Om Equmenia Mitt

Equmenia Region Mitt är en stor region som innefattar ungefär en tredjedel av Sverige! Region Mitts uppdrag är att vara till stöd och hjälp för de Equmeniaföreningar som finns inom området.  Men vilka är egentligen Region Mitt? Jo, det är alla de föreningar och medlemmar som är med i Equmeniaföreningarna. Utan dem varken behövs eller fungerar regionen.

RegionerKarta

Regionens föreningar är de som bestämmer vad som ska göras under året. Vid regionstämman väljs bl.a. en styrelse som sedan är dem som driver arbetet under året.

Regionen arbetar på flera olika sätt för att ge stöd till föreningarna. Det kan handla om att arrangera saker som är svåra på egen hand, som läger. Det kan också handla om att vara just ett stöd om föreningen själva vill arrangera något som når ut till flera föreningar. Regionen arrangerar också utbildningar och samlingar av olika slag.

Ett stort och viktigt uppdrag för regionen är föreningsutveckling. I regionen finns en person som särskilt har detta ansvarsområde och som gärna besöker föreningar för att hjälpas åt att fundera kring framtiden.

Förutom personal och styrelse så finns i regionen ett antal team som arbetar utifrån särskilda områden. De olika områdena kan du läsa mer om här bredvid.

Du får gärna kontakta personal, styrelse eller team om du har några funderingar.

Styrelsen

Equmenia Mitt är en egen juridisk person och har därför en egen styrelse som är ansvarig för arbetet. Styrelsen väljs av föreningarna på regionstämman.

Vill du ha kontakt med oss? Maila till styrelsen@regionmitt.se

Equmenia Mitts styrelse:

Markus Mattsson, Avesta
Ordförande Equmenia Mitt

Bertil Planeskog, Arbrå
Vice Ordförande

Johannes Johnson, Gävle

Amanda Björk, Avesta

Edvin Kastemyr

Organisation

Här hittar du dokument kring våra verksamheter.

Stadgar

Lägerfond

I Equmenia Mitt finns en lägerfond där man kan söka bidrag för läger som arrangeras av regionen.

Lägerstruktur

Barn och Ungdomsstaget har antagit ett dokument som handlar om hur regionen tänker om tonårsläger i regionen. Det handlar bland annat om hur vi ser på uppdragen som ledare och funktionärer.

En del av lägerstrukturen är en Lägerpolicy. Den måste man ställa sig bakom när man anmäler sig till regionens läger. Här ser du endast själva Lägerpolicyn:

Lägerpolicy – Avser Equmenia Mitt

Alla som anmäler sig till regionens tonårsläger ska godkänna lägerpolicyn. Alla regionläger är drogfria. Till droger räknas alkohol och i övrigt drogklassade preparat. Energidryck, koffeintabletter och liknande uppiggande medel är inte heller tillåtna. Droger och icke tillåtna preparat/drycker/tabletter eller liknande kommer att beslagtas av ledare och lämnas inte tillbaka. Behov av receptbelagda läkemedel ska kunna stärkas av målsman. På lägret vistas endast de som är anmälda. Detta innebär att icke anmäld inte kan komma och gå, hälsa på, sova över eller räkna med att få mat. Undantag från detta är exempelvis hämtning och lämning vid andra tidpunkter än lägrets början och slut – korta besök för att lämna eller hämta något eller besök av familjeskäl. Till vissa läger bjuder vi också in till en besöksdag. Information om detta ges i så fall i lägerinformationen. Anmälan till lägren är bindande. Vid sjukdom betalas 75% av avgiften tillbaka mot uppvisande av sjukintyg. Vid övrig frånvaro betalas full avgift. Om någon inte skulle betala sin avgift för deltagande vid läger, kommer man efter två missade deltagaravgifter att stängas av från regionens läger. Avstängningen gäller tills skulderna är reglerade. Deltagare som inte följer denna policy riskerar att bli hemsänd på egen bekostnad.