Regionstämma

Equmenia Väst regionstämma

20 april 2024 i Equmeniakyrkan Vårgårda!

Nyårsläger? Tonsårssatsningar? Ska’ut? Trygga möten? Puls-weekend? Föreningsutveckling? Temakvällar? Regionscoutläger?

Vad tycker ni att Equmenia väst ska satsa på? Vad behöver din förening stöd med? Vilka evenemang är sjystast? Har ni idéer men ont om pengar? På regionstämman, som hålls varje år bestäms både vad man ska arbeta med framöver och hur mycket pengar man kan använda till det – med andra ord: man beslutar om verksamhetsplan och budget. Dessutom finns sponsorer och resurser på plats för att hjälpa och stötta. Kom med och berätta vad ni vill, få nya bra kontakter och låt oss göra Equmenia ännu bättre!

Det kommer bli en strålande dag där vi tillsammans beslutar om Equmenia Väst framtid. Varmt välkommen!

Anmäl dig här >>

Handlingar till regionstämman

Årsmöteshandlingarna är ett samlat dokument där styrelsen redovisar vad de gjort det senaste året och hur ekonomin sett ut. Handlingarna innehåller även styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget inför kommande år. I handlingarna ligger de motioner som kommit in från föreningarna och medlemmarna och de propositioner som styrelsen vill ta upp för beslut. Handlingarna ska finnas tillgängliga för föreningarna senast en månad innan stämman för att alla ska hinna titta igenom och diskutera dem.

Handlingar – regionstämma 20 april 2024 i Vårgårda (upplaga 2 2024-03-25 med tillägg av bilaga IV 2024-04-08)

Omslag till handlingar för Regionstämma väst 2024

Stadgar för Equmenia Väst efter regionstämman 2014

Bilaga III. Förslag på nya stadgar

Bilaga IV. Ekonomi – Årsbokslut för 2023 med noter och reviderad budget för 2024


Var med och påverka!

Du kan vara med och påverka det som händer i regionen på flera olika sätt. Under själva stämman så kommer du självklart att kunna påverka det som händer, lägga förslag och rösta på det du tycker är viktigt. Men det går också att i förväg skicka in förslag på om man har någon särskild idé på vad regionen ska satsa på. Det kallas också att skriva en motion. Motioner kan skickas in av föreningar eller av enskilda medlemmar i Equmeniaföreningar. Enligt Equmenia väst stadgar ska motioner skickas till styrelsen senast två månader före regionstämman, alltså 20 februari. Men det står också att om det kommit in något senare än så kan styrelsen välja om de vill lyfta det på stämman.

Skicka ombud

Alla Equmeniaföreningar i regionen får skicka ombud. Hur många ombud man får skicka från sin förening beror på hur många medlemmar man har.

Till regionstämman får föreningarna i regionen skicka följande antal ombud:

  • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
  • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
  • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
  • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
  • 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Självklart är det bara roligt om ni kan åka med fler personer än bara ombuden!

Hur skriver man en motion?

Ja, egentligen behöver man inte skriva på något särskilt sätt. Det viktiga är att man beskriver vad man vill säga och vad man vill att regionstämman ska besluta. Här tillhandahåller vi en motionsmall.

Hit skickar du motioner!

Fundera gärna utifrån den verksamhetsplan som Equmenia antagit nationellt. Här ser du vilka områden som finns med i årets verksamhetsplan. Hur kan vi göra något konkret och praktiskt av dessa i vår region?

Utforska sin tro, Främja psykisk hälsa, Förenkla föreningsteknik & administration, Nå unga vuxna, Fler ledare & hållbart engagemang, nå familjer och unga åldrar.

Handlingar från tidigare stämmor

2023 ÅRS REGIONSSTÄMMA


Tidigare regionsstämmor

2022 ÅRS REGIONSTÄMMA I LIDKÖPING

Handlingar > 

Inkomna motioner 2022

2021 ÅRS REGIONSSTÄMMA I FLODA

Se protokoll från föregående års stämma i Floda. Protokoll från stämman.

Inkomna motioner till 2021 års stämma i Floda

Equmenia väst styrelses svar på motionerr 2021