Led med ditt liv

Vill ni som ledarteam utmanas och utvecklas i ert ledarskap?

Detta webbaserade utbildningsmaterial vill ge redskap och utrymme för reflektion och lärande. Utbildningen är formad för att i grupp reflektera kring sitt sätt att leda, ta del av kunskap och sedan pröva dessa teorier tillsammans. Reflektion, lärande och praktiskt handlande går alltså hand i hand genom denna utbildning.

Det är enkelt att delta

Som team kan ni välja den tid och plats som passar bäst för att gå utbildningen. Lärandet och kunskapen är i centrum och tekniken gör att fler kan tillgängliggöra sig innehållet.

Utbildning på era villkor

Ta del av webbutbildningen precis när det passar. Allt material nås via dator, surfplatta eller mobil. Det ger möjligheten att anpassa lärandet för att pausa, repetera och reflektera i den takt som önskas. Ni kan också välja de bitar i utbildningen som bäst möter era lokala behov.

Bygger på Equmenias Ledarbok

Webbutbildningen ”Led med ditt liv” bygger på Equmenias ledarbok med samma namn. Den kan med fördel läsas och användas tillsammans med webbutbildningen. Utbildningen följer bokens struktur och innehåll.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen innehåller 36 korta filmer med frågor till hjälp för samtal, och kan läggas upp på olika sätt, här följer några exempel:

  • Ni avsätter en kort stund (ca 20 minuter) efter varje veckosamling för att se en film och samtala om den.
  • Ni avsätter en längre stund (45 – 60 minuter) en gång i månaden.
  • Ni ser samtliga tre filmer som finns till varje kapitel, samtalar kring frågorna och gör den avslutande gruppövningen.
  • Ni tar tre halvdagar för att utbildas i fyra kapitel per tillfälle, med dess tillhörande filmer, frågor och övningar.

Utbildningen kan med fördel göras som studiecirkel inom Bilda. Kontakta i så fall er regionala Bildakonsulent.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Fyra grunder för att leda mig själv

Fyra grunder för att leda som kyrka

Fyra grunder för att leda barn och unga