Statistik

Equmenias statistikrapport för 2023

Nu är det dags igen för er Equmeniaförening att sammanställa årets statistikrapport.

I år är det lika viktigt att skicka in innan 20 januari 2024 pga att flertalet regioner har ändrade datum för inlämnande av statistiksiffror till landstingen/regionerna för att få bidrag.

Medlemsrapport

Alla föreningar som inte har alla sina medlemmar registrerade i Repet eller justerar in medlemmar måste sända in en medlemslista via post (ej e-post på grund av GDPR) till handläggaren. Här kan ni ladda ner mall för medlemsrapport.

Till föreningar som använder Repet: 

Om en förening använder hela Repet inklusive medlemskap och närvaro i grupper finns många av statistikuppgifterna redan ifyllda i programmet. Justeringar av värden kan göras manuellt i programmet. Startsidan signalerar och hjälper dig att se vad du skall göra, vad som fattas och du hittar videoutbildningar och Lathundar

Föreningar som använder delar av Repet eller nyligen har anslutit sig och därmed inte hunnit registrera alla uppgifter, måste statistikuppgifterna fyllas i manuellt och skicka in en medlemslista.

Föreningar som använder Repet behöver inte skicka in någon fysisk statistikrapport till Equmenia, i stället signerar ni era uppgifter digitalt med en SMS-kod direkt i Repet när ni lagt in alla uppgifter.

För mera hjälp, se supporten i Repet. Här finns videoutbildning och lathund om statistiken. Videoutbildningar och lathundar finns för de flesta delar av Repet. Statistiken skall vara klar och signerad senast den 20 januari 2024.

Till föreningar som ännu inte är anslutna till Repet:

Vi skickar endast ut statistikrapporten som mejl till alla föreningar. Om ni inte har möjlighet att skriva ut rapporten så får ni höra av er till oss så skickar vi en blankett via posten till er.

Statistikrapporten undertecknas av föreningens ordförande eller firmatecknare. Komplett och underskriven statistikrapport inklusive medlemslista ska vara inskickad senast den 20 januari 2023 via brev.

Statistikrapporten skickas till:
Equmeniakyrkan
Statistik     
Box 14038
167 14 BROMMA

Handläggare:                        
Lena Ericsson, 08-580 033 11
lena.ericsson@equmeniakyrkan.se

Support

Vid frågor kontakta statistikhandläggarna på Equmenia, via e-post till info@repet.eu eller per telefon under kontorstid 08-58 00 31 69.

Ändra förtroendeuppdrag

Alla föreningar som använder Repet kan under året direkt ändra vilka som har förtroendeuppdrag i Repet. Vilket innebär att rätt personer får information från Equmenia.

Vanliga frågor och svar

En bidragsgrundande lokalförening tillhör Equmenia, har godkända stadgar, har ett uppdaterat medlemsregister, valt att utgöra bidragsgrund för Equmenia samt att minst 60 % av medlemmarna är mellan 6-25 år. Om något av det saknas så är er förening inte bidragsgrundande och har inte rätt till verksamhetsbidrag från Equmenia. Läs mer om bidragsgrundande förening

De föreningar som bara är anslutna till Equmenia väljer Equmenia. De föreningar som tillhör flera riksorganisationer kan bara vara bidragsgrundande för en riksorganisation och behöver då välja vilken organisation som den vill utgöra bidragsgrund för.

Antagna stadgar ska skickas till Equmenia och godkännas av Equmenias styrelse innan årets slut för att de ska räknas som godkända.

