Om Equmenia Väst

Equmenia väst är en av Equmenias sju regioner i Sverige. Här beskriver vi varför Equmenia väst finns och hur vi vill verka i vår region. Vi beskriver vad vi kan erbjuda dig och din förening. Därutöver finner du tips på Equmenia västs utbildningar, läger samt evenemang.

I region väst ingår de församlingar och föreningar inom Equmeniakyrkan och Equmenia som tillhör Halland, Västra Götaland och Dalsland. Equmenias längtan och motto är att barn och unga skall växa som människor och i sin tro genom att de på olika sätt möter Equmenias arbete, ett arbete som till allra största del sker genom lokala församlingar och föreningar.

Vill man upptäcka vem Gud är, och vill man växa som människa, då finns det ingen bättre plats att finnas i än en lokal församling eller förening och dess arbete. Equmenia Väst är alla vi tillsammans som finns i vår region, inte bara personalen som är anställda i regionen för Equmenia, eller styrelsen för Equmenia Väst. Utan tillsammans som föreningar och församlingar, som kristna, som syskon i tron på Jesus så kan vi vara med och göra en skillnad, då kan vi hjälpa människor att växa i tro och som människor. Så välkommen med i det som sker i vår region! Välkommen med att lära känna Jesus och att växa på olika sätt!

Personalen som är anställd för regionen har en enda uppgift, nämligen att arbeta för att de lokala föreningarna och församlingarna skall kunna göra sitt gudomliga uppdrag så bra som möjligt. Vi vill tjäna, uppmuntra, inspirera, utmana, stötta, och möta er just utifrån de behoven ni har. Så tveka inte att höra av er till oss anställda, vi är så tacksamma och glada över allt arbete som görs lokalt i vår region. Och det skall fortsätta, och ännu bättre skall det bli!

Hitta en equmeniaförening i region Väst >

Kontakta oss >

Följ oss på Sociala medier: Facbook & Instagram