruppen.

Skyldigheter

Du som blir beviljad stipendium har vissa skyldigheter:

 • Att skriva under på ett tilldelningsbrev.
 • Att dela med dig av dina erfarenheter vid hemkomst i din egen kår.
 • Att skicka en rapport till Equmenia inom två månader efter avslutat resa/projekt. Mer information om rapportform hittar du längre ner på sidan.
 • Att göra en liten film på 1-2 minuter där du berättar om din upplevelse (kan enkelt göras med mobilen och gärna under resan).

Hur ska jag rapportera till Equmenia?

Vi vill ha en kort rapport på ca 1/2 A4-sida som kan komma att publiceras på Equmenias hemsida. Vi vill nämligen att fler ska få läsa om alla de fantastiska upplevelser du har haft! Vi har gjort några frågor som kan hjälpa dig att skriva rapporten.

 1. Beskriv dig själv som person och din scoutbakgrund. Skicka med en bild på dig själv från evenemanget du var på.
 2. Berätta kort om evenemanget och varför du ville delta. Hur långt var evenemanget? Hur många var ni? Vad eller vem fick dig att söka? Vad behövde fixas och tänkas på innan du åkte? Skicka med några foton.
 3. Berätta om din upplevelse. Vad var det bästa, roligaste, konstigaste? Träffade du några spännande människor? Hur mottogs du som scout? Vad har du fått för erfarenheter? Vill du rekommendera andra att delta i framtiden?
 4. Hur har du inspirerat andra? Till slut vill vi veta hur du har inspirerat och spridit dina erfarenheter. Berätta vad du har gjort.
 5. Gör en film! Vi vill ha en kort film på ca 1-2 minuter där du berättar om din upplevelse. Du får gärna göra filmen under själva resan. Berätta lite om din upplevelse och om en höjdpunkt. Filmen får gärna göras med en mobilkamera. Filmen kan komma att publiceras på webben och användas i Equmenias arbete. Vi vill nämligen inspirera andra att göra internationella upplevelser!

I och med att du skickar in din rapport och film till Equmenia ger du tillåtelse till att Equmenia får använda film, text och bilder för information, broschyrer, webb och dylikt.

Rapporten skickas till scout@equmenia.se. För aktiviteter som försiggår under sommarhalvåret vill vi ha rapporten hos oss innan 15 september. För de som ligger under höst och vinter gäller 2 månader efter avslutat arrangemang.

Om du undrar hur Equmenia skyddar dina personuppgifter kan du läsa mera här: Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 20 nov 2022