Grunden är ledarutbildningen som ger dig en introduktion till allt det som Equmenia är – organisationens bakgrund, våra värderingar, vår människosyn och hållning till samhället och jorden vi lever på, den kristna trons roll i Equmenia och mycket mer. Genom Grunden får alla Equmenias ledare – både de som är nya i gänget och de som har varit med länge – en gemensam grund att stå på i sitt ledarskap. Tillsammans leder vi Equmenia – vi är Equmenia!

För att så många som möjligt ska kunna ta del av Grunden har den utformats som en kort och inspirerande film. Utbildningen innehåller reflektionsmoment där du kan stanna upp och reflektera, det är bara att pausa filmen. Filmen är 20 minuter lång och är uppdelad i sju delar, men hur lång tid det tar att genomföra utbildningen beror på hur länge du vill vara kvar vid varje reflektionsmoment. Hela grundutbildningen är textad.

Kolla på teasern till Grunden!

Tre sätt att använda Grunden

Anpassa Grunden efter ledargruppens behov och förutsättningar.

Titta på Grunden med ledargruppen

Planera in Grunden i kommande ledarträffar, på sommaravslutningen eller vid terminsuppstarten! Skriv ut ett gäng arbetshäften och tryck på play!

Titta på Grunden enskilt

Utbildningen är utformad så att ledare som börjar mitt i terminen, eller av andra anledningar inte kan titta på Grunden, tillsammans med ledargruppen kan göra utbildningen på egen hand. Skriv ut ett arbetshäfte och tryck på play!

Titta på de olika delarna separat

Delarna kan användas en och en, som underlag för vidare samtal om exempelvis hållbarhet eller mångfald och inkludering. I det tillhörande arbetshäftet finns passande övningar och extramaterial.

Grunden i sin helhet

Se hela Grunden – grundutbildningen för dig som är ledare i Equmenia!

Grunden uppdelad i sju delar

I första delen av utbildningen får du bland annat sätta dig in i Equmenias värderingar, drivkraft och det som är organisationens hjärta.
Del två av utbildningen fokuserar på Equmenias bakgrund och historia.
Tredje delen fokuserar på föreningsdemokrati, medlemskap och organisations-struktur.
I fjärde delen fokuserar vi på tro och ledarskap, och du får höra att du är välkommen oavsett om du vet vad du tror på eller inte.
Del fem fokuserar på mångfald och inkludering.
Sjätte delen fokuserar på hållbarhet och Equmenias hållbarhetspolicy.
I utbildningens sjunde och sista del avrundas Grunden, med jubel och fanfar för Equmenia och dig som ledare!

Ladda ner ett personligt arbetshäfte!

I samband med att du går ledarutbildningen Grunden kan du ladda ner ett arbetshäfte, där du kan skriva ner tankar och reflektioner och få hjälp att bättre hänga med i videon. I häftet finns övningar och tips i linje med de teman som berörs, så med arbetshäftet blir Grunden en ännu lite mer kreativ och kul utbildning för dig som är ledare i Equmenia!

Smått och gott från Grunden