Krisplan

Om kriser inträffar är det viktigt att ha en plan för vad som ska ske och vem som ska göra vad.

Besök Equmeniakyrkans webbsida för att se Equmenias och Equmeniakyrkans krishanteringsplan.

Det är bra att som förening ha tänkt igenom var man gör om det sker någon typ av olycka. Därför är det rekommenderat att anta en krisplan för föreningen och/eller för enskilda arrangemang. Här finns två olika förslag att utgå från.