Scoutkök med många ljuslyktor i mörker.

Trygga möten & Utdrag ur belastningsregistret

Här hittar du all information om kursen Trygga möten och reglerna för utdrag ur belastningsregistret.

Trygga möten

Detta är en utbildning som handlar om att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för alla typer av övergrepp. Utbildningen är obligatorisk för alla scoutledare.

Trygga möten-kursen tar bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad ledaren gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och om ledaren kan se om ett barn är utsatt för övergrepp.

Obligatorisk för scoutledare

Trygga möten är obligatorisk för alla scoutledare i Equmenia och ska genomföras vart tredje år. Som scoutledare kan du välja att gå kursen på två olika sätt, antingen som en webbkurs (Ca 1 timme) eller som en livekurs i din förening (2-3 timmar). Oavsett vilken version du som scoutledare väljer behöver du göra ett test online.

Webbkurs för scoutledare

Har du gått Trygga möten på webben tidigare? I så fall har du redan inloggning till Scoutnet. Följ länken och logga in. Har du glömt lösenordet begär du ett nytt.

För dig som ska gå Trygga möten på webben för första gång

Du behöver en värdekod. Den får du genom att du mailar atle.svanberg@equmenia.se. En kårchef kan också maila och få värdekoder till sina ledare. När du har fått värdekoden gör du följande:

Gör såhär för att använda ditt kupongnummer:

 1. Gå till webbshop för onlinekurser: webbkurs.scouterna.se
  Välj kursen Trygga Möten, och tryck på Lägg till i varukorg.
 2. När du sen klickar ”Gå till kassan” så fyller du i den kupongkod du fått. Priset ändras då till noll kronor, och ingen betalning behöver göras.
 3. Fyll i dina personuppgifter. I fältet ”ange lösenord”, skriver du in ett valfritt lösenord som du vill använda. Tryck därefter på ”Beställ”.
 4. Färdigt! Du kan nu logga in på portalen och påbörja kursen! Ett mejl med information har även skickats till din e-postadress. Inloggningen görs här: scouterna.luvit.se/extern

Beställ livekurs i föreningen

Kursen kan genomföras i Equmeniaföreningen som t.ex. en ledarkväll. Föreningar som vill genomföra Trygga möten kontaktar i första hand föreningsutvecklaren i respektive region.

Testet ska göras på nätet

Som scoutledare behöver du ha giltigt intyg på att du har gått Trygga möten under de tre senaste åren. Intyg fås enbart genom att göra testet på nätet. Intyget får du på mail omedelbart efter testet.

Har du gått en livekurs behöver du göra testet på webben för att få ett intyg.

Grundkrav

Alla scoutledare som går Trygga Möten ska ha betalat sin medlemsavgift och vara medlemmar av en Equmeniaförening som rapporterar sina scouter till Equmenia.

Utdrag ur Polisens belastningsregister

Alla scoutledare i Equmenia ska visa upp utdrag ur Polisens belastningsregister. Detta har nu blivit ett krav på samma sätt som att alla scoutledare ska gå Trygga möten. Hur detta går till beskrivs i våra riktlinjer som du läser lite längre ner.

Equmenia uppmuntrar alla föreningar att detta även bör gälla alla föreningens ledare, inte bara scoutledare.

Utdrag beställer du här:

Riktlinjer

 1. Det är den enskilde ledaren som själv beställer utdraget.
 2. Kårchefen ansvarar för att alla ledare visar upp utdraget.
 3. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år när det visas upp.
 4. Det ska vara två personer som kontrollerar utdraget. Detta görs tillsammans med den som visar upp. Utdraget behöver inte ligga i oöppnat originalkuvert.
 5. Enligt lagen får en kontroll av ett registerutdrag inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Förslagsvis görs detta i en namnlista i en pärm. Denna lista innehåller samtliga som har visat upp registerutdrag och omfattar enbart information om ”uppvisat” eller ”ej uppvisat” samt namn och datum för uppvisade. Det är inte tillåtet att notera eventuell information som finns i registerutdraget på något sätt. Det är mycket viktigt att listan förvaras på ett säkert ställe där inga andra än de av styrelsen utsedda personerna kommer åt informationen. Någon registrering i automatiserade register, som exempelvis medlemsregister är inte tillåtet.
 6. Utdraget ska alltid lämnas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd.
 7. Om registerutdraget visar att en blivande ledare har någon form av brottslighet bakom sig bör beslut om personens lämplighet för att genomföra uppdraget avgöras av kårstyrelsen/styrelsen i Equmeniaföreningen. Personen ska informeras om att detta kommer ske. Den kontrollerade ska få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller ej. Något förbud för personer som är dömda för brott att delta i verksamheten finns inte. Det kan finnas fall då brottsligheten bestått av handlingar som kåren inte anser har någon betydelse i sammanhanget. Särskild hänsyn bör tas till hur långt tillbaka i tiden brottet begicks och ifall det går att styrka att personen har fått någon form av stöd/behandling för att förändra sitt beteende. Är det begångna brottet riktat mot ett barn bör personen endast i undantagsfall kunna vara aktuell som ledare. Styrelsen bör rådgöra med ansvarig hos Equmenias nationella kansli (0765053241) eller ansvariga för Trygga Möten på Scouternas kansli för att få hjälp i bedömningen (telefon till Scouternas kansli 08-568 432 00).

Bakgrund

Att utdrag ska visas upp har beslutats av Scouternas styrelse vid uppdatering av riktlinjer (hösten 2020) och av Scouternas årsstämma nov 2020 vid uppdatering av policy. Ytterligare information om riktlinjer / policy finns här: