Föreningsutveckling

Att vara med och leda en förening kan vara fantastiskt roligt, men ibland också svårt och kämpigt. Vi tror att man ibland behöver sätta sig ner och fundera på varför man gör det man gör, hur man vill att framtiden ska se ut och vilka drömmar man har för sin förening, osv.

Därför finns i alla regioner minst en person anställd just som föreningsutvecklare, för att Equmenia tycker att detta är viktigt och vill hjälpa föreningarna. Vår föreningsutvecklare, Erika Planeskog, kommer gärna ut och besöker er förening för att stötta i olika utvecklingsfrågor. 

Det handlar om allt från styrelsearbetet till verksamhet. Ledarvård till administration.

Vi har ett antal redskap vi kan hjälpa er med, som tex.

Drömfabriken 

Alla föreningar mår bra av en genomlysning ibland, oavsett om allt rullar på eller det gnisslar i maskineriet.

I Drömfabriken får föreningen hjälp med detta med tillsammans med en handledare.

Växa i tro

Om en helhetssyn kring verksamheten i både föreningen och församlingen.

Trygga möten

En utbildning i samarbete med scouterna om trygg verksamhet.

I regionen finns också ett utvecklingsstag som har ett extra ansvar för att se över de frågor som handlar om föreningars utveckling och utbildning. I utvecklingsstaget sitter Bertil Planeskog, Samuel Knutsson, David Neljesjö, Anders Ahl, Josef Granström och Hanna Lindgren, samt Veronica Dahlund och Erika Planeskog.

Vill du ha kontakt med oss? Maila till utv@regionmitt.se