För ett mer jämlikt Equmenia 

“Låt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.” Markusevangeliet 10:14 Utifrån detta arbetar Equmenia för att inget ska få stå i vägen för att barn och unga ska få möjlighet att lära känna Jesus.

Equmenia vill vara där de unga är och vi vill vara där för alla barn och ungdomar. Därför är vårt arbete för mångfald och inkludering en viktig del av organisationen.

Alla barn har olika förutsättningar, för att kunna möta varje deltagare i ögonhöjd och lyfta fram varje barns bästa sidor behöver vi aktivt arbeta för att skapa en välkomnande och inkluderande kultur där ingen känner sig utanför.

Equmenia Equal utgår från det kristna kärleksbudskapet, barnkonventionen och de sju diskrimineringsgrunderna. Det är ett utbildningsmaterial som är tänkt att vara ett stöd för ledare för att kunna skapa ännu mer jämlika, välkomnande och inkluderande föreningar.

Tack för att du är engagerad för Equmenia och är här som del av ett aktivt inkluderingsarbete!

Tre sätt att använda sig av materialet:

Anpassa efter ledargruppens behov och förutsättningar

Titta och gör tillsammans

Välj vilka eller vilket avsnitt gruppen vill fokusera på. Det går att lyfta ur och göra ett av avsnitten för sig eller flera. Titta först på filmerna och utgå sedan från övningarna i arbetshäftet som grund för samtalet.

Titta, lyssna och fundera själv

Titta på filmerna, lyssna på poddarna och fundera enskilt utifrån arbetshäftena. Hitta gärna en annan ledare att samtala om det med.

Välj ut något enstaka ämne och fördjupa er

Välj ut ett avsnitt som ledargruppen vill fokusera på och som ni ser behov av att fördjupa er inom. Lyssna på poddavnittet, se filmen och gör övningarna tillsammans. Ta del av fördjupningstipsen.

Hur och varför

Ålder

Kön

Funktionsnedsättning

Religion eller annan trosuppfattning

Etnisk tillhörighet

Sexuell läggning & könsöverskridande identitet eller -uttryck

Equmenia Equal är ett utbildningsmaterial som består av sju avsnitt, baserade på diskrimineringsgrunderna, barnrätt och Equmenias värdegrund och hållbarhetspolicy. Samtliga avsnitt består av en film och ett medföljande arbetshäfte och några av avsnitten har även ett fördjupande poddavsnitt.

Utbildningsmaterialet finns som en möjlighet och stöd till för föreningar, ledare och anställda att använda. Förhoppningen är att utbildningsmaterialet ska skapa goda samtal som leder till ökad inkludering samt en trygg gemenskap för barn och unga.

2015 beslutade Equmenias riksstämma att organisationen skulle att arbeta med normer, normkritik, maktstrukturer, mångfald och ta fram en handledning för att skapa en mer öppen organisationskultur. Styrelsen gav sedan en grupp, mångfaldsgruppen, att utveckla arbetet med mångfald och ovan nämnda frågor inom Equmenia, vilket de gjorde fram till 2022.

År 2021 så startade ett projekt som drevs av mångfaldsgruppen tillsammans med anställda med att ta fram en handledning mot diskriminering och för inkludering. Ett arbete som resulterat i utbildningsmaterialet Equmenia Equal.

Equmenia Equal är en process, ett material och ett arbete som kommer fortsätta vara levande och utvecklas framöver. I Markusevangeliet 10:14 säger Jesus: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de”. Utifrån detta så arbetar Equmenia för att inget ska få stå i vägen för att barn och unga ska få möjlighet att vara en del av Equmenia och lära känna Jesus.

I Equmenias hållbarhetspolicy från 2018 står det att “Equmenia vill arbeta mot all form av diskriminering samt främja jämställdhet och jämlikhet”. I Sverige har vi en diskrimineringslag som förbjuder diskriminering på bland annat arbetet, i skolan och inom sjukvården.

Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att någon missgynnas eller kränks i samband med någon eller några av de sju diskrimineringsgrunderna. Som ideell organisation så lyder inte Equmenia under diskrimineringslagen men vi har använt diskrimineringsgrunderna som vägledning i materialet.

Nej, Equmenia Equal är ett ledarutbildningsmaterialet som finns som en möjlighet och ett stöd till för föreningar, ledare och anställda. Equmenia Equal erbjuder en möjlighet till stöd i att diskutera, lära sig och skapa samtal om inkludering och diskriminering. Det är inget måste för Equmenias föreningar att använda materialet.

Fördjupningstips

 • Organisationen Friends har tagit fram tips för hur ledare eller föreningar kan motverka mobbning. Friends är en organisation som ger vuxna forskningsbaserade verktyg, för att förhindra mobbning bland barn och unga. På Friends kunskapsbank hittar du kunskap, konkreta råd och stöd som kan hjälpa dig att vara med och skapa en värld fri från mobbning.
  Barn, vuxna och vårdnadshavare kan också vända sig till Friends “råd och stöd” för frågor som rör utsatthet eller mobbning: radgivning@friends.se
 • Organisationen Scouterna har tagit fram en femstegsmodell med övningar och checklista för “en öppen och tillgänglig scoutkår”:
 • Organisationen EKHO är en ekumenisk ideell organisation för kristna hbtq+personer, finns runt om i Sverige. Där finns också regnbågsnyckeln vilket är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. 
 • Biståndsorganisationen Diakonia arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld och har tillsammans med Equmenia och Svenska Alliansmissionens Ungdom tagit fram “Barnens Tankesmedja Challenge”. Det är ett koncept som vi får ut av tävla  och prata om klimatet, tro och framtiden.
 • Barnombudsmannen (BO) har en viktig roll i att skydda barns rättigheter, på deras hemsida finns även mycket material och forskning.
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO) har på deras hemsida sammanställt vad som gäller för bland annat arbetsgivare och anställda vid diskriminering. På deras hemsida kan du även läsa mer om hur du kan arbeta systematiskt och förebyggande mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder.
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har bland annat tagit fram ett material som heter “Öppna fritidsverksamheten” och handlar om hbtq, normer och inkludering.
 • Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram olika stöd för ett inkluderande barnrättsarbete för barn med funktionsnedsättning.
 • Göteborgs stad har tagit fram ett metodmaterial för ett mer inkluderande föreningsliv som heter “Normer och trygga möten
 • Bildstöd.se är en hemsida där det finns hjälp med bildstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
 • En enda kropp. Vägar till en hbtq-inkluderande församling – Antologi 
 • Undrar om Gud – Joseph Sverker 
 • Anti-rasistisk handbok. 20 steg till att bli medveten. Förstå sig själv och skapa förändring – Tiffany Jewell, bearbetad av Patrick Konde 
 • Du har rätt – Matilda Westerman, Jason Diakité & Andrea Pippins

Tips från Idébanken

Kontaktperson

Julia Sjöström

Internationell koordinator & projektledare

070 259 47 50

julia.sjostrom@equmenia.se