Rösta fram ditt favoritnamn! 

Rösta fram ditt favoritnamn! 

Från 183 förslag till tre finalister! 

Vi är imponerade och tacksamma för det stora engagemanget och de 183 namnförslag vi mottog för vårt nya medlemssystem. Efter noggrann övervägning från vår jury har vi nu landat i tre starka namnförslag som klart stack ut: ArkenEqmedlem & Filos. Det noterbara med dessa tre förslag är att de skickades in oberoende av flera personer. Låt oss gemensamt välja det namn som ska representera vårt nya gemensamma medlemssystem och bli en del av vår digitala framtid!