Redo för äventyr

Vi vill ha en trygg och säker scoutverksamhet när vi håller på med våra aktiviteter så som hajk, eldning, klättring, paddling, skridskoåkning eller vad det kan vara. För att en aktivitet ska vara trygg och säker behöver vi hela tiden ligga steget före och tänka till kring vilka typer risker vi utsätts för och hur vi kan reducera dessa risker så de är inom en acceptabel gräns. Vi behöver också veta vad vi gör om en olycka händer.

Förebyggande arbete – reducera risker

Identifiera risker. Risk = sannolikhet x konsekvens

Det viktigaste är att identifiera vilka miljöer eller tillfällen där deltagarna utsätts för risker i er verksamhet t.ex. under en hajk. Skriv ner allt ni kommer på som kan gå fel. Riskerna kan t.ex. vara inom följande områden.

  • Aktiviteter
  • Fysiska skador/kroppsskador
  • Trygghet/psykiskt välbefinnande
  • Miljö och terräng
  • Olika risker för deltagare och ledare
  • Kris i samhället
  • Ekonomiska risker.

När ni har listat alla risker ni kommer på använder ni en 5-gradig skala för både sannolikhet och konsekvens. 0 = omöjligt/ofarligt. 5=mycket troligt/väldigt allvarligt.

Exempel:

Patrullen ska på en 2-timmarsvandring i skogen. Ni identifierar två risker:

  • A) Myror äter upp er mat: Sannolikheten för att detta händer är 0. Konsekvensen är 3. Totalt 0 poäng.
  • B) Skavsår: Sannolikheten för att detta händer är 4. Konsekvensen är inte så allvarlig så vi ger den 1. Totalt 4 poäng.
  • C) Eld: Det finns en risk för att en scout faller i elden. Sannolikheten anses för 2, konsekvensen kan däremot bli stor: 4. Totalt 8 poäng.

I Scouternas häfte ”Säker scout” visas det hur vi jobbar vidare:

I exemplet är det eldningen som utgör den största risken. Hur kan ni reducera risken? Räcker det med information? Behövs det regler? Förbud? Krävs det skyddsutrustning?

Läs mer om riskbedömning i Scouternas material Säker scout.

Scoutledarens ansvar

Det är personen på plats som leder aktiviteten som är ansvarig. Om något går fel eller en olycka händer kan vi som scoutledare inte lägga ansvaret på andra ledare, pastorn eller styrelsen där hemma. Personerna som är ansvariga för aktiviteten måste tydligt kunna visa att de har gjort en säkerhetsbedömning/riskanalys och att alla deltagare och ledare som är med har fått en säkerhetsgenomgång. Det är viktigt att ledarna har erfarenhet och kunskap om den aktiviteten de leder.

Visste du att: Trafikverket ser ansvarig ledare för en kanotutflykt som skeppare och fullt ansvarig för det som gruppen orsakar eller drabbas av under deras vistelse på vattnet? På vilket sätt tar du det ansvaret?

Material

Kursen Redo för Äventyr

Om din förening vill att vi håller kursen Redo för Äventyr är ni välkomna att kontakta Equmenias nationella kansli / scoutkoordinatorn, scout@equmenia.se. Kursen kan både hållas på distans och på plats. Ett antal gånger/år arrangerar Equmenia digitala kurser som tar ca 2 timmar. Följ med i kalendern.