Publicerat 

Statistik

Equmenias statistikrapport för 2018

Equmenias statistikrapport för 2018
Nu är det dags igen för er Equmeniaförening att sammanställa årets statistikrapport.
Föreningar som använder Repet behöver inte skicka in någon statistikblankett till Equmenia, i stället signerar ni era uppgifter digitalt med en SMS-kod direkt i Repet när ni lagt in alla uppgifter.

Som vi informerat om tidigare vi vill ha era uppgifter redan den 20 januari 2019.

Till föreningar som ännu inte är anslutna till Repet:
Statistikrapport för nedladdning >>

I år så skickar vi endast ut statistikrapporten som mejl till er, så om ni inte har möjlighet att skriva ut rapporten så får ni höra av er till oss så skickar vi en blankett via posten till er.

Statistikrapporten undertecknas av föreningens ordförande eller firmatecknare. Komplett och underskriven statistikrapport ska vara inskickad senast den 20 januari 2019 via brev eller mejl. Om statistikrapporten mejlas så ska den vara inskannad med underskrift.

Föreningar i region Väst:                                                   
Equmenia Väst                                                                                                                                    
Danska vägen 20                                                         
412 66 GÖTEBORG                                                            

Handläggare:                                                                    
Maria Lorentzon 031-3511810                                   
maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Föreningar i övriga regioner: 
Equmeniakyrkan
Statistik     
Box 14038                                                                                                          
167 14 BROMMA
                                                                
Handläggare:                        
Lena Ericsson 08-580 033 11
lena.ericsson@equmeniakyrkan.se

 

Till föreningar som använder Repet:                              
Om en förening använder hela Repet inklusive medlemskap och närvaro i grupper finns många av statistikuppgifterna redan ifyllda i programmet. Justeringar av värden kan göras manuellt i programmet.
Föreningar som använder delar av Repet eller nyligen har anslutit sig och därmed inte hunnit registrera alla uppgifter, måste statistikuppgifterna fyllas i manuellt.

Välj menyn Förening, välj Statistik och fyll i uppgifterna i kolumnen för Justering – glöm inte att summera och spara. Gå sida för sida genom att klicka på Nästa eller välj statistikgrupp i listan.

När inläggningen av statistiken är klar signerar man statistiken digitalt. Gå i menyn under Församling och Statistik. Under fliken ”Låsning och underskrift” signerar man statistiken digitalt. Obs! Det är bara LokalAdmin som kan signera. Skriv ut en statistikrapport för arkivering i föreningen. Gå in på rapporter, klicka på ”Skapa rapport” och välj Statistik. Väl sedan Statistikåret 2018. Klicka på ”Kör rapport”. Exportera filen till PDF. Ni behöver inte skicka in någon statistikblankett till Equmenia då den är digitalt signerad.

OBS! Statistikåret 2018 måste signeras digitalt i Repet senast 20 januari 2019.

För mera hjälp, se supporten i Repet. Här finns videoutbildning och lathund om statistiken. Videoutbildningar och lathundar finns för de flesta delar av Repet.

Support
Vid frågor kontakta statistikhandläggarna på Equmenia, via e-post till info@repet.eu eller per telefon under kontorstid 08-58 00 31 69.

Supporten är kvällsöppen tisdag och torsdag under vecka 2-4, då svarar vi i telefon och på mejl fram till kl. 20.

Namn och adresslistan
Vi kommer att slicka ut ”Namn- och adresslista” senare under våren när många församlingar har haft sina årsmöten. Skicka gärna in de ändringar ni vet nu så snart som möjligt. Föreningar som använder Repet kan gå in redan nu och ändra uppdrag.

Frågor och svar

Vad är en bidragsgrundande lokalförening?

En bidragsgrundande lokalförening tillhör Equmenia, har godkända stadgar, har ett uppdaterat medlemsregister, valt att utgöra bidragsgrund för Equmenia samt att minst 60 % av medlemmarna är mellan 6-25 år. Om något av det saknas så är er förening inte bidragsgrundande och har inte rätt till verksamhetsbidrag från Equmenia. Läs mer om bidragsgrundande förening

Vilken riksorganisation ska föreningen utgöra bidragsgrund för?

De föreningar som bara är anslutna till Equmenia väljer Equmenia. De föreningar som tillhör flera riksorganisationer kan bara vara bidragsgrundande för en riksorganisation och behöver då välja vilken organisation som den vill utgöra bidragsgrund för.

Har min förening stadgar som är godkända av Equmenia?

Antagna stadgar ska skickas till Equmenia och godkännas av Equmenias styrelse innan 31/12-18 för att de ska räknas som godkända.

Av godkända stadgar framgår föreningens namn, var föreningen bedriver sin verksamhet, att föreningen tillhör riksorganisationen Equmenia, vilka som kan bli medlemmar och hur, samt att det är medlemmarna som beslutar om föreningens stadgar, verksamhet och ekonomi och väljer styrelse. Alla medlemmar ska vara valbara in i styrelsen utan krav på församlingstillhörighet. Stadgarna ska visa att föreningen är självständig. Det betyder att det gärna får framgå i stadgarna att föreningen och församlingen samarbetar, men föreningen lyder inte under församlingen och fattar sina egna beslut. S  Läs mer om stadgar

Hur ska min förenings medlemsregister vara utformat?

Samtliga redovisade medlemmar ska finnas uppförda i ett medlemsregister. Av medlemsregistret ska det framgå föreningens namn, vilken period medlemskapet avser, varje persons namn, födelsedatum, kön, adress och datum för ställningstagande av medlemskap under kalenderåret 2018. Aktivt ställningstagande till medlemskap ska sträcka sig till och med eller över den 31 december 2018 för att räknas med. Blir föreningen utvald för granskning ska kopia på registret med underlag skickas in. Observera att om någon/några medlemmar har skyddad identitet ska samtliga uppgifter om dessa medlemmar utelämnas. Sänd aldrig vidare uppgifter om sådana personer till Equmenia. Läs mer om Equmenias verktyg för medlemsregistret Repet.

Min förening har fått aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet under det redovisade året. Är vi bidragsgrundande då?

Om föreningen har fått aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet så blir inte föreningen bidragsgrundande, eftersom en förening bara kan vara bidragsgrundande för statligt bidrag för en (1) riksorganisation.

Vilka siffror ska in under ”Medlemsstatistik”?

Här anger ni antalet medlemmar föreningen hade den 31 december 2018. De medlemmar ni anger ska finnas med i ert medlemsregister, och underlag för ställningstagande för medlemskap ska kunna uppvisas vid eventuell granskning. Underlag för ställningstagande för medlemskap kan vara antingen namnunderskrift, underlag för betalning av medlemsavgift eller båda två. Vad som gäller för din förening regleras i era stadgar.

Varför behöver vi rapportera hur många scoutmedlemmar vi har?

Scoutavgiften till Equmenia baseras på dessa uppgifter och dessa rapporteras också till Scouterna.

Scoutavgiften för 2018 är 90 kr per scout. Det är avgiften Equmenia betalar per scout för att få vara medlem i Scouterna och förmedlas direkt vidare till Scouterna.

Medlemsavgifter och bidrag

Alla föreningar betalar en medlemsavgift till Equmenia på 100 kr för varje person som var medlem i föreningen den 31 december 2018. Avgiften används till att bekosta Equmenias verksamhet och personal.

Det finns ett högkostnadsskydd på 7 000 kr för ej bidragsgrundande föreningar. Dessutom finns ett högkostnads-skydd på 5 000 kr, för föreningar med för många medlemmar under 6 år och om det är den enda punkten föreningen inte uppfyller för att bli bidragsgrundande. För mer information om högkostnadsskydd, vänligen besök www.equmenia.se/bidrag

Alla bidragsgrundande föreningar får ett verksamhetsbidrag på 135 kr per medlem i åldern 6-25 år som tagit aktiv ställning till medlemskap genom underskrift eller betald medlemsavgift. Bidraget delas ut från det stöd Equmenia får efter inrapporterad bidragsgrundande statistik till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Scoutavgiften för 2018 är 90 kr per scout. Det är avgiften Equmenia betalar per scout för att få vara medlem i Scouterna och avgiften stannar alltså inte kvar i Equmenia utan betalas vidare till Scouterna.

Den inlämnade statistiken ligger även till grund för Equmeniaregionsavgiften, en avgift per medlem för de som var medlem i en lokalförening per den 31 december 2018. Avgiften bestäms av respektive regionsstämma och kan därför variera mellan de olika sju Equmeniaregionerna. Tillsammans med bland annat landstingsbidrag bekostas regionernas verksamhet och anställda med denna avgift.

 

Hur ändrar jag uppgifter i namn- och adresslistan?

När någon ändrat namn eller adress: stryk över den felaktiga uppgiften och skriv den riktiga bredvid. Om du anger fullständigt personnummer får vi uppdaterade adressuppgifter automatiskt.

När någon inte längre har en viss uppgift: skriv in personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den nya personen. Om ingen har uppdraget längre, lämna tomt.

Eftersom vi numera använder digitala utskick så är det viktigt att ni lämnar e-postadresser för att vi ska kunna minska utskickskostnaderna och spara miljön.

Ni som använder Repet rapporterar statistiken och uppdragen (se ”Namn- och adressuppgifter”) direkt genom Repet. Se våra videoutbildningar som finns på supporten på Repet.

Om er förening inte har fått någon namn- och adresslista så kontakta supporten så skickar vi ut en ny till er.