Regionstämma

Anmäl dig till stämman 2023 här – klicka på länken

22 april 2023 är det dags för Equmenia Väst regionstämma i Equmeniakyrkan Bifrost i Mölndal!

Nyårsläger? Tonsårssatsningar? Ska’ut? Trygga möten? Puls-weekend? Föreningsutveckling? Temakvällar? Regionscoutläger?

Vad tycker ni att Equmenia väst ska satsa på? På regionstämman som hålls i april bestäms både vad man ska arbeta med framöver och hur mycket pengar man kan använda till det – med andra ord: man beslutar om verksamhetsplan och budget.

Det kommer bli en strålande dag där vi tillsammans beslutar om Equmenia Väst framtid. Varmt välkommen!

Anmäl dig till stämman 2023 här – klicka på länken

Regionsstämma Equmenia väst 22 april 2023

Handlingar


Tidigare regionsstämmor

OBS! nedan handlingar gäller för föregående år

Handlingar: Regionstämma Equmenia väst 2021 i Lidköping 17 september

Inkomna motioner till 2022 års stämma i Lidköping

FRÅGOR

För eventuella frågor kontakta Regionsamordnare Skander Kurtin: 0769475410 eller skander.kurtin@equmenia.se

UTVÄRDERING

För dig som deltagit på stämman – här finner du en länk till utvärdering som vi välkomnar att du fyller i så snart som det är möjligt för dig. Tack på förhand – se länk

FÖREGÅENDE ÅRS STÄMMA I FLODA I OKTOBER 2021

Se protokoll från föregående års stämma i Floda Protokoll från stämman

Inkomna motioner till 2021 års stämma i Floda

Equmenia väst styrelses svar på motioner

VAR MED OCH PÅVERKA!

Du kan vara med och påverka det som händer i regionen på flera olika sätt. Under själva stämman så kommer du självklart att kunna påverka det som händer. Lägga förslag och rösta på det du tycker är viktigt.

Men det går också att i förväg skicka in förslag på om man har någon särskild idé på vad regionen ska satsa på. Det kallas också att skriva en motion. Motioner kan skickas in av föreningar eller av enskilda medlemmar i Equmeniaföreningar.

Enligt Equmenia väst stadgar ska motioner skickas till styrelsen senast två månader före regionstämman, alltså 23 augusti. Men det står också att om det kommit in något senare än så kan styrelsen välja om de vill lyfta det på stämman.

Hur skriver man en motion?

Ja, egentligen behöver man inte skriva på något särskilt sätt. Det viktiga är att man beskriver vad man vill säga och vad man vill att regionstämman ska besluta. Här tillhandahåller vi en motionsmall

Skicka ombud!

Alla Equmeniaföreningar i regionen får skicka ombud. Hur många ombud man får skicka från sin förening beror på hur många medlemmar man har.

Till regionstämman får föreningarna i regionen skicka följande antal ombud:

upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

 Men självklart kan ni skicka med fler personer även fast de inte är ombud!

Anmäl dig till stämman 2023 här – klicka på länken