Publicerat 

Regionstämma

Alla Equmeniaföreningar som geografiskt finns i Region Mitt bildar tillsammans Equmenia Mitt. Regionstämman är det tillfälle då alla föreningar kan vara med och påverka det som ska hända i regionen i framtiden.

Regionstämma 2019 – 12 oktober i Ockelbo

I samband med årets regionfest kommer vi återigen att genomföra regionstämman.
Stämman pågår mellan 9.00-12.00

Handlingar

Protokoll från Regionsstämman 2018

Ekonomiskrapport Ensro 2017

Skicka ombud!

Alla Equmeniaföreningar i regionen får skicka ombud. Hur många ombud man får skicka från sin förening beror på hur många medlemmar man har.

Till regionstämman får föreningarna i regionen skicka följande antal ombud:

upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

 Men självklart kan ni skicka med fler personer även fast de inte är ombud!


Var med och påverka!

Du kan vara med och påverka det som händer i regionen på flera olika sätt. Under själva stämman så kommer du självklart att kunna påverka det som händer. Lägga förslag och rösta på det du tycker är viktigt.

Men det går också att i förväg skicka in förslag på om man har någon särskild idé på vad regionen ska satsa på. Det kallas också att skriva en motion. Motioner kan skickas in av föreningar eller av enskilda medlemmar i Equmeniaföreningar.

Enligt Equmenia Mitts stadgar motioner skickas till styrelsen senast tre månader före regionstämman, alltså 7 juli. Men det står också att om det kommit in något senare än så kan styrelsen välja om de vill lyfta det på stämman.

 

Hur skriver man en motion?

Ja, egentligen behöver man inte skriva på något särskilt sätt. Det viktiga är att man beskriver vad man vill säga och vad man vill att regionstämman ska besluta.

Det kan tex se ut så här:

Klicka här för att hitta en mall för att skriva motioner.

Inför regionstämman

Vi har också börjat en satsning som vi kallar Inför regionstämman. Det är ett material vi tagit fram för att hjälpa föreningar att kunna jobba med olika frågor med de grupper man möter. Kolla gärna in det materialet och använd det i de grupper du möter!

Det som kommer in via ”Inför regionstämman” kommer på olika sätt att lyftas på stämman. Du har möjlighet att lägga in saker där fram till och med 25 augusti.

Här hittar du materialet