Nyfiken på Maria Hammar och Equmenias nya projekt?

Hej Maria! Du är nyanställd på Equmenias nationella kansli. Vad ska du jobba med? 

Jag är projektledare för ett nytt projekt som vi hoppas ska främja en god psykisk hälsa hos unga genom att prata om existentiella frågor. Detta ska ske i grupper ledda av ungdomar, för unga och mycket ska vara gjort av unga. Anledningen är att vi behöver prata med varandra. 

Varför behövs det? 

Det finns en del forskning om att vi människor mår bra av att prata om livsfrågor och andliga frågor. I barnkonventionen slås det fast att alla barn har rätt till andlig utveckling, det finns ett stort värde i att prata om andliga och existentiella frågor. Vi består av ande, kropp och själ, och i samhället har man varit duktiga med att jobba med frågor rörande kropp och själ. Men inte lika bra att jobba med den andliga biten, det har inte funnits kompetens. I ett mer sekulärt land så har det varit svårt att veta hur man ska ta sig an dessa frågor. Här ser vi som kyrka att vi kan bidra.

Det finns mindre fördomar om kyrkan hos barn och unga idag eftersom många inte har någon relation till den. Och man har inte ett givet språk för sina andliga och existentiella frågor och behov. Därför vill vi ge redskap till unga att sätta ord på det man känner över livets stora frågor. Finns det en framtid? Finns det någon mening att jag finns här? På så sätt kan vi förmedla hopp och i förlängningen öppna upp för fler frågor. 

Varför du tycker detta är viktigt? 

Ungdomar idag mår väldigt dåligt. På pappret har många i Sverige en bra ekonomisk situation och ordnad tillvaro men man mår inte bra ändå. Det finns stark oro inför framtiden. Jag tror att vi behöver se människan som en helhet och att allt hänger ihop. Har vi tappat bort att bearbeta frågor som rör livets andliga längtan och existentiella frågor så tror jag att vi behöver börja prata om dessa igen för att det påverkar också vårt fysiska och psykiska mående. Min stora förhoppning med det här projektet är att samtalet kring existentiell frågor kan få bidra med tro, hopp och mening.


Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och förväntas pågå i 3 år och efter det bli en del av Equmenias ordinarie verksamhet.

Om Maria Hammar

Namn: Maria Hammar 

Ålder: 34 år

Bostadsort: bor i Vårgårda 

Yrke: pastor 

Bakgrund: Arbetat som Pastor i Equmeniakyrkan Vårgårda i 6 år med inriktning på unga vuxna och ledare.

Vi behöver din hjälp!

Vad tycker du projektet ska heta?

Projektet handlar om att främja en god psykisk hälsa hos unga genom existentiella samtalsgrupper. Projektet är finansierat av allmänna arvsfonden och förväntas pågå i 3 år men efter det bli en del av Equmenias ordinarie verksamhet.

Nu behöver vi er hjälp att komma på ett riktigt bra namn till det här projektet. Namnet ska passa för unga och förmedla projektets idé. Detta projekt är ett systerprojekt till vårt befintliga koncept Suntprat och ska relatera till det på något sätt. 

Har du bra förslag på namn? Hör av dig till: Maria.hammar@equmenia.se, 0765053234