Utbildning

Att vara ledare eller engagerad på annat sätt inom Equmenia gör att man ibland vill och behöver gå kurser för att bli ännu bättre på det uppdrag man har. Det kan också handla om att man drömmer om att fördjupa sig i något särskilt ämne och sätter av mer av sin tid till detta.

Folkhögskolor

I vår region och i Equmenia finns flera möjligheter till utbildning av olika slag. Inom regionens område finns tex två folkhögskolor som Equmenia är huvudman för, Sjöviks och Härnösands folkhögskolor.  Det arrangeras också olika utbildningar av Equmenia och Equmeniakyrkan som kan vara intressanta.

Här nedan hittar du länkar till de olika folkhögskolorna. Både till regionens och alla Equmenias folkhögskolor i Sverige.