Scoutkök med många ljuslyktor i mörker.

Trygga Möten och Utdrag ur belastningsregistret

Här hittar du all information om kursen Trygga Möten och reglerna för utdrag ur belastningsregistret. Detta är i första hand information för scoutledare. Information för de som inte är scoutledare och vill gå kursen finns lite längre ner.

Trygga Möten

Detta är en utbildning som handlar om att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för alla typer av övergrepp. Utbildningen är obligatorisk för scoutledare.

Trygga Möten-kursen tar bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad ledaren gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och vad vi kan göra för att förebygga.

Trygga Möten är obligatorisk för alla scoutledare i Equmenia och ska genomföras vart tredje år.

Olika sätt att gå Trygga Möten

Som scoutledare kan du välja att gå kursen på olika sätt:

 1. Webbkurs som du gör själv framför datorn. Det tar ungefär 1 timme. I slutet gör du ett test och får så ett intyg på mejl. Du behöver inte göra hela kursen på en gång men kan ta pauser och återkomma nästa dag. Webbkursen ges av Scouternas Folkhögskola.
 2. Kurs i föreningen – på plats. Denna varianten gör du hemma i din förening tillsammans med dina ledarkollegor. Kursen leds av en regionsanställd och tar 2-3 timmar.
 3. Kurs i föreningen – via webben. En digital kurs där ni kan sitta hemma hos er själva men vi möts över Zoom. Kursen leds av en regionsanställd och tar 2-3 timmar.
Scoutledaren ska alltid göra test på nätet

Oavsett vilken version du som scoutledare väljer behöver du göra ett test online. Det är enda sättet att få intyg. När du har gjort testet får du ett intyg på mejl. Detta innebär att om du som scoutledare har gått en kurs i din förening nehöver du göra testet på nätet för att få ett intyg.

Gratis för scoutledare

Trygga Möten är alltid gratis för scoutledare då den ingår i den särskilda scoutavgiften som gör att du är medlem av scoutrörelsen i Sverige och världen.

Alla scoutledare som går Trygga Möten ska ha betalat sin medlemsavgift och vara medlemmar av en Equmeniaförening som rapporterar sina scouter till Equmenia.

Så beställer du en Trygga Möten-kurs

Ska du som är scoutledare gå en webbkurs själv: Kontakta en föreningsutvecklare i din region för att få en värdekod. En kårchef kan beställa koder till flera scoutledare.

Om du vet att du har gått en webbkurs för Trygga Möten har du antagligen redan en inloggning. Följ länken och logga in. Har du glömt lösenordet begär du ett nytt.

Så använder du värdekoden

Om du nu har fått en värdekod av din föreningsutvecklare gör du följande:

 1. Gå till webbshop för onlinekurser: webbkurs.scouterna.se
  Välj kursen Trygga Möten, och tryck på Lägg till i varukorg.
 2. När du sen klickar ”Gå till kassan” så fyller du i den värdekod du fått. Priset ändras då till noll kronor och ingen betalning behöver göras.
 3. Fyll i dina personuppgifter. I fältet ”ange lösenord”, skriver du in ett valfritt lösenord som du vill använda. Tryck därefter på ”Beställ”.
 4. Färdigt! Du kan nu logga in på portalen och påbörja kursen! Ett mejl med information har även skickats till din e-postadress. Inloggningen görs här: scouterna.luvit.se/extern

Ledare som inte är scouter

Vill du eller din förening arrangera Trygga Möten men många är inte scoutledare? Vi rekommenderar att ledare som inte är scouter och som vill gå kursen kontaktar föreningsutvecklaren i sin region för att komma överens om hur ni gör kursen på bästa sätt. Ni kan välja mellan en livekurs på plats i föreningen, en digital livekurs för föreningens ledare som leds av föreningsutvecklaren eller en variant där varje ledare själva genomgår en webbkursen. För de som inte är aktiva scoutledare tillkommer det en kostnad för självstudiekursen på webben.

Utdrag ur Polisens belastningsregister

Alla scoutledare i Equmenia ska visa upp utdrag ur Polisens belastningsregister. Detta har nu blivit ett krav på samma sätt som att alla scoutledare ska gå Trygga Möten. Hur detta går till beskrivs i våra riktlinjer som du läser lite längre ner.

Equmenia uppmuntrar alla föreningar att detta även bör gälla alla föreningens ledare, inte bara scoutledare.

Utdrag beställer du här:

Riktlinjer

 1. Det är den enskilde ledaren som själv beställer utdraget.
 2. Kårchefen ansvarar för att alla ledare visar upp utdraget.
 3. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år när det visas upp.
 4. Det ska vara två personer som kontrollerar utdraget. Detta görs tillsammans med den som visar upp. Utdraget behöver inte ligga i oöppnat originalkuvert.
 5. Enligt lagen får en kontroll av ett registerutdrag inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Förslagsvis görs detta i en namnlista i en pärm. Denna lista innehåller samtliga som har visat upp registerutdrag och omfattar enbart information om ”uppvisat” eller ”ej uppvisat” samt namn och datum för uppvisade. Det är inte tillåtet att notera eventuell information som finns i registerutdraget på något sätt. Det är mycket viktigt att listan förvaras på ett säkert ställe där inga andra än de av styrelsen utsedda personerna kommer åt informationen. Någon registrering i automatiserade register, som exempelvis medlemsregister är inte tillåtet.
 6. Utdraget ska alltid lämnas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd.
 7. Om registerutdraget visar att en blivande ledare har någon form av brottslighet bakom sig bör beslut om personens lämplighet för att genomföra uppdraget avgöras av kårstyrelsen/styrelsen i Equmeniaföreningen. Personen ska informeras om att detta kommer ske. Den kontrollerade ska få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller ej. Något förbud för personer som är dömda för brott att delta i verksamheten finns inte. Det kan finnas fall då brottsligheten bestått av handlingar som kåren inte anser har någon betydelse i sammanhanget. Särskild hänsyn bör tas till hur långt tillbaka i tiden brottet begicks och ifall det går att styrka att personen har fått någon form av stöd/behandling för att förändra sitt beteende. Är det begångna brottet riktat mot ett barn bör personen endast i undantagsfall kunna vara aktuell som ledare. Styrelsen bör rådgöra med ansvarig hos Equmenias nationella kansli (0765053241) eller ansvariga för Trygga Möten på Scouternas kansli för att få hjälp i bedömningen (telefon till Scouternas kansli 08-568 432 00).

Bakgrund

Att utdrag ska visas upp har beslutats av Scouternas styrelse vid uppdatering av riktlinjer (hösten 2020) och av Scouternas årsstämma nov 2020 vid uppdatering av policy. Ytterligare information om riktlinjer / policy finns här: