Regionstämma

10 oktober är det dags för Equmenia Väst digitala regionstämma!

ANMÄL DIG HÄR (klicka på denna länk)

Det kommer bli en strålande dag där vi tillsammans beslutar om Equmenia Väst framtid. För att möjliggöra att så många som möjligt skall kunna mötas under rådande omständigheter vill vi erbjuda endast digital stämma. Den digitala stämman kommer kunna följas via video-telefonitjänsten zoom (obs! programmet behöver laddas ner).

Länken till själva stämman är följande: https://us02web.zoom.us/j/8427586943

Om du under rådande möte har några problem och behöver hjälp får du gärna slå Skander Kurtin en pling: 0769475410

Dagsprogram
9.30 -10:00 med drop-in fika med kaffe och macka. Ladda med ett gott fika hemmavid

10:00-11:00 Equmenia väst årsmöte öppnas

11:00-13:00 Påverkanstorg

12:30-13-30 Lunch-avbrott

13:30-15:00 Förhandlingar

15:00 Avslutande andakt – Elin Alm, region väst kyrkoledare

HANDLINGAR

Handlingar: Regionstämma Equmenia väst 2020 i Floda 10 oktober

Bilaga I – Förslag till Verksamhetsplan 2021

Bilaga II. – Revisionsberättelse Equmenia Väst 2019

Bilaga III. – Stadgar för Equmenia Väst efter regionstämman 2014

Bilaga IV. – Proposition om budget för 2021

Bilaga V. – Årsbokslut Equmenia Väst 2019 (Obs! påskrivet årsbokslut finns att tillgå på stämman)

Bilaga VI. — Föredragning av verksamhetensplanens genomförande 2019-01-01 till 2019-12-31

Presentation av valkommitténs förslag till styrelse för Equmenia regionväst stämman 2020

VAR MED OCH PÅVERKA!

Du kan vara med och påverka det som händer i regionen på flera olika sätt. Under själva stämman så kommer du självklart att kunna påverka det som händer. Lägga förslag och rösta på det du tycker är viktigt.

Men det går också att i förväg skicka in förslag på om man har någon särskild idé på vad regionen ska satsa på. Det kallas också att skriva en motion. Motioner kan skickas in av föreningar eller av enskilda medlemmar i Equmeniaföreningar.

Enligt Equmenia väst stadgar ska motioner skickas till styrelsen senast två månader före regionstämman, alltså 10 augusti. Men det står också att om det kommit in något senare än så kan styrelsen välja om de vill lyfta det på stämman.

Hur skriver man en motion?

Ja, egentligen behöver man inte skriva på något särskilt sätt. Det viktiga är att man beskriver vad man vill säga och vad man vill att regionstämman ska besluta. Här tillhandahåller vi en motionsmall

Skicka ombud!

Alla Equmeniaföreningar i regionen får skicka ombud. Hur många ombud man får skicka från sin förening beror på hur många medlemmar man har.

Till regionstämman får föreningarna i regionen skicka följande antal ombud:

upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

 Men självklart kan ni skicka med fler personer även fast de inte är ombud!