Ledarutbildning

Alla barn är lika olika

– Att möta unga i behov av särskilt stöd

Nu erbjuder vi ledarutbildningen ”Alla barn är lika olika – att möta unga i behov av särskilt stöd”

Equmenias utgångspunkt är att barn vill samarbeta och ha kul. Barn handlar utifrån sin värld och kan i många situationer inte förutse vad som kommer att hända. Inte heller hur omgivningen och ledarna kommer reagera på det han eller hon gör. Alla barn behöver mötas med respekt utifrån sina förutsättningar och behov.

För att alla barn och unga, både med och utan funktionsvariationer, ska uppleva att de blir tagna på allvar och för att stärka ledarna erbjuder Equmenia och studieförbundet Bilda denna grundkurs kring att möta unga i behov av särskilt stöd. En grundläggande tanke är att de förhållningssätt  som är bra för barn med funktionsvariationer är bra för alla barn.

Under utbildningstillfället kommer du som ledare få:
  • Information om neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, autismspektrumtillstånd etc.)
  • Möjlighet att utbyta tankar, idéer och utmaningar
  • 10 konkreta tips

Kursen leds av Equmenias regionala (alternativt nationella) personal samt av Bildas konsulenter. Utbildningstillfället är 2,5-3 timmar och sker i lokala Equmeniaföreningar.

Är du intresserad av en kurs i din lokala förening? Kontakta din Equmeniaregion eller  info@equmenia.se

Sagt om kursen

”Gav nya perspektiv”

Namn: Anna Gustafsson, ungdomsledare i Norrmalmskyrkan

Varför kom du hit?
För att jag är ungdomsledare men även för att jag studerar till lärare.

Vad tyckte du om kursen?
Jättebra! Så här efteråt är det många tankar som snurrar. Det blev en påminnelse om saker man hört tidigare men som gav nya perspektiv. Det var många bra och konkreta tips. Så nu börjar en bearbetningsprocess vad jag ska och kan använda mig utav.

”Många bra vardagstips”

Namn: Jakob Mannervik, scout- och konfirmationsledare i Abrahamsbergskyrkan

Varför kom du hit?
Jag jobbar inom skolan och möter där barn som har olika diagnoser. Men jag är även ideell ledare med samma behov av ny kunskap.

Vad tyckte du om kursen?
Den var bra. Många bra vardagstips som man inte tänker på. En sådan här kurs borde man gå med jämna mellanrum och få påminnas om vad man redan lärt sig. Den här kursen är bra i många sammanhang som skolan, kyrkans verksamhet och relationen mellan föräldrar och barn.

”Jättebra! Verkligen givande”

Namn: Moa Iwarsson, tonårsledare och ledamot i ungdomsstyrelsen i Abrahamsbergskyrkan

Varför kom du hit?
Jag kände att jag behövde tips. Jag är ofta i situationer där jag möter barn med särskilda behov.

Vad tyckte du om kursen?
Jättebra! Den var verkligen givande och jag fick tips och energi att jobba vidare. Främst hur jag kan jobba med mig själv.