Av godkända stadgar framgår föreningens namn, var föreningen bedriver sin verksamhet, att föreningen tillhör riksorganisationen Equmenia, vilka som kan bli medlemmar och hur, samt att det är medlemmarna som beslutar om föreningens stadgar, verksamhet och ekonomi och väljer styrelse. Alla medlemmar ska vara valbara in i styrelsen utan krav på församlingstillhörighet. Stadgarna ska visa att föreningen är självständig. Det betyder att det gärna får framgå i stadgarna att föreningen och församlingen samarbetar, men föreningen lyder inte under församlingen och fattar sina egna beslut.   Läs mer om stadgar

Samtliga redovisade medlemmar ska finnas uppförda i ett medlemsregister. Av medlemsregistret ska det framgå föreningens namn, vilken period medlemskapet avser, varje persons namn, födelsedatum, kön, adress och datum för ställningstagande av medlemskap under kalenderåret. Aktivt ställningstagande till medlemskap ska sträcka sig till och med eller över den 31 december respektive år för att räknas med. Observera att om någon/några medlemmar har skyddad identitet ska samtliga uppgifter om dessa medlemmar utelämnas. Sänd aldrig vidare uppgifter om sådana personer till Equmenia. Läs mer om Equmenias verktyg för medlemsregistret Repet.

Om föreningen har fått aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet så blir inte föreningen bidragsgrundande, eftersom en förening bara kan vara bidragsgrundande för statligt bidrag för en (1) riksorganisation.

Här anger ni antalet medlemmar föreningen hade den 31 december. De medlemmar ni anger ska finnas med i ert medlemsregister, och underlag för ställningstagande för medlemskap ska kunna uppvisas vid eventuell granskning. Underlag för ställningstagande för medlemskap kan vara antingen namnunderskrift, underlag för betalning av medlemsavgift eller båda två. Vad som gäller för din förening regleras i era stadgar.

Scoutavgiften till Equmenia baseras på dessa uppgifter och dessa rapporteras också till Scouterna.

Scoutavgiften är 117 kr per scout. Det är avgiften Equmenia betalar per scout för att få vara medlem i Scouterna och förmedlas direkt vidare till Scouterna.

Alla föreningar betalar en medlemsavgift till Equmenia på 100 kr för varje person som var medlem i föreningen den 31 december. Avgiften används till att bekosta Equmenias verksamhet och personal.

Det finns ett högkostnadsskydd på 7 000 kr för ej bidragsgrundande föreningar. Dessutom finns ett högkostnads-skydd på 5 000 kr, för föreningar med för många medlemmar under 6 år och om det är den enda punkten föreningen inte uppfyller för att bli bidragsgrundande. För mer information om högkostnadsskydd, vänligen besök sidan om bidrag.

Alla bidragsgrundande föreningar får ett verksamhetsbidrag på 135 kr per medlem i åldern 6-25 år som tagit aktiv ställning till medlemskap genom underskrift eller betald medlemsavgift. Bidraget delas ut från det stöd Equmenia får efter inrapporterad bidragsgrundande statistik till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Scoutavgiften är 117 kr per scout. Det är avgiften Equmenia betalar per scout för att få vara medlem i Scouterna och avgiften stannar alltså inte kvar i Equmenia utan betalas vidare till Scouterna.

Den inlämnade statistiken ligger även till grund för Equmenia regionsavgiften, en avgift per medlem för de som var medlem i en lokalförening per den 31 december. Avgiften bestäms av respektive regionsstämma och kan därför variera mellan de olika sju Equmenia regionerna. Tillsammans med bland annat landstingsbidrag bekostas regionernas verksamhet och anställda med denna avgift.

När någon ändrat namn eller adress: stryk över den felaktiga uppgiften och skriv den riktiga bredvid. Om du anger fullständigt personnummer får vi uppdaterade adressuppgifter automatiskt.

När någon inte längre har en viss uppgift: skriv in personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den nya personen. Om ingen har uppdraget längre, lämna tomt.

Eftersom vi numera använder digitala utskick så är det viktigt att ni lämnar e-postadresser för att vi ska kunna minska utskickskostnaderna och spara miljön.

Ni som använder Repet rapporterar statistiken och uppdragen (se ”Namn- och adressuppgifter”) direkt genom Repet. Se våra videoutbildningar som finns på supporten på Repet.

Om er förening inte har fått någon namn- och adresslista så kontakta supporten så skickar vi ut en ny till er.