Verksamhet

Här kan du läsa om de olika verksamheter som går att hitta i våra olika föreningar i regionen! Läs mer under respektive rubrik om hur det fungerar och vad vi brukar arrangera för evenemang.

Musik

Musik är en viktig del av allt det arbete som sker i regionen. Egentligen skulle vi kunna skriva in det i alla de andra verksamheterna, men vi har valt att ge det en egen rubrik.

Equmenia Mitt har inget eget stag (strategisk arbetsgrupp) som arbetar med musikfrågor utan det kommer in främst i Barn och ungdomsstaget.

På musiksidan görs lite olika satsningar både på andra arrangemang, men även vissa specifika musikarrangemang. Som tex barnkörläger och inspiration lovsång.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring unga och musik!

Barn

I regionens föreningar finns många olika verksamheter som riktar sig till barn. Det kan vara barnkörer, söndagskola, lovverksamhet, grupper för nyanlända barn och mycket mer.

Vi försöker att hitta olika sätt att stötta dessa verksamheter och vill gärna höra från föreningarna vilka behov som finns!

Lovverksamhet

Ett behov vi ser på många orter är att arrangera aktiviteter i samband med lov. Därför håller vi just nu på att samla ”stories” från ett antal förening som redan nu gör just detta. Kanske kan du bli inspirerad att göra något liknande hemma i din förening! Här hittar du länkar till de ”stories” vi har så här långt:

Dagläger för asylbarn i Söderhamn

Sommarskoj i Tierp

Barn i skogen
BUS

Barn och Ungdomsstaget (BUS) ansvarar för det arbete i regionen som rör barn och ungdomar, och som inte är scout eller PULS. Det kan tex handla om att planera in tonårsläger och ungdomshelger. Satsningar kring barnkörer och ledare. Eller något helt annat.

Just nu funderar BUS mycket på hur vi kan finnas till för föreningar som har barnverksamhet av olika slag, b.la de föreningar som bedriver olika typer av lovverksamhet.

Puls

Puls är Equmenias arbete med tro och idrott. I regionens finns ett antal Pulsgrupper som håller på med olika saker, men som alla har grundfokuset på Jesus. T.ex. finns det grupper som träffas och spelar innebandy och som har barngymnastik.

Så här skriver Equmenia om Puls:

”Puls handlar om att möta idrottsengagemang i förening och församling. Men vad betyder egentligen det? Vi tänker att det kan betyda många olika saker, eftersom idrottsintresse kan se väldigt olika ut i olika lokala sammanhang. På ett ställe kan det betyda att man jobbar med idrottskonfa, ett annat att man har idrottsaktiviteter, några andra arrangerar ett idrottsläger varje sommar och en annan förening kanske jobbar med ett internationellt idrottsprojekt.”

Pulsbild med gympaskor, boll, vattenflaska, gummiband, bibel.
Pulsstaget

Puls-staget jobbar främst med två saker.

Att hjälpa föreningar att bilda Puls-grupper. Dels genom att hitta olika idrotts/sportgrupper som redan finns i föreningarna. Och dels genom att uppmuntra till bildandet av nya Puls-grupper.

Att skapa olika mötesplatser med idrott och Jesus som tema. Kan t.ex. vara regionsmästerskap i innebandy, men lika gärna en ledarutbildning för ledare i Puls-grupper. Eller kanske en dag om dans eller e-sport.

Tonår

En ganska stor del av regionens arbete riktar sig specifikt till ungdomar. Equmenia Mitt arrangerar varje år ett antal läger för tonåringar. Vi uppmuntrar också föreningar att själva arrangera ungdomshelger av olika slag.

En ny satsning framöver är att hitta former för bibelundervisning för äldre ungdomar. Ett önskemål som kommit fram i samband med arbetet med verksamhetsplan och på regionstämman.

Ungdomar går över fält med ballonger

Scout

Scoutarbetet är ett väl inarbetat koncept hos många föreningar i regionen. Equmenia Mitt stöttar främst genom ledarutbildningssatsningar på olika sätt.

Regionens personal är certifierade utbildare i Trygga Möten. En kurs för att skapa trygg verksamhet. Vårt mål är att de flesta ledare i vår region ska ha gått denna utbildning. Alla föreningar i regionen kan bjuda in någon från personalen för att ha denna kurs. Det kostar inget extra förutom den medlemsavgift som föreningen redan betalat.

scouter på torn av slanor
MittKampen

MittKampen är en scoututmaning för alla kårer i regionen. Under vårterminen har man en dag då man ses hemma i sin egen kår och sedan får olika utmaningar via nätet. På hösten ses man till en spårning, någonstans i regionen. Höstens träff arrangeras främst av en lokal förening. Hör gärna av er om ni är intresserade av att arrangera detta!

ScoutSTAG

Scoutstaget ansvarar för de frågor i regionen som berör scouting. Man ser tex över hur utbildningssatsningar kan se ut i regionen, eller när det är dags att arrangera olika scoutarrangemang!

Brinner du också för scoutfrågor och vill vara med i Scoutstaget?