Styrelse

Equmenia väst styrelse 2022/2023

Till styrelsen kan du höra av dig med beröm, frågor och kritik. Kom med allt som gör oss till en bättre organisation för föreningarna i regionen.

Kontaktperson – Elin Andersson: elin.li.andersson@gmail.com

Nomineringskommittén

Nominera gärna människor till styrelsen till oss, dig själv eller någon annan som du tycker skulle passa bra i styrelsens arbete.

Carl-Ruben Sjulander, Betlehemskyrkan Equmenia förening, Göteborg

Rebecka Aspenes, Herrljunga Equmenia förening

Nicolina Holmgren, Equmenia Blidsberg

För nomineringar eller frågor kontakta: CarlRuben Sjulander. carlruben.sjulander@equmeniakyrkanhuskvarna.se. Mobil: 076-1776341