Att hålla andakter –  en digital utbildning för ledare

Välkommen till två digitala samlingar om andakten! Många önskar hjälp att hålla andakt i sina föreningar, sin barngrupp, sin scoutpatrull, tonår eller bland ledarna. Därför vill vi ge praktisk hjälp och har satt ihop två samlingar där vi reflekterar tillsammans kring andakt och själva får testa.

Samling 1: Söndag 26 november 2023 kl.18.30-20.30

Samling 2: Söndag 28 januari 2024 kl.18.30-20.30

Mer info och anmälan hittar du här.