Drömfabriken

Drömfabriken

Ger föreningen verktyg för utveckling

Alla föreningar mår bra av en genomlysning ibland, oavsett om allt rullar på eller det gnisslar i maskineriet.

I Drömfabriken får föreningen hjälp med detta med tillsammans med en handledare.

Verktyget Styrkebaserad Undersökning (Appreciative Inquiry) används kompletterat med olika gruppövningar och utbildning i ledarskap.

Vid tre tillfällen under ett år arbetar styrelse och förening med :

 1. Nuläge och omvärld.
  Vad är vi bra på och tycker är roligt?
 2. Vi blickar framåt.
  Vad drömmer vi om, både stort och smått?
  Vad är möjligt just nu och om två år?
 3. Vägen mot målet
  Vilka steg behöver vi ta för att nå vårt mål?

Efter ca ett år sker en uppföljning.

Kontakta föreningsutvecklaren i din region för att få veta mer.

Informationsfilm om vad Drömfabriken är